Alle kategorier , ,

Medicinrådets anbefaling vedrørende ixekizumab som mulig standardbehandling til psoriasisartrit

Medicinrådet anbefaler Ixekizumab som mulig standard behandling til patienter med psoriasisartrit med og uden samtidig moderat til svær plaque psoriasis. Se Medicinrådets anbefaling her og Baggrund for Medicinrådets anbefaling her.

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Fejlmeldinger ved indberetning af SAE'er skal sendes direkte videre til DANBIO

Vi oplever i øjeblikket at Lægemiddelstyrelsens spamfilter giver problemer ved SAE indberetninger fra DANBIO. Vær derfor opmærksom på, at få videreformidlet en eventuel fejlmail til DANBIO sekretariatet ved indberetning af SAE gennem DANBIO.

Med venlig hilsen

DANBIO-sekretariatet

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

EuroSpA: Et nyetableret forskningsnetværk inden for AxSpA og PsA

EuroSpA er et nyetableret forskningsnetværk inden for AxSpA og PsA med deltagere fra 15 lande i Europa. EuroSpA samarbejdet har til formål at besvare forskningsspørgsmål vedr. ”real-world” behandling af SpA patienter på europæisk niveau, hvor udvalgte variable fra de enkelte landes databaser pooles. Samarbejdet ledes af en international videnskabelig komite med deltagere fra hvert enkelt lande, med støtte fra et koordinerede center, beliggende på Rigshospitalet. Det hidtidige arbejde er støttet af Novartis ud fra et ”arms-længde princip”, men forventes med tiden at kunne blive støttet af såvel andre firmaer som fonde. Hvis du har ideer til et forskningsprojekt med en europæisk vinkel, hvor adgang til EuroSpA kunne være relevant, er du meget velkommen til at tage kontakt til Mikkel Østergaard og høre nærmere (mikkel.oestergaard.01@regionh.dk).

Med venlig hilsen
DANBIO-sekretariatet

Sikker udveksling af CPR-nummer mellem DANBIO-bruger og DANBIO-sekretariat via kontaktformular på DANBIO

Vær opmærksom på at det ikke er sikkert at sende CPR-nummer via din mail, hvorfor datalovgivningen kræver, at I fremover anvender kontaktformularen på DANBIO eller kontakter os på 38633103 ml. kl: 9-14.

Kontaktformularen benyttes allerede af rigtig mange brugere og findes nederst i kolonnen i venstre side ved at klikke på "Kontakt DANBIO".

 

Handlinger tilknyttet webside

Nyt fra Medicinrådet og RADS

Medicinrådets behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation vedrørende RA er nu godkendt og kan findes her.

Som følge af udbuddet på biologiske lægemidler og biosimilær adalimumab, er RADS’ lægemiddelrekommandationer for biologisk behandling af SpA og PsA også opdateret og godkendt. Du kan finde dem her og her

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Funktion i DANBIO gør det nemt at skifte fra Humira (Adalimumab) til Hyrimoz eller Imraldi

Kære DANBIO bruger

Det er nu afklaret at alle voksne patienter behandlet med Humira (Adalimumab) skifter til biosimilære præparater (Hyrimoz eller Imraldi). Valget af biosimilært Adalimumab er ikke ens for regionerne. F.eks. skal man i Region Hovedstaden anvende Hyrimoz, mens man i Region Syd og Region Nord skal anvende Imraldi.

For at gøre det nemt at skifte fra Humira til Hyrimoz eller Imraldi, er der allerede nu tilføjet en switch-knap i DANBIO. Systemet vil automatisk genbruge seneste Humira dosis og interval.

Klik her for en kort vejledning

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Det er nu muligt at ordinere det nye biosimilære Rixathon (rituximab) og den nye IL-6-hæmmer Kevzara (sarilumab) i DANBIO

  Kære DANBIO-bruger,

  De reumatologiske afdelinger skifter fra Mabthera (rituximab) til Rixathon (rituximab) pr. d. 1.11.2018. Dette er gældende for både nye og igangværende patienter.

  For at gøre det nemt at skifte fra Mabthera til Rixathon, er denne årsag til ophør tilføjet i DANBIO for de patienter, der er i Mabthera behandling. Systemet vil automatisk genbruge seneste Mabthera dosis og interval.

  Klik her for at læse en kort vejledning.

  Der er blevet introduceret en ny IL-6-hæmmer til reumatoid arthrit, kaldet Kevzara (sarilumab). Det er blevet vurderet ligeværdigt i forhold til RoActemra (tocilizumab) af medicinrådet. Kevzara er billigere end RoActemra hvorfor Kevzara kan anvendes til RA patienter, hvor behandling med en IL-6-hæmmer overvejes. Kevzara er kun indiceret til behandling af RA, ikke til behandling af KCA.

  Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

   

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Vedtægter for DANBIO i høring

  Til alle med interesse i DANBIO,

  DANBIOs styregruppe har siden foråret lagt et stort arbejde i at udarbejde vedtægter for DANBIO. Der står en enig styregruppe bag forslaget, som hermed sendes i høring hos alle DANBIO-brugere, medlemmerne i Dansk Reumatologisk Selskab (DRS), Danske Reumatologers og Fysiurgers Organisation (DRFO), Gigtforeningen, DANBIOs samarbejdspartnere i Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) samt Yngre Reumatologer (YR). Se her for link til vedtægterne i høring.

  Høringsfasen strækker sig over 8 uger. Eventuelle kommentarer sendes senest mandag den 31. december 2018 til databasen@danbio-online.dk. Husk at bruge ”track changes”, hvis der kommenteres direkte i dokumentet.

  Høringssvarene vil blive drøftet på DANBIOs styregruppemøde primo februar 2019. Herefter udarbejder og vedtager styregruppen de endelige vedtægter.

  De bedste hilsner

  På vegne af DANBIOs styregruppe

  Merete Lund Hetland, formand for DANBIOs styregruppe

  Dorte Vendelbo Jensen, DANBIOs sekretariatsleder

  Handlinger tilknyttet webside

  Ændringer i patienttavlen, projektoverblik og ny funktion til hurtig indhentning af patientnavn

  Se dette 2-sides dokument med gennemgang af ændringerne

  --- eller læs nedenfor ---

   

  Vejledning til ændringer i patienttavle, projektoverblik og ny funktionalitet til indhentning af patientnavn

   

  Ændringer til scoreboard/patienttavle

  Det grå scoreboard i toppen af patienttavlen er nu gjort mindre. Dette bevirker, at scoreboardet fremstår betydeligt smallere, men stadig indeholder de samme informationer. Desuden er teksten i scoreboardet tilpasset, så den nu flugter med den øverste kant af boksen, så teksten er mere læsbar.


  Screenshot 1: Scoreboard i toppen af patienttavlen  Ændringer til projektadministrationsboks i patienttavlen

  Der er foretaget ændringer til den projektadministrationsboks, som findes i scoreboardet (vist på billedet ovenfor med rød markering) øverst på patienttavlen. Der kan nu klikkes på et særligt “Administration”-link. Dette link fører hen til en side, der giver et overblik over de forskellige projekter/moduler for patienten.

  Projekterne er inddelt i tre drop-down menuer: “Dansk Reuma Biobank”, “Aktive projekter med eCRF” og “Projekter med eCRF”. De to første menuer viser en liste over aktive projekter, mens sidstnævnte viser projekter, som kan aktiveres for patienten.

  Screenshot 2: Den nye projektadministrationsside (den røde markering på billedet viser de nye dropdown-menuer med projektinformationer)

   

  Ny funktionalitet til indhentning af patientnavn

  I menuen “Stamdata” er det nu muligt at indhente patientnavn direkte fra CPR-registeret. Dette gøres ved at klikke på knappen “hent navn fra cpr-register”, som findes under indtastningsfeltet til CPR-nummer. Ved at klikke på denne, dukker en pop-up menu frem med en knap: “klik for at patientens fulde navn bliver [Test Name] baseret på CPR-opslag”.

   

  Screenshot 3: “Stamdata” med den nye funktionalitet til at indhente patientnavn markeret i rødt

   

  Screenshot 4: Efter klik på knappen “hent navn fra cpr-register” dukker en pop-up boks op med teksten “tryk for at Patientens fulde navn bliver [Test Name] baseret på CPR-opslag”

   

   

  Screenshot 5: Efter klik på knappen i pop-up boksen (jf. Screenshot 4) er patientens navn nu ændret  Handlinger tilknyttet webside

  Årsrapport 2018 indikatorer online via afdelingstavle

  Via afdelingstavlen (under bjælken afdeling i venstre side) er der nu adgang til BETA udgave af indikatorer for 2018 (RA).
  Det gælder i øjeblikket kun for RA, hvor SpA patienter følger.
  I er velkomne til at kontakte sekretariatet, hvis der er nogle spørgsmål.

  Med venlig hilsen
  DANBIO Sekretariatet

  Handlinger tilknyttet webside