Vedtægter for DANBIO i høring

Til alle med interesse i DANBIO,

DANBIOs styregruppe har siden foråret lagt et stort arbejde i at udarbejde vedtægter for DANBIO. Der står en enig styregruppe bag forslaget, som hermed sendes i høring hos alle DANBIO-brugere, medlemmerne i Dansk Reumatologisk Selskab (DRS), Danske Reumatologers og Fysiurgers Organisation (DRFO), Gigtforeningen, DANBIOs samarbejdspartnere i Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) samt Yngre Reumatologer (YR). Se her for link til vedtægterne i høring.

Høringsfasen strækker sig over 8 uger. Eventuelle kommentarer sendes senest mandag den 31. december 2018 til databasen@danbio-online.dk. Husk at bruge ”track changes”, hvis der kommenteres direkte i dokumentet.

Høringssvarene vil blive drøftet på DANBIOs styregruppemøde primo februar 2019. Herefter udarbejder og vedtager styregruppen de endelige vedtægter.

De bedste hilsner

På vegne af DANBIOs styregruppe

Merete Lund Hetland, formand for DANBIOs styregruppe

Dorte Vendelbo Jensen, DANBIOs sekretariatsleder

Handlinger tilknyttet webside