Alle kategorier , ,  Vist kategoridanbio opdateringer

Funktion i DANBIO gør det nemt at skifte fra Humira (Adalimumab) til Hyrimoz eller Imraldi

Kære DANBIO bruger

Det er nu afklaret at alle voksne patienter behandlet med Humira (Adalimumab) skifter til biosimilære præparater (Hyrimoz eller Imraldi). Valget af biosimilært Adalimumab er ikke ens for regionerne. F.eks. skal man i Region Hovedstaden anvende Hyrimoz, mens man i Region Syd og Region Nord skal anvende Imraldi.

For at gøre det nemt at skifte fra Humira til Hyrimoz eller Imraldi, er der allerede nu tilføjet en switch-knap i DANBIO. Systemet vil automatisk genbruge seneste Humira dosis og interval.

Klik her for en kort vejledning

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Det er nu muligt at ordinere det nye biosimilære Rixathon (rituximab) og den nye IL-6-hæmmer Kevzara (sarilumab) i DANBIO

  Kære DANBIO-bruger,

  De reumatologiske afdelinger skifter fra Mabthera (rituximab) til Rixathon (rituximab) pr. d. 1.11.2018. Dette er gældende for både nye og igangværende patienter.

  For at gøre det nemt at skifte fra Mabthera til Rixathon, er denne årsag til ophør tilføjet i DANBIO for de patienter, der er i Mabthera behandling. Systemet vil automatisk genbruge seneste Mabthera dosis og interval.

  Klik her for at læse en kort vejledning.

  Der er blevet introduceret en ny IL-6-hæmmer til reumatoid arthrit, kaldet Kevzara (sarilumab). Det er blevet vurderet ligeværdigt i forhold til RoActemra (tocilizumab) af medicinrådet. Kevzara er billigere end RoActemra hvorfor Kevzara kan anvendes til RA patienter, hvor behandling med en IL-6-hæmmer overvejes. Kevzara er kun indiceret til behandling af RA, ikke til behandling af KCA.

  Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

   

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Nyt fra DANBIO: Datoer vedr. DANBIOs Årsrapport for 2018, nyt om vitalstatus i DANBIO samt kursusinvitation

  Kære DANBIO brugere,

  Vi sender her et nyhedsbrev med tre vigtige temaer:

  1. Årsrapport for 2019:

  1.1. Årsrapportmødet afholdes i Ålborg d. 8 marts 2019 på Comwell Hvide Hus. Invitation udsendes på et senere tidspunkt.

  1.2 Følgende datoer for datotræk til årsrapporten er vedtaget:
  1.2.1. Datatræk der ligger til grund for årsrapportmødet bliver trukket 25. januar 2019
  1.2.2. Andet datatræk som indgår i den endelige årsrapport 2018 bliver trukket 1. april 2019

  2. Vitalstatus i DANBIO
  Fremover registreres dødsfald af sekretariatet via CPR registret to gange årligt. Det betyder, at du som bruger ikke behøver at være opmærksom på dette.

  3. Vi vedlægger invitation og program til et helt nyt DANBIO-kursus, der afholdes fredag den 30. november 2018 på Kursuscenter Severin i Middelfart med titlen "Kursus om forskning baseret på DANBIO data – inspirationskursus for forskningsinteresserede læger og sygeplejersker" BEMÆRK KURSET ER AFLYST!

  Med venlig hilsen
  DANBIO sekretariatet

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Øget sikkerhed i forbindelse med DANBIO login

  DANBIO har øget sikkerheden i forbindelse med oprettelse af nye brugere og skift af adgangskode. Det betyder at:

  • Alle brugere bliver bedt om at skifte adgangskode hver 3. måned
  • Man kan ikke genbruge en adgangskode, der tidligere har været brugt
  • Ønske om oprettelse af nye brugere skal komme fra DANBIOs kontaktperson på afdelingen/klinikken

  Der findes en vejledning til at skifte adgangskode her.

  Hvis I oplever problemer med at ændre adgangskode, er I altid velkomne til at kontakte sekretariatet på 38 63 31 03 eller databasen@danbio-online.dk

  Med venlig hilsen

  DANBIO-sekretariatet

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  DANBIOs SpA-modul og DANBIOs Ordinations-skema er blevet opdateret.

   

  Se dette 2-sides dokument med gennemgang af ændringerne.

  --- eller læs mere nedenfor ---.

  SpA-modulet

  SpA-modulet er, i samarbejde med SpA-NBV gruppen, blevet opdateret, så det svarer til den nye nationale behandlingsvejledning for SpA.

  • Det betyder blandt andet, at patienttavlen er blevet opdateret, så den er mere relevant for SpA-patienter.
  • Bl.a. vises dato for seneste MR-scanning i bjælken øverst på patienttavlen. Samtidig er der fjernet ikke-SpA-relevante rækker fra patienttavlen.
  • Man kan også give mere præcise SpA diagnoser under stamdata svarende til de diagnoser, der anbefales i den nye NBV for SpA.
  • Ved registrering af MR og røntgen er der nu flere afkrydsningsmuligheder for evaluering af MR/røntgen. Det er dog fortsat det vigtigste, at der registreres en dato for MR/røntgen.
  • Ledvurdering følger for fremtidige visits samme metodik som PSA. (68 led vurdering). For allerede indtastede visits ses fortsat 28+6+12 (44 led vurdering)
  • Ledvurdering på patienttavlen vises altid for 28/6/12/68 led
  • Som noget nyt kan man nu ordinere ”Ingen medicin”, ”Ingen NSAID - kontraindiceret” og ”Ingen NSAID - ikke indiceret”.


  Ordinations-skema

  • Ved nye ordinationer skal man fremover fremsøge medicin ved at indtaste et eller flere bogstaver fra indholdsstof eller handelsnavn.
  • Herved udfolder sig en liste over præparater indeholdende de indtastede bogstaver.


  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Nyt UL-modul i DANBIO

  Den 2. januar 2018 implementeres det nye ultralydsmodul i DANBIO

  Modulet findes som et nyt faneblad i det enkelte visit. 

  Det er frivilligt at bruge fanebladet.

  Overlæge Lene Terslev har skrevet en kort vejledning i at bruge modulet. Vejledningen findes her.

  Med venlig hilsen

  DANBIOs sekretariat

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Opdatering af rapport- og søgefaciliteter - hvornår og hvor tit?

   

  DANBIO indeholder en række faciliteter til visning af data, der er indtastet i systemet. Nedenfor ses hvor tit, vi opdaterer datagrundlag for de forskellige rapporter og søgefaciliteter, vi tilbyder:

  A. Patienttavler

  • Datagrundlag opdateres omgående, når bruger trykker GEM på danbio-online.dk

  B. Indtastning på touch skærm (visning som Rød og Gul kasse til venstre på skærmen)

  • Datagrundlag opdateres omgående, når bruger har trykket GEM på touchskærm

  C. Dækningsgrad - sammenligning udfra eget regneark, der oploades

  • Datagrundlag opdateres omgående, når bruger trykker GEM på danbio-online.dk

  D. Månedsvise oversigter vedr. aktivitet i biologisk behandling

  • Datagrundlag opdateres hver weekend - dato for seneste opdatering ses øverst på afdelingstavlen.

  E. Flexsøgning

  • Datagrundlag opdateres hver weekend - dato for seneste opdatering ses øverst på afdelingstavlen.

  F. Årsrapport 2017 data

  • Datagrundlag opdateres ad hoc - seneste opdatering: 12. januar 2018

  G. RADS-rapport

  • Datagrundlag opdateres ad hoc - seneste opdatering: 4. august 2017

   

  Evt. spørgsmål til databasen@danbio-online.dk

  — Gemt under kategorien: ,

  Handlinger tilknyttet webside