Alle kategorier , ,  Vist kategoriAll

DANBIOs årsrapport 2018 i høring

Kære DANBIO bruger

DANBIOs Årsrapport for 2018 er nu sendt i høring via RKKP hos de regionale kvalitetspersoner - det er derfor at de regionale kvalitetspersoner måske beder om at få kommentarer.

Årsrapporten kan du finde HER (bemærk, at du skal være logget ind i DANBIO for at se årsrapporten)

Da der er usikkerhed omkring beregningsgrundlaget for indikator SpA nummer 8, og at det pga. tidsnød hos RKKP ikke er muligt at justere beregningerne, er det besluttet at lade indikatoren udgå.

Rettelser samt kommentarer til tabellernes indhold opsamles af den regionale kontaktperson med henblik på et samlet afstemt regionalt høringssvar.

Hvis du har kommentarer og ikke fremsender via den regionale kontaktperson, er du også velkommen til at sende dem til databasen@danbio-online.dk senest 14. juni 2019 kl. 12:00.

Herefter vil årsrapporten blive endeligt udarbejdet og offentliggjort d. 21. juni 2019.

God læselyst!

Dorte Vendelbo Jensen, sekretariatsleder og Merete Lund Hetland, formand for DANBIOs styregruppe

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

4. Juni 2019. CPR-integration udfald (arbejdes på at få det til at virke igen)

Der er nogle tekniske problemer, som betyder, at man p.t. selv skal indtaste Navn (kan ikke hentes automatisk).

Vi arbejder på at løse problemet.

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Falske sms'er i omløb med DANBIO som afsender

Det er blevet oplyst, at der er falske sms'er i omløb med DANBIO som afsender. Hvis man modtager en sådan sms skal man blot ignorere/slette den.

Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Meldinger om fejl på touch / 3. maj 2019

Nogle få hospitaler har meldt om problemer i dag, hvor touchskærmen låser, når patienten har tastet CPR-nummer og skal til næste side.

Vi kan se, at der dog er mere end 200 patienter kørt igennem i dag uden problemer  - så det er ikke en generel fejl.

Hvis du oplever fejl skriv gerne til silas@zitelab.dk.

Giv gerne nogle detaljer om det er en generel fejl eller kun et problem for nogle patienter.

Hvis muligt må du også gerne tilføje kontaktinformation til jeres IT-afdeling (Navn og Telefonnummer), da vi kan have behov for at få afdækket nogle IT-tekniske forhold på touchskærmen for at kunne løse problemet.

Som nævnt er det ikke en problemstilling i hele landet - måske kun helt få steder - så hvis tingene fungerer, skal du selvfølgelig ikke gøre noget.

 

Med venlig hilsen,

DANBIO

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Tilskud til indkøb af tablet

Kære DANBIO bruger,

Forud for den kommende lancering af DANBIO appen vil vi gøre opmærksom på muligheden for at få dækket køb af én tablet pr. afdeling til maksimalt 3000 kr. ekskl. moms. Læs mere her.

Hvis en privatklinik eller afdeling ønsker tilskud til køb af en tablet, skal der være >50 patienter registreret i DANBIO.

Ved eventuelle spørgsmål til muligheden for tilskud, er I meget velkomne til at kontakte sekretariatet på telefon 3863 3103.

Med venlig hilsen
DANBIO-sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Til forskningsinteresserede vedr. DANBIO app

Til forskningsinteresserede DANBIO brugere:

DANBIO app lanceres snart som et alternativ til touchskærmen i venteværelset. Vi vil derfor allerede nu informere om, at app’en med fordel vil kunne indgå i  kommende forskningsprojekter. DANBIO sekretariatet kan kontaktes for yderligere information på tlf. 38633103 eller databasen@danbio-online.dk.

App'en vil ikke blive benyttet til igangværende forskningsprojekter.

Mere information omkring lancering af app’en i den kliniske hverdag følger i den kommende tid.

Med venlig hilsen

DANBIO-sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Datagrundlag for indikatorer til DANBIO årsrapport 2018 er nu opdateret

Kære DANBIO bruger

Indikatorerne for 2018 er nu opdateret med nye data og justering for vitalstatus. Sidste og endelige datatræk til årsrapporten 2018 foretages 1. april 2019.

I er velkomne til at kontakte sekretariatet, hvis der er nogle spørgsmål.

Med venlig hilsen
DANBIO Sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Vedtægter for DANBIO

Kære alle DANBIO brugere og høringspartnere

Arbejdet med udarbejdelse af DANBIOs vedtægter er nu afsluttet og de endelige vedtægter kan findes her

Vi takker for alle indkomne høringssvar. Alle kommentarer er gennemgået af DANBIOs styregruppe.

De bedste hilsner

På vegne af DANBIOs styregruppe

Merete Lund Hetland, formand for DANBIOs styregruppe
Dorte Vendelbo Jensen, DANBIOs sekretariatsleder

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

De nye nationale medicinske behandlingsvejledninger og patientvejledninger er nu færdige og offentliggjorte

De nye nationale medicinske behandlingsvejledninger og patientvejledninger er nu færdige og offentliggjorte – de kan findes på danskreumatologi.dk/lægemidler/

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Vigtig information til alle afdelinger, som indsamler til projekter i Dansk Reuma Biobank

Biobank-sekretariatet på Herlev er ved at udarbejde årsrapport for 2018, der illustrerer aktiviteter og datakvalitet i biobanken. De tilhørende kliniske data trækkes fra DANBIO i starten af april 2019.

Det er meget vigtigt, at der for alle blodprøver til DRB er angivet et projektsamtykke i DANBIO.

For patienter med prøvetagning til Biomarkørprotokollen skal den underskrevne samtykkeerklæring fremsendes til Glostrup og indscannes. Øvrige projektsamtykker håndteres i henhold til projekt-anmeldelsen.

Vi beder derfor om, at I kontrollerer, at jeres data er korrekte. Fokus er på registrering af projektsamtykket. I Bioflex kan du udsøge, hvilke patienter, som har blodprøver uden samtykke. Følg vejledning her.

Deadline er 1. april 2019.

Hvis du er i tvivl, kontakt Bente Glintborg, mail glintborg@dadlnet.dk

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside