Alle kategorier , ,  Vist kategoridanbio opdateringer

Sekretariatet er ubemandet fredag d.21. februar 2020

Torsdag d.20/2-2019:

Kære DANBIO-bruger

Sekretariatet er ubemandet fredag d.21. februar. Skriv til DANBIO på databasen@danbio-online.dk, og vi vil behandle din henvendelse hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

DANBIO 

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Invitation og program til DANBIOs årsrapportmøde d.15. maj.

Kære DANBIO bruger

DANBIOs årsrapportmøde afholdes fredag d.15. maj 2020 Kl. 13.00-17.30 på Park Inn, København, Engvej 171, 2300 København. 

På mødet vil indikatorresultaterne for 2019 blive gennemgået. Se her for invitation og program

Frist for tilmelding er 1. maj 2020 på mail til databasen@danbio-online.dk. Husk at notere hvis du også ønsker at deltage i middagen.

I år kan man rydde op i data helt frem til d.23. marts, hvor data låses. Herefter beregnes indikatorresultaterne og de nye standarder tages i brug. Find de nye standarder her

Som altid kan du finde indikatorsøgningerne under Afdelingstavlen på DANBIOs hjemmeside. Hvis du har nogle spørgsmål til indikatorsøgningerne kan DANBIOs sekretariat kontaktes på 38633103.


Med venlig hilsen

Merete, Dorte og Sara

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Opdateret status på DANBIO 6 lancering

Torsdag d.30. januar 2020

Kære DANBIO-bruger

DANBIO 6 er godt på vej. Der er siden jul arbejdet ihærdigt på at komme udfordringer, særligt med hastigheden, til livs, rette fejl i migrering, samt gøre brugerfladen klar til lancering. 

ZiteLab frigiver den forventede endelige version af DANBIO 6 til sekretariatet d.2. marts, hvorefter sekretariatet vil foretage de endelige tests af systemet. Vi forventer at kunne udsende en opdateret brugervejledning og personaleinformation i første halvdel af marts og kort herefter en endelige lanceringsdato, som forventes at blive ultimo marts (efter at data er blevet låst for 2019 årsrapporten).  

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

DANBIOs kvalitetsindikatorer for 2019 med standarder og køreplan for dataoprensning til årsrapport frem til Årsrapportmøde den 15. maj 2020

Mandag d.4/11 2019

Kære DANBIO bruger

DANBIOs styregruppe har efter indstilling fra formandsskabet for Udvalget for Nationale Behandlingsvejledninger, DANBIOs sekretariat og i samarbejde med RKKP sat standarder for kvalitetsindikatorerne for RA og axSpA. Der er tillige foretaget enkelte justeringer af de 2 kvalitetsindikatorsæt. De 2 kvalitetsindikatorsæt gældende for 2019 kan findes her.

DANBIOs indikatorsøgninger i flexsøgningen vil snarest blive tilpasset justeringerne, så det er muligt på ugentlig basis at tilgå sin egen afdelings indikatorresultater.

Data der bruges til Årsrapporten for 2019 vil blive ”låst” den 23. marts 2020, og du vil ind til da kunne ”rydde op”. Indikatorresultaterne sendes ud den 1. maj 2020 og Årsrapportmødet afholdes den 15. maj 2020 i København, hvor resultaterne drøftes, og der vil være mulighed for at komme med kommentarer, der medtages i den endelige årsrapport.

Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Vigtigt: Nye arbejdsgange med DANBIO 6 Kiosk

Kære DANBIO bruger 

Vi gør opmærksom på to nye arbejdsgange, som en del af DANBIO 6 Kiosk platform, der lanceres d.23. december 2019.

1.               Personalelogin på touchskærme/tablets (ugentligt)

2.               Patienter skal være oprettet i DANBIO for at kunne taste på skærmen

Se beskrivelse af nødvendige procedurer i personaleguiden du kan finde her.

Med venlig hilsen

DANBIO-sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Vejledning til test af DANBIOs kiosksystem

Onsdag d.27/11-2019

DANBIOs nye brugerflade er på trapperne og forventes lanceret d.23. december 2019. Lanceringen af den nye brugerflade på DANBIO kiosk og den efterfølgende lancering af appen er blevet lettere forsinket af forældede skærme og browsere, der kræver opdatering og udskiftning.

Afdelinger og klinikker er selv ansvarlige for at undersøge de lokale forhold og inddrage IT-afdelingen. En vejledning vedr. adgang til og test af det nye DANBIO 6 kiosksystem kan findes her.

Med vejledningen er det muligt at blive helt klar til at den nye brugerflade kan lanceres på jeres afdeling eller klinik. Vejledningen er udarbejdet af ZiteLab og målgruppen er it-personale på afdelinger/klinikker.

Ved hjælp af denne vejledning og det lokale it-personale håber vi at hjælpe til at alle bliver klar til udrulning af den nye kiosk brugerflade. Da hverken ZiteLab eller DANBIO har mulighed for at supportere det lokale it-udstyr er det vigtigt at processen omkring opdatering af skærme og browsere ledes lokalt.

Denne information er også sendt ud til DANBIO kontaktpersoner, afdelingsledelse og klinikker.

Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet

 

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

DANBIOs årsrapport i Ugeskrift for Læger

Mandag d.28/10-2019

DANBIOs årsrapport beskrives i Ugeskrift for Læger. Se artiklen her 

Med venlig hilsen
DANBIO-sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Overflytning af patienter foretages i tidsrummet efter kl.13.00

Mandag d.27/8-2019:

Overflytning af patienter foretages i øjeblikket først efter kl.13.00.

Det er stadig muligt at ringe ind før kl.13.00, men selve overflytningen foretages først senere på dagen.

Dette gør vi for at undgå unødig belastning af systemet og dermed et langsomt DANBIO.

Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Ekstraordinært tilskud fra DANBIO til indkøb af touchskærme og tablets i forbindelse med overgangen til ny touch-løsning

Fredag d.5/7-2019:

Kære DANBIO bruger,

I forbindelse med forberedelser til udrulning af den nye touch-løsning (ny brugerflade) har vi konstateret at flere afdelinger har forældede skærme, som ikke fungerer med en opdateret browser.

DANBIOs styregruppe har derfor besluttet at der ekstraordinært gives mulighed for at få tilskud på op til 15.000 kr. pr. hospitalsafdeling og 8.000 kr. pr. praksisklinik. Således at afdelinger der har fået tilskud i 2011-2012 igen kan få tilskud til at købe nyt. Læs her for yderligere information.

Ved eventuelle spørgsmål til muligheden for tilskud kan sekretariatet kontaktes på telefon 3863 3103.

Med venlig hilsen
DANBIO-sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

SAE-indberetninger sendes fra i dag krypteret til Lægemiddelstyrelsen

Tirsdag d.2/7-2019:

Fra i dag sendes SAE-indberetninger krypteret til Lægemiddelsesstyrelsen, når en læge trykker på 'send til lægemiddelstyrelsen'-knappen i DANBIO.

Fra i dag vil der ikke længere blive sendt en kopi til lægens egen email-adresse. I stedet kan en pdf med indberetningen findes via den allerede i DANBIO gemte SAE.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside