Lancering af DANBIO hjemmefra og COVID-19 spørgeskemaundersøgelse i uge 21-22

Til alle DANBIO brugere

Orientering om to nye DANBIO-tiltag:

  1. Lancering af DANBIO hjemmefra

I løbet af den næste uges tid kan patienterne besvare spørgsmål (patientrapporterede outcomes) i DANBIO hjemmefra. Patienterne kan således hjemmefra besvare de sædvanlige spørgsmål fra skærmen i venteværelset. Indtastning kan ske via PC, tablet eller smartphone og tilgås via patient.danbio.dk. I konsultationen indhentes patientens svar på vanlig vis via den røde knap i DANBIO. Dette kan være en stor fordel både ved de for tiden hyppigere telefonkontakter men også ved fysiske fremmøder.

Patienterne informeres via et brev der sendes i e-Boks i løbet af uge 21 og 22 (19/5-26/5). I dette brev henvises patienten til patient.danbio.dk for at benytte DANBIO Hjemmefra.

Danbio.dk er en ny DANBIO hjemmeside, som er rettet mod patienten. Her vil patienten kunne læse mere om DANBIO og COVID-19 spørgeskemaundersøgelsen samt finde link til indtastning (patient.danbio.dk), hvor der benyttes NemID.

  1. Spørgeskemaundersøgelsen ”Dig og din gigt i en tid med corona”

Der er ingen tvivl om, at den aktuelle corona-epidemi har stor betydning for de reumatologiske patienter. Nøjagtigt hvilke konsekvenser ønsker vi at undersøge med en videnskabelig spørgeskemaundersøgelse. Patienterne giver samtykke og besvarer spørgeskemaet via DANBIO hjemmefra eller på skærmen i venteværelset.

Disse to tiltag er forbundne, idet det er fondsmidler til spørgeskemaundersøgelsen, som har gjort en hurtigere lancering af DANBIO hjemmefra mulig. Bevillingen har givet os mulighed for at informere patienterne om DANBIO hjemmefra og om den frivillige spørgeskemaundersøgelse via et brev, som udsendes til patienterne i e-Boks i løbet af uge 21 og 22 (19/5-26/5).

Hvis patienterne besvarer DANBIO spørgsmålene på skærmen i venteværelset - som de plejer - vil de til slut blive inviteret til at deltage i ”Dig og din gigt i en tid med corona” og derefter få mulighed for at besvare de ekstra spørgsmål.

Yderligere information om spørgeskemaundersøgelsen fås ved henvendelse til Bente Glintborg (glintborg@dadlnet.dk).

Afdelingen/klinikken tilbydes akademisk deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen iht. Vancouverreglerne, hvis I ønsker det - kontakt da gerne Bente Glintborg (glintborg@dadlnet.dk).

Vigtig information om IT-support

Procedure hvis patient henvender sig til afdeling vedr. login problemer

  • På danbio.dk vil der under FAQ ligge svar på de hyppigste problemer, der kan opstå for patienten. Disse svar vil blive opdateret løbende.
  • For problemer der ikke kan afhjælpes via information på danbio.dk beder vi afdelingen sende følgende informationer til support@zitelab.dk: mobilnummer, navn og første 6 cifre fra cpr. Der vil herefter ske en prioritering af henvendelser, evt. således at patienten vil blive kontaktet direkte af en medarbejder fra ZiteLab for at afdække evt. særlige problemer.

Der er begrænsede ressourcer til at afhjælpe evt. IT-mæssige problemer direkte ift. den enkelte patient, og det må derfor være den normale procedure, at patienterne i første omgang henvises til at bruge touchskærmene i stedet, hvis eget udstyr ikke virker hjemmefra og orientere sig på danbio.dk.

Spørgsmål vedrørende DANBIO hjemmefra rettes til DANBIO sekretariatet (databasen@danbio-online.dk), og vedrørende spørgeskemaundersøgelsen til Bente Glintborg (glintborg@dadlnet.dk).

Vi glæder os meget til at tilbyde disse nye muligheder til vores patienter og ser frem til fortsat godt nationalt samarbejde.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet, Dorte Vendelbo Jensen, Sara Engel, Merete Lund Hetland