Årsrapport 2016

Til alle DANBIO-brugere

DANBIOs årsrapport for 2016 er nu udkommet og ligger her på hjemmesiden: Årsrapport 2016

Monika Madsen fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram har sendt rapporten til de regionale kontaktpersoner. Mailen ses herunder.

Som sædvanligt vil rapporten i løbet af sommeren desuden udkomme i en trykt udgave.

Med venlig hilsen

Dorte Vendelbo Jensen
Sekretariatsleder


--------------------------------

Kære regionale kontaktpersoner

Hermed fremsendes den endelige årsrapport 2016 for Dansk reumatologisk Database, DANBIO, til offentliggørelse.

Tak for høringssvar.

Rapporten vil være at finde på www.sundhed.dk snarest. Resultater hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn. Ønsker en afdeling rapporten uden udeladelser, kan den rekvireres hos undertegnede som et fortroligt dokument.

I løbet af høringsperioden er der fundet en mindre beregningsfejl, og der er derfor foretaget en mindre justering af indikator 7a, 8 og 9. Rettelsen har overordnet set medført bedre resultater på lands- regions- og afdelingsniveau.

 

På vegne af databasen

Monika Madsen

Chefkonsulent

Klinisk Koordination, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Handlinger tilknyttet webside