De nye indikatorer for RA og SpA er nu blevet vedtaget!

De nye indikatorer for RA og SpA er nu blevet vedtaget af DRS´bestyrelse, DANBIOs styregruppe
og ved DRS´ Årsmøde i foråret, du kan se mere om dem her:

Nye indikatorer for RA
Nye indikatorer for SpA

For RA vil vi i Årsrapporten for 2014 bruge alle de nye undtagen den, der omhandler sygdomsaktivitet
og et pop-up vindue; den vil først  blive anvendt fra 2015.
I stedet vil vi stadig bruge den "gamle", som kun omhandler DAS28-værdier.

For SpA vil de nye indikatorer ikke blive anvendt i Årsrapporten for 2014, men ved Årsrapportmødet
den 20. marts 2015 vil de blive vist, så alle kan få et indtryk af, hvordan de vil komme til at se ud
fremadrettet.
Det planlægges således at inddrage SpA indikatorerne i Årsrapporten for 2015.

Mange hilsener

Dorte Vendelbo Jensen
Daglig leder af DANBIO

Handlinger tilknyttet webside