DANBIOs SpA-modul og DANBIOs Ordinations-skema er blevet opdateret.

 

Se dette 2-sides dokument med gennemgang af ændringerne.

--- eller læs mere nedenfor ---.

SpA-modulet

SpA-modulet er, i samarbejde med SpA-NBV gruppen, blevet opdateret, så det svarer til den nye nationale behandlingsvejledning for SpA.

  • Det betyder blandt andet, at patienttavlen er blevet opdateret, så den er mere relevant for SpA-patienter.
  • Bl.a. vises dato for seneste MR-scanning i bjælken øverst på patienttavlen. Samtidig er der fjernet ikke-SpA-relevante rækker fra patienttavlen.
  • Man kan også give mere præcise SpA diagnoser under stamdata svarende til de diagnoser, der anbefales i den nye NBV for SpA.
  • Ved registrering af MR og røntgen er der nu flere afkrydsningsmuligheder for evaluering af MR/røntgen. Det er dog fortsat det vigtigste, at der registreres en dato for MR/røntgen.
  • Ledvurdering følger for fremtidige visits samme metodik som PSA. (68 led vurdering). For allerede indtastede visits ses fortsat 28+6+12 (44 led vurdering)
  • Ledvurdering på patienttavlen vises altid for 28/6/12/68 led
  • Som noget nyt kan man nu ordinere ”Ingen medicin”, ”Ingen NSAID - kontraindiceret” og ”Ingen NSAID - ikke indiceret”.


Ordinations-skema

  • Ved nye ordinationer skal man fremover fremsøge medicin ved at indtaste et eller flere bogstaver fra indholdsstof eller handelsnavn.
  • Herved udfolder sig en liste over præparater indeholdende de indtastede bogstaver.


Handlinger tilknyttet webside