Patienter modtager e-Boks brev med påmindelse om mulighed for at benytte DANBIO hjemmefra

Kære DANBIO bruger

I denne uge (d. 9.–11. september) vil alle DANBIOs patienter (tilmeldt e-Boks) modtage et brev med information om DANBIO hjemmefra. En kopi af brevet kan du finde her. Brevet er en opfølgning på et tidligere brev udsendt i maj.

Vi ønsker at øge patienternes opmærksomhed på, at det er muligt at besvare spørgsmål hjemmefra – og dermed sikre, at lægen/sygeplejersken får kendskab til de patient rapporterede outcomes under konsultationen. Dette er fortsat vigtigt i en tid, hvor mange fysiske kontroller er afløst af telefonkonsultationer. Desuden er adgangen til touchskærme mange steder begrænset pga. covid-19 smitterisiko.

Patienterne kan læse mere på Danbio.dk, hvor der findes generel information. Denne hjemmeside linker også til patient.danbio.dk, hvor patienten får adgang til at besvare spørgsmål efter log-in med NemID.

DANBIOs opdaterede patientvejledning informerer også om DANBIO hjemmefra og kan findes her:

Du kan læse mere om, hvordan DANBIO med fordel kan anvendes i samarbejdet med patienten i den daglige klinik her

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet