Alle kategorier , ,

Vedtægter for DANBIO i høring

Til alle med interesse i DANBIO,

DANBIOs styregruppe har siden foråret lagt et stort arbejde i at udarbejde vedtægter for DANBIO. Der står en enig styregruppe bag forslaget, som hermed sendes i høring hos alle DANBIO-brugere, medlemmerne i Dansk Reumatologisk Selskab (DRS), Danske Reumatologers og Fysiurgers Organisation (DRFO), Gigtforeningen, DANBIOs samarbejdspartnere i Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) samt Yngre Reumatologer (YR). Se her for link til vedtægterne i høring.

Høringsfasen strækker sig over 8 uger. Eventuelle kommentarer sendes senest mandag den 31. december 2018 til databasen@danbio-online.dk. Husk at bruge ”track changes”, hvis der kommenteres direkte i dokumentet.

Høringssvarene vil blive drøftet på DANBIOs styregruppemøde primo februar 2019. Herefter udarbejder og vedtager styregruppen de endelige vedtægter.

De bedste hilsner

På vegne af DANBIOs styregruppe

Merete Lund Hetland, formand for DANBIOs styregruppe

Dorte Vendelbo Jensen, DANBIOs sekretariatsleder

Handlinger tilknyttet webside

Ændringer i patienttavlen, projektoverblik og ny funktion til hurtig indhentning af patientnavn

Se dette 2-sides dokument med gennemgang af ændringerne

--- eller læs nedenfor ---

 

Vejledning til ændringer i patienttavle, projektoverblik og ny funktionalitet til indhentning af patientnavn

 

Ændringer til scoreboard/patienttavle

Det grå scoreboard i toppen af patienttavlen er nu gjort mindre. Dette bevirker, at scoreboardet fremstår betydeligt smallere, men stadig indeholder de samme informationer. Desuden er teksten i scoreboardet tilpasset, så den nu flugter med den øverste kant af boksen, så teksten er mere læsbar.


Screenshot 1: Scoreboard i toppen af patienttavlenÆndringer til projektadministrationsboks i patienttavlen

Der er foretaget ændringer til den projektadministrationsboks, som findes i scoreboardet (vist på billedet ovenfor med rød markering) øverst på patienttavlen. Der kan nu klikkes på et særligt “Administration”-link. Dette link fører hen til en side, der giver et overblik over de forskellige projekter/moduler for patienten.

Projekterne er inddelt i tre drop-down menuer: “Dansk Reuma Biobank”, “Aktive projekter med eCRF” og “Projekter med eCRF”. De to første menuer viser en liste over aktive projekter, mens sidstnævnte viser projekter, som kan aktiveres for patienten.

Screenshot 2: Den nye projektadministrationsside (den røde markering på billedet viser de nye dropdown-menuer med projektinformationer)

 

Ny funktionalitet til indhentning af patientnavn

I menuen “Stamdata” er det nu muligt at indhente patientnavn direkte fra CPR-registeret. Dette gøres ved at klikke på knappen “hent navn fra cpr-register”, som findes under indtastningsfeltet til CPR-nummer. Ved at klikke på denne, dukker en pop-up menu frem med en knap: “klik for at patientens fulde navn bliver [Test Name] baseret på CPR-opslag”.

Screenshot 3: "Stamdata" med den nye funktionalitet til at indhente patientnavn markeret i rødt

 

Screenshot 4: Efter klik på knappen "hent navn fra cpr-register" dukker en pop-up boks op med teksten "tryk for at Patientens fulde navn bliver "Test Name" baseret på CPR-opslag"

 

Handlinger tilknyttet webside

Årsrapport 2018 indikatorer online via afdelingstavle

Via afdelingstavlen (under bjælken afdeling i venstre side) er der nu adgang til BETA udgave af indikatorer for 2018 (RA).
Det gælder i øjeblikket kun for RA, hvor SpA patienter følger.
I er velkomne til at kontakte sekretariatet, hvis der er nogle spørgsmål.

Med venlig hilsen
DANBIO Sekretariatet

Handlinger tilknyttet webside

Nyt fra DANBIO: Datoer vedr. DANBIOs Årsrapport for 2018, nyt om vitalstatus i DANBIO samt kursusinvitation

Kære DANBIO brugere,

Vi sender her et nyhedsbrev med tre vigtige temaer:

1. Årsrapport for 2019:

1.1. Årsrapportmødet afholdes i Ålborg d. 8 marts 2019 på Comwell Hvide Hus. Invitation udsendes på et senere tidspunkt.

1.2 Følgende datoer for datotræk til årsrapporten er vedtaget:
1.2.1. Datatræk der ligger til grund for årsrapportmødet bliver trukket 25. januar 2019
1.2.2. Andet datatræk som indgår i den endelige årsrapport 2018 bliver trukket 1. april 2019

2. Vitalstatus i DANBIO
Fremover registreres dødsfald af sekretariatet via CPR registret to gange årligt. Det betyder, at du som bruger ikke behøver at være opmærksom på dette.

3. Vi vedlægger invitation og program til et helt nyt DANBIO-kursus, der afholdes fredag den 30. november 2018 på Kursuscenter Severin i Middelfart med titlen "Kursus om forskning baseret på DANBIO data – inspirationskursus for forskningsinteresserede læger og sygeplejersker" BEMÆRK KURSET ER AFLYST!

Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

National behandlingsvejledning (NBV) for psoriasisartrit

Den godkendte nationale behandlingsvejledning (NBV) for psoriasisartrit er nu at finde på DANBIOs hjemmeside under vejledning

Direkte link her.

Handlinger tilknyttet webside

Årsrapport 2017

Til alle DANBIO-brugere

DANBIOs årsrapport for 2017 er nu udkommet og ligger her på hjemmesiden: Årsrapport 2017

Rapporten er sendt til de regionale kontaktpersoner.

Som sædvanligt vil rapporten i løbet af sommeren desuden udkomme i en trykt udgave.

Med venlig hilsen

Dorte Vendelbo Jensen
Sekretariatsleder

 

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Taltz ordination

Det er nu muligt at ordinere Taltz (Ixekizumab) s.c. i DANBIO

Mange hilsner

DANBIOs sekretariat

Handlinger tilknyttet webside

Øget sikkerhed i forbindelse med DANBIO login

DANBIO har øget sikkerheden i forbindelse med oprettelse af nye brugere og skift af adgangskode. Det betyder at:

  • Alle brugere bliver bedt om at skifte adgangskode hver 3. måned
  • Man kan ikke genbruge en adgangskode, der tidligere har været brugt
  • Ønske om oprettelse af nye brugere skal komme fra DANBIOs kontaktperson på afdelingen/klinikken

Der findes en vejledning til at skifte adgangskode her.

Hvis I oplever problemer med at ændre adgangskode, er I altid velkomne til at kontakte sekretariatet på 38 63 31 03 eller databasen@danbio-online.dk

Med venlig hilsen

DANBIO-sekretariatet

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Implementering af nyt element til SLE-modul i DANBIO

Det nye element, der er implementeret fra d. 1. maj 2018, er et spørgeskema vedrørende SLE-patienters eksponering for eksempelvis rygning, alkohol, infektioner, vaccinationer, arbejdsmiljøpåvirkninger, graviditet, menstruation, anvendelse af p-piller og kost. Data vil blive anvendt i et planlagt nationalt studium af danske patienter med SLE til bestemmelse af faktorer med indflydelse på sygdomsrisiko, sygdomsforløb og behandlingseffekt ved SLE.

 

Alle danske reumatologiske afdelinger, der behandler SLE-patienter, vil blive inviteret til at deltage.

For patienter:

- Alle SLE-patienter, som indvilger i projektet, udfylder skemaet én gang i livet. Skemaet tager ca. 15-20 min. at udfylde

- Patienten bliver ligeledes bedt om at udfylde systemic lupus activity questionnaire (SLAQ), hvilket gøres ved alle fremtidige konsultationer

For den behandlende læge:

- Resultaterne af det udfyldte skema kan ses i særskilt fane under ’stamdata’

 

Arbejdsgruppe: Henrik Leffers, Anne Voss, Bent Deleuran, Lene Dreyer og Søren Jacobsen

Handlinger tilknyttet webside

Medicinrådets anbefaling vedr. tocilizumab til kæmpecellearteritis

Medicinrådet har udarbejdet anbefaling vedrørende brugen af tocilizumab til kæmpecellearteritis.

Anbefaling kan tilgås under Gigtsygdomme her

Med venlig hilsen

DANBIOs sekretariat

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside