Categories , ,

Årsrapport 2016 på vej med posten

Så er den trykte udgave af DANBIOs årsrapport 2016 på vej med posten.

Hvis I ønsker flere eksemplarer, eller I ikke har modtaget et i løbet af et par uger, er I velkomne til at rekvirere årsrapporten ved at sende en mail til databasen@danbio-online.dk

En elektronisk udgave af rapporten er også at finde her på hjemmesiden.

Document Actions

Udløb af adgangskode

Hver tredje måned vil alle DANBIO-brugere af sikkerhedsmæssige årsager blive bedt om at skifte adgangskode.

Da nogle brugere har oplevet problemer i forbindelse med dette, har vi udarbejdet en vejledning, som findes her.

Hvis I oplever problemer med at ændre adgangskode, er I altid velkomne til at kontakte sekretariatet på 38 63 31 03 eller databasen@danbio-online.dk

Med venlig hilsen

Rikke

— Filed under:

Document Actions

Opdatering af rapport- og søgefaciliteter - hvornår og hvor tit?

 

DANBIO indeholder en række faciliteter til visning af data, der er indtastet i systemet. Nedenfor ses hvor tit, vi opdaterer datagrundlag for de forskellige rapporter og søgefaciliteter, vi tilbyder:

A. Patienttavler

 • Datagrundlag opdateres omgående, når bruger trykker GEM på danbio-online.dk

B. Indtastning på touch skærm (visning som Rød og Gul kasse til venstre på skærmen)

 • Datagrundlag opdateres omgående, når bruger har trykket GEM på touchskærm

C. Dækningsgrad - sammenligning udfra eget regneark, der oploades

 • Datagrundlag opdateres omgående, når bruger trykker GEM på danbio-online.dk

D. Månedsvise oversigter vedr. aktivitet i biologisk behandling

 • Datagrundlag opdateres hver weekend - dato for seneste opdatering ses øverst på afdelingstavlen.

E. Flexsøgning

 • Datagrundlag opdateres hver weekend - dato for seneste opdatering ses øverst på afdelingstavlen.

F. Årsrapport 2016 data

 • Datagrundlag opdateres ad hoc - seneste opdatering: 12. maj 2017

G. RADS-rapport

 • Datagrundlag opdateres ad hoc - seneste opdatering: 4. august 2017

 

Evt. spørgsmål til databasen@danbio-online.dk

— Filed under: ,

Document Actions

Årsrapport 2016

Til alle DANBIO-brugere

DANBIOs årsrapport for 2016 er nu udkommet og ligger her på hjemmesiden: Årsrapport 2016

Monika Madsen fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram har sendt rapporten til de regionale kontaktpersoner. Mailen ses herunder.

Som sædvanligt vil rapporten i løbet af sommeren desuden udkomme i en trykt udgave.

Med venlig hilsen

Dorte Vendelbo Jensen
Sekretariatsleder


--------------------------------

Kære regionale kontaktpersoner

Hermed fremsendes den endelige årsrapport 2016 for Dansk reumatologisk Database, DANBIO, til offentliggørelse.

Tak for høringssvar.

Rapporten vil være at finde på www.sundhed.dk snarest. Resultater hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn. Ønsker en afdeling rapporten uden udeladelser, kan den rekvireres hos undertegnede som et fortroligt dokument.

I løbet af høringsperioden er der fundet en mindre beregningsfejl, og der er derfor foretaget en mindre justering af indikator 7a, 8 og 9. Rettelsen har overordnet set medført bedre resultater på lands- regions- og afdelingsniveau.

 

På vegne af databasen

Monika Madsen

Chefkonsulent

Klinisk Koordination, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

— Filed under:

Document Actions

DANBIO-kursus den 19. januar 2018

DANBIO afholder heldagskursus fredag den 19. januar 2018 kl. 10-16 på Hotel Park Inn i København (ved metrostationen Femøren).

Der vil bl.a. være oplæg om de nye JAK-inhibitorer samt hands-on med fokus på flex-søgningen i DANBIO.

Du kan allerede nu skrive til databasen@danbio-online.dk og tilmelde dig. Du kan også komme med ønsker om, hvilke data, du gerne vil, kunne søge på i flexsøgningen.

Kursusledere: overlæge Gina Kollerup og overlæge Dorte Vendelbo Jensen.

Endeligt program følger.

— Filed under:

Document Actions

DANBIO hjemmefra (projektadgang)

DANBIO afprøver for tiden muligheden for, at udvalgte patienter kan taste skemaer hjemmefra.

Hvis du er med i projekt, hvor du er blevet vejledt om brug af DANBIO hjemmefra, kan du bruge linket nedenfor.

Du kan også gå via vores nye hjemmeside danbio.dk som har patientlogin øverst på siden.

 

DANBIO hjemmefra patient login

 

 

Document Actions

Tilskud til indkøb af touchskærm

Vi vil gerne minde om, at hvis en afdeling har brug for en touchskærm, yder DANBIO et tilskud på 8000 kr.

Hvis en privatklinik eller afdeling ønsker tilskud til køb af en touchskærm, skal der være >50 patienter registreret i DANBIO.

Ved eventuelle spørgsmål til muligheden for tilskud, er I meget velkomne til at kontakte sekretariatet på telefon 3863 3103.

 

— Filed under:

Document Actions

Ny funktion i DANBIO gør det nemt at skifte fra ENBREL til BENEPALI

Kære DANBIO-brugere

I disse uger skifter mange patienter fra Enbrel til biosimilært Benepali.

Dette er derfor tilføjet som en yderligere årsag til stop i DANBIO under Enbrel-ordinationen.
Systemet vil automatisk genbruge seneste Enbrel dosis og interval, når du opretter den
nye Benepali ordination.
For yderligere oplysninger, tryk på linket til vejledningen her.

BEMÆRK følgende:

1) præparater med indholdsstoffet infliximab står nu angivet som REMICAD og REMSIMA på patienttavlen.
2) præparater med indholdsstoffet etanercept står nu angivet som ENBREL og BENEP på patienttavlen.

  — Filed under:

  Document Actions

  Diagnose 46.8 og 46.9 samlet under 46.9 fra 19. januar 2015

  DANBIO har besluttet af "lukke" for brug af diagnosen "Anden spondylartropati M46.8" fra i dag.

  Patienter med denne diagnosekode blev den 19 januar 2015 (kl. 22.50) automatisk flyttet til "Inflammatorisk spondylopati uden spec M46.9".

  Det bemærkes, at kombinationsdiagnoser med 46.8 fortsat kan benyttes.

  Evt. spørgsmål kan rettes til databasen@danbio-online.dk

  Document Actions

  De nye indikatorer for RA og SpA er nu blevet vedtaget!

  De nye indikatorer for RA og SpA er nu blevet vedtaget af DRS´bestyrelse, DANBIOs styregruppe
  og ved DRS´ Årsmøde i foråret, du kan se mere om dem her:

  Nye indikatorer for RA
  Nye indikatorer for SpA

  For RA vil vi i Årsrapporten for 2014 bruge alle de nye undtagen den, der omhandler sygdomsaktivitet
  og et pop-up vindue; den vil først  blive anvendt fra 2015.
  I stedet vil vi stadig bruge den "gamle", som kun omhandler DAS28-værdier.

  For SpA vil de nye indikatorer ikke blive anvendt i Årsrapporten for 2014, men ved Årsrapportmødet
  den 20. marts 2015 vil de blive vist, så alle kan få et indtryk af, hvordan de vil komme til at se ud
  fremadrettet.
  Det planlægges således at inddrage SpA indikatorerne i Årsrapporten for 2015.

  Mange hilsener

  Dorte Vendelbo Jensen
  Daglig leder af DANBIO

  Document Actions