Vejledninger

Tips og Tricks

Information om DANBIO til de lidt mere nørdede med tips og tricks til DANBIOs platform

Det virtuelle tastatur virker ikke på touchskærmen

1)   Klik på ”Genhent løsning” (reload) knappen du finder øverst til højre på personalelogin-siden. Reload af siden kan også opnås ved hjælp af F5 knappen på et eksternt tilsluttet tastatur.

2)   Hvis det virtuelle tastatur fortsat ikke virker fra forsiden, betyder det at det heller ikke virker længere inde i løsningen (når patienten fx skal udfylde årstal ved rygespørgsmål) og skærmen skal fejlmeldes hos den lokale it-afdeling!

Patienter i projekter, som stadig køres i DANBIO5 får ikke link til  gamle touch system på det nye touch system

Klik på ”kiosk xx”. Sæt flag for db5 under “Rediger ecrf settings”

Patienttavlen kan ikke rummes på min skærm

Klik på ctrl minus

(klik for ctrl plus for at få større patient tavle)

Vi har optimeret patienttavlen så den seneste visit altid er synlig også når du trykker ctrl minus og ctrl +

Jeg kan ikke udfylde en dato for tidligere år

Når du skal vælge gammelt år tryk på året (p.t. 2020) og en drop-down kommer frem.

Vælg et år og tryk herefter på den dato du ønsker. Du vil nu se at den valgte dato skifter i det hvide felt.

Jeg vil gerne prøve om sundhedsdatanettet virker på min computer og at jeg kan tilgå DANBIO gennem sundhedsdatanettet

Brug web-adressen sdn.danbio-online.dk. Hvis det virker ser du DANBIO  helt som normalt. Hvis det ikke virker (du ser en side, som ikke kan loade) giv venligst besked via "kontakt DANBIO".

Touch skærm giver 'certifikat fejl'

Prøv touch.danbio.dk link på din egen computer. Hvis du ikke får samme fejl, giv besked til IT-afdelingen om problemet og din 'observation' af at der ikke er certifikatfejl  på din egen computer. Certifikatet for touch.danbio.dk er gyldigt indtil 2022.

Danbio-online.dk giver  'certifikat fejl'

Spørg om dine kolleger har samme problem. Prøv med ESA (citrix) om problemet også er der. Prøv om problemet også kommer frem på din private computer. Hvis certifikatfejl ikke kommer frem alle steder, giv besked til IT-afdelingen om problemet og din 'observation' af at der ikke er en konsekvent certifikat-fejl for danbio-online.dk. Certifikatet for danbio-online.dk er gyldigt indtil 2022.

Fejlmelding til DANBIO:

For at lette fejlretning opfordres anmelder til at kopiere link/url til patient ind i mailen inkl. information om versionsnummer (1-4), som kan findes i sidefoden på DANBIOs forside. Mailen kan sendes til databasen@danbio-online.dk eller via kontaktformularen på DANBIO.

FAQ