Alle kategorier , ,

Sikker udveksling af CPR-nummer mellem DANBIO-bruger og DANBIO-sekretariat via kontaktformular på DANBIO

Vær opmærksom på at det ikke er sikkert at sende CPR-nummer via din mail, hvorfor datalovgivningen kræver, at I fremover anvender kontaktformularen på DANBIO eller kontakter os på 38633103 ml. kl: 9-14.

Kontaktformularen benyttes allerede af rigtig mange brugere og findes nederst i kolonnen i venstre side ved at klikke på "Kontakt DANBIO".

 

Handlinger tilknyttet webside

Nyt fra Medicinrådet og RADS

Medicinrådets behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation vedrørende RA er nu godkendt og kan findes her.

Som følge af udbuddet på biologiske lægemidler og biosimilær adalimumab, er RADS’ lægemiddelrekommandationer for biologisk behandling af SpA og PsA også opdateret og godkendt. Du kan finde dem her og her

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Funktion i DANBIO gør det nemt at skifte fra Humira (Adalimumab) til Hyrimoz eller Imraldi

Kære DANBIO bruger

Det er nu afklaret at alle voksne patienter behandlet med Humira (Adalimumab) skifter til biosimilære præparater (Hyrimoz eller Imraldi). Valget af biosimilært Adalimumab er ikke ens for regionerne. F.eks. skal man i Region Hovedstaden anvende Hyrimoz, mens man i Region Syd og Region Nord skal anvende Imraldi.

For at gøre det nemt at skifte fra Humira til Hyrimoz eller Imraldi, er der allerede nu tilføjet en switch-knap i DANBIO. Systemet vil automatisk genbruge seneste Humira dosis og interval.

Klik her for en kort vejledning

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Det er nu muligt at ordinere det nye biosimilære Rixathon (rituximab) og den nye IL-6-hæmmer Kevzara (sarilumab) i DANBIO

  Kære DANBIO-bruger,

  De reumatologiske afdelinger skifter fra Mabthera (rituximab) til Rixathon (rituximab) pr. d. 1.11.2018. Dette er gældende for både nye og igangværende patienter.

  For at gøre det nemt at skifte fra Mabthera til Rixathon, er denne årsag til ophør tilføjet i DANBIO for de patienter, der er i Mabthera behandling. Systemet vil automatisk genbruge seneste Mabthera dosis og interval.

  Klik her for at læse en kort vejledning.

  Der er blevet introduceret en ny IL-6-hæmmer til reumatoid arthrit, kaldet Kevzara (sarilumab). Det er blevet vurderet ligeværdigt i forhold til RoActemra (tocilizumab) af medicinrådet. Kevzara er billigere end RoActemra hvorfor Kevzara kan anvendes til RA patienter, hvor behandling med en IL-6-hæmmer overvejes. Kevzara er kun indiceret til behandling af RA, ikke til behandling af KCA.

  Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

   

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Vedtægter for DANBIO i høring

  Til alle med interesse i DANBIO,

  DANBIOs styregruppe har siden foråret lagt et stort arbejde i at udarbejde vedtægter for DANBIO. Der står en enig styregruppe bag forslaget, som hermed sendes i høring hos alle DANBIO-brugere, medlemmerne i Dansk Reumatologisk Selskab (DRS), Danske Reumatologers og Fysiurgers Organisation (DRFO), Gigtforeningen, DANBIOs samarbejdspartnere i Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) samt Yngre Reumatologer (YR). Se her for link til vedtægterne i høring.

  Høringsfasen strækker sig over 8 uger. Eventuelle kommentarer sendes senest mandag den 31. december 2018 til databasen@danbio-online.dk. Husk at bruge ”track changes”, hvis der kommenteres direkte i dokumentet.

  Høringssvarene vil blive drøftet på DANBIOs styregruppemøde primo februar 2019. Herefter udarbejder og vedtager styregruppen de endelige vedtægter.

  De bedste hilsner

  På vegne af DANBIOs styregruppe

  Merete Lund Hetland, formand for DANBIOs styregruppe

  Dorte Vendelbo Jensen, DANBIOs sekretariatsleder

  Handlinger tilknyttet webside

  Overlæge, PhD Bente Glintborg skal forsvare sin disputats fredag d.23. november på Rigshospitalet, Glostrup

   Overlæge, PhD Bente Glintborg skal forsvare sin disputats

  Effectiveness of tumor necrosis factor inhibitors in patients with psoriatic arthritis and axial spondyloarthritis – treatment response, drug retention and predictors thereof. Results from the nationwide DANBIO registry”

  fredag den 23. november på Rigshospitalet, Glostrup – det er med stor fornøjelse  invitationen hermed viderebringes, du kan finde den her.

  Med venlig hilsen

  DANBIO-sekretariatet

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Ændringer i patienttavlen, projektoverblik og ny funktion til hurtig indhentning af patientnavn

  Se dette 2-sides dokument med gennemgang af ændringerne

  --- eller læs nedenfor ---

   

  Vejledning til ændringer i patienttavle, projektoverblik og ny funktionalitet til indhentning af patientnavn

   

  Ændringer til scoreboard/patienttavle

  Det grå scoreboard i toppen af patienttavlen er nu gjort mindre. Dette bevirker, at scoreboardet fremstår betydeligt smallere, men stadig indeholder de samme informationer. Desuden er teksten i scoreboardet tilpasset, så den nu flugter med den øverste kant af boksen, så teksten er mere læsbar.


  Screenshot 1: Scoreboard i toppen af patienttavlen  Ændringer til projektadministrationsboks i patienttavlen

  Der er foretaget ændringer til den projektadministrationsboks, som findes i scoreboardet (vist på billedet ovenfor med rød markering) øverst på patienttavlen. Der kan nu klikkes på et særligt “Administration”-link. Dette link fører hen til en side, der giver et overblik over de forskellige projekter/moduler for patienten.

  Projekterne er inddelt i tre drop-down menuer: “Dansk Reuma Biobank”, “Aktive projekter med eCRF” og “Projekter med eCRF”. De to første menuer viser en liste over aktive projekter, mens sidstnævnte viser projekter, som kan aktiveres for patienten.

  Screenshot 2: Den nye projektadministrationsside (den røde markering på billedet viser de nye dropdown-menuer med projektinformationer)

   

  Ny funktionalitet til indhentning af patientnavn

  I menuen “Stamdata” er det nu muligt at indhente patientnavn direkte fra CPR-registeret. Dette gøres ved at klikke på knappen “hent navn fra cpr-register”, som findes under indtastningsfeltet til CPR-nummer. Ved at klikke på denne, dukker en pop-up menu frem med en knap: “klik for at patientens fulde navn bliver [Test Name] baseret på CPR-opslag”.

   

  Screenshot 3: “Stamdata” med den nye funktionalitet til at indhente patientnavn markeret i rødt

   

  Screenshot 4: Efter klik på knappen “hent navn fra cpr-register” dukker en pop-up boks op med teksten “tryk for at Patientens fulde navn bliver [Test Name] baseret på CPR-opslag”

   

   

  Screenshot 5: Efter klik på knappen i pop-up boksen (jf. Screenshot 4) er patientens navn nu ændret  Handlinger tilknyttet webside

  Årsrapport 2018 indikatorer online via afdelingstavle

  Via afdelingstavlen (under bjælken afdeling i venstre side) er der nu adgang til BETA udgave af indikatorer for 2018 (RA).
  Det gælder i øjeblikket kun for RA, hvor SpA patienter følger.
  I er velkomne til at kontakte sekretariatet, hvis der er nogle spørgsmål.

  Med venlig hilsen
  DANBIO Sekretariatet

  Handlinger tilknyttet webside

  Nyt fra DANBIO: Datoer vedr. DANBIOs Årsrapport for 2018, nyt om vitalstatus i DANBIO samt kursusinvitation

  Kære DANBIO brugere,

  Vi sender her et nyhedsbrev med tre vigtige temaer:

  1. Årsrapport for 2019:

  1.1. Årsrapportmødet afholdes i Ålborg d. 8 marts 2019 på Comwell Hvide Hus. Invitation udsendes på et senere tidspunkt.

  1.2 Følgende datoer for datotræk til årsrapporten er vedtaget:
  1.2.1. Datatræk der ligger til grund for årsrapportmødet bliver trukket 25. januar 2019
  1.2.2. Andet datatræk som indgår i den endelige årsrapport 2018 bliver trukket 1. april 2019

  2. Vitalstatus i DANBIO
  Fremover registreres dødsfald af sekretariatet via CPR registret to gange årligt. Det betyder, at du som bruger ikke behøver at være opmærksom på dette.

  3. Vi vedlægger invitation og program til et helt nyt DANBIO-kursus, der afholdes fredag den 30. november 2018 på Kursuscenter Severin i Middelfart med titlen "Kursus om forskning baseret på DANBIO data – inspirationskursus for forskningsinteresserede læger og sygeplejersker" BEMÆRK KURSET ER AFLYST!

  Med venlig hilsen
  DANBIO sekretariatet

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  National behandlingsvejledning (NBV) for psoriasisartrit

  Den godkendte nationale behandlingsvejledning (NBV) for psoriasisartrit er nu at finde på DANBIOs hjemmeside under vejledning

  Direkte link her.

  Handlinger tilknyttet webside