Alle kategorier , ,

Status på DANBIO 6 lancering

D.7. jan 2020

Som tidligere meldt ud har lancering af DANBIO 6 givet uforudsete tekniske udfordringer.

ZiteLab og sekretariatet har siden d.23. december arbejdet ihærdigt på at løse problemerne og få DANBIO 6 klar til lancering, men det er for tidligt at melde en ny lanceringsdato ud. 

 

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

DANBIO 6 lancering udskudt pga. uforudsete IT-tekniske problemer. DANBIO 5 kører igen indtil videre.

Vi har ved lanceringen af DANBIO 6 konstateret uforudsete IT-mæssige udfordringer.

Vi har derfor valgt nu at åbne for DANBIO 5 igen.

Vi arbejder på fuld kraft for at løse problemerne  - og vil herefter vende tilbage med en ny lanceringsdato.

For de, der har kørt med touch skærm på ny løsning skal man lige genstarte skærmen - vil så automatisk køre med gamle touch løsning igen.

DANBIO sekretariatet er tilbage d.2. januar 2020 

 

 

----------------------- GAMMEL BESKED ----------------

Fredag d.20. dec.

Kære DANBIO bruger,

På mandag d.23. december erstattes DANBIO 5 af DANBIO 6. Det betyder, at du vil møde en ny brugerflade, når du åbner DANBIO. Det samme vil patienten, når patienten skal taste på touchskærmen.

For at gøre dig hurtigst muligt bekendt med den nye brugerflade, anbefaler vi, at man benytter sig at tur-funktionen, som du finder ved at klikke på det blå spørgsmålstegn, når du er logget ind. Her kan du vælge imellem forskellige emner, heriblandt: oprette en patient, oprette et visit, lave en ordination. Du kan også finde hjælp i DANBIO 6 brugervejledning som du kan finde her.

Bemærk:
- Årlig status spørgsmål bliver holdt tilbage i første omgang og bliver aktiveret i løbet af januar.
- Flexsøgning (standardflex og bioflex) frigives først til DANBIO 6 mandag d.6. januar.
- Dokumenter på hjemmesiden frigives først til DANBIO 6 i starten af januar.
- CPR-tjek kommer i starten af januar

Se her for information fra ZiteLab om lanceringen (DANBIO opslag fra d.18. dec) samt tidligere udsendt personaleguide med information om to nye arbejdsgange: 1) personalelogin på touchskærme og 2) Patienter skal oprettes i DANBIO for at kunne gå på touch.

Følg med på forsiden af DANBIO i forhold til seneste nyt om lanceringen af DANBIO 6.

Opstår der spørgsmål, så ring til DANBIO på 38633103 kl.9.00-14.00

Med venlig hilsen

DANBIO-sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

DANBIO 6 er nu få dage væk - dette er nogle særlige opmærksomhedspunkter

ZiteLab er i fuld gang med at forberede de sidste detaljer i flytningen til DANBIO 6.

DANBIO 6 åbner 23. December kl. 06:00

Den nuværende DANBIO (DANBIO 5) LUKKER fredag den 20. December kl. 16 (lukningen vil være synlig ved en særlig besked på forsiden)

DANBIO vil være utilgængelig fra lukningen og frem til åbningen mandag morgen kl. 06:00.

 

DANBIO 6 består af 2 forskellige løsninger:

A. DANBIO-personale (= danbio-online.dk)

B.  DANBIO-patient (touch).

 

Vi har nedenfor  beskrevet hvad vi flytter med over:

A.  DANBIO-personale:

  • ALLE patientoplysninger
  • ALLE oplysninger om brugernavne, emails (Samme login vil virke også efter flytning)

Dette flytter vi IKKE:

  • Trail for tidligere brug af løsningen
  • Bestillinger afgivet til touch systemet

 

B. DANBIO-patient (touch):

!!!Vi flytter intet!!!!

Det betyder konkret følgende:

  • Ikke-importerede skemaer kan ikke hentes fra DANBIO 6 (hvis man har nogle skemaer der skal importeres, skal det ske inden fredag kl. 16!) 

Du vil mandag morgen fra kl. 6:00 kunne tilgå den nye løsning (Husk, der skal tastes brugernavn/password på touch skærmene, jf. brev sendt af DANBIO)

 

ECRF-løsningerne

Der vil ikke være adgang til ECRF-løsningerne - de vil først blive åbnet igen op til 3 uger efter den generelle lancering - efter konkret aftale med den enkelte projektejer.

 

Vi forbedrer løsningen mellem jul  og nytår medens mange holder fri

Når vi har lanceret vil der være ting som er anderledes eller hvor den sidste afpudsning kan mangle.

Det vil vi sørge for løbende at fortælle om på forsiden.

 

Der er et implementeringshold på 4 personer, som arbejder mellem jul og nytår på at rette ting der måtte opstå og foretage en yderligere forbedring af den nye løsning.

Det er en kæmpe opgave at flytte en løsning med 60.000 patienter og ca. 1.5 mio udfyldte skemaer, men vi ved at mange holder fri mellem jul og nytår.

Det giver en god ramme for - hvor noget mangler -  at "genere de få" medens vi forbedrer til "glæde for de mange"!

 

Vi har stadig teknisk adgang til DANBIO5 også efter flytningen - så evt. problemer ift. flytninngen af data kan afdækkes

Uanset at vi gør alt for at få en vellykket flytning af data kan der være ting vi ikke har afdækket korrekt. Vi har derfor sørget for at den gamle løsning (DANBIO5) IT-teknisk kører videre i en periode - selvom den ikke kører synligt for DANBIO's brugere.

 

Det betyder at vi har alle muligheder for at løse ethvert tænkeligt problem, som måtte opstå.  Hvis behovet opstår, vil vi også have mulighed for at give enkelte brugere læseadgang til den gamle løsning.

 

Med venlig hilsen

ZiteLab

 

 

 

 

 

 

 

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Vigtigt: Nye arbejdsgange med DANBIO 6 Kiosk

Kære DANBIO bruger 

Vi gør opmærksom på to nye arbejdsgange, som en del af DANBIO 6 Kiosk platform, der lanceres d.23. december 2019.

1.               Personalelogin på touchskærme/tablets (ugentligt)

2.               Patienter skal være oprettet i DANBIO for at kunne taste på skærmen

Se beskrivelse af nødvendige procedurer i personaleguiden du kan finde her.

Med venlig hilsen

DANBIO-sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Sæt kryds i kalenderen d.18. september 2020 - DANBIOs 20 års jubilæum

DANBIO har 20 års jubilæum i 2020 og vi glæder os til at fejre denne begivenhed med et jubilæumsseminar D.18. SEPTEMBER 2020 på Park Inn i København.

Prof. Daniel Aletaha vil holde oplæg om “Collection of real-world data from a EULAR perspective”.

 

Så reserver dagen i kalenderen allerede nu.

Med venlig hilsen
DANBIO-sekretariatet

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Vejledning til test af DANBIOs kiosksystem

Onsdag d.27/11-2019

DANBIOs nye brugerflade er på trapperne og forventes lanceret d.23. december 2019. Lanceringen af den nye brugerflade på DANBIO kiosk og den efterfølgende lancering af appen er blevet lettere forsinket af forældede skærme og browsere, der kræver opdatering og udskiftning.

Afdelinger og klinikker er selv ansvarlige for at undersøge de lokale forhold og inddrage IT-afdelingen. En vejledning vedr. adgang til og test af det nye DANBIO 6 kiosksystem kan findes her.

Med vejledningen er det muligt at blive helt klar til at den nye brugerflade kan lanceres på jeres afdeling eller klinik. Vejledningen er udarbejdet af ZiteLab og målgruppen er it-personale på afdelinger/klinikker.

Ved hjælp af denne vejledning og det lokale it-personale håber vi at hjælpe til at alle bliver klar til udrulning af den nye kiosk brugerflade. Da hverken ZiteLab eller DANBIO har mulighed for at supportere det lokale it-udstyr er det vigtigt at processen omkring opdatering af skærme og browsere ledes lokalt.

Denne information er også sendt ud til DANBIO kontaktpersoner, afdelingsledelse og klinikker.

Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet

 

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Problemer med touchskærmene over hele landet fredag formiddag

Fredag d.13/12-2019

Driftproblemer var løst kl.10.40.  

----------- Tidligere besked -------------

Der er i øjeblikket problemer med touchskærmene over hele landet. Der arbejdes på højtryk for at løse problemet.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Vigtig information til alle afdelinger, som indsamler blodprøver o.l. til projekter i Dansk Reuma Biobank

Mandag d.25/11-2019

Biobank-sekretariatet på Herlev er ved at udarbejde årsrapport for 2019, der illustrerer aktiviteter og datakvalitet i biobanken. De tilhørende kliniske data trækkes fra DANBIO i uge 5, 2020.

Det er vigtigt, at der for alle blodprøver til DRB er angivet et projektsamtykke i DANBIO.

For patienter med prøvetagning til Biomarkørprotokollen skal den underskrevne samtykkeerklæring fremsendes til Glostrup og indscannes. Øvrige projektsamtykker håndteres i henhold til projekt-anmeldelsen.

Indsamling af prøver honoreres af regionen via drift-budgettet med kr. 300 per prøve til den kliniske afdeling (evt. fraset udgift til pax-gene rør), som til gengæld er forpligtet til at sikre at relevante kliniske oplysninger er indsamlet, herunder patientsamtykket.

Vi beder derfor om, at I kontrollerer, at jeres data er korrekte. Fokus er på registrering af projektsamtykket. I bioflex kan du udsøge, hvilke patienter, som har blodprøver uden samtykke. Følg vedhæftede vejledning (skærmbilleder svarer til DANBIO version 5). Deadline er 27. januar 2020.

Hvis du er i tvivl, kontakt Bente Glintborg, mail glintborg@dadlnet.dk

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

DANBIOs kvalitetsindikatorer for 2019 med standarder og køreplan for dataoprensning til årsrapport frem til Årsrapportmøde den 15. maj 2020

Mandag d.4/11 2019

Kære DANBIO bruger

DANBIOs styregruppe har efter indstilling fra formandsskabet for Udvalget for Nationale Behandlingsvejledninger, DANBIOs sekretariat og i samarbejde med RKKP sat standarder for kvalitetsindikatorerne for RA og axSpA. Der er tillige foretaget enkelte justeringer af de 2 kvalitetsindikatorsæt. De 2 kvalitetsindikatorsæt gældende for 2019 kan findes her.

DANBIOs indikatorsøgninger i flexsøgningen vil snarest blive tilpasset justeringerne, så det er muligt på ugentlig basis at tilgå sin egen afdelings indikatorresultater.

Data der bruges til Årsrapporten for 2019 vil blive ”låst” den 23. marts 2020, og du vil ind til da kunne ”rydde op”. Indikatorresultaterne sendes ud den 1. maj 2020 og Årsrapportmødet afholdes den 15. maj 2020 i København, hvor resultaterne drøftes, og der vil være mulighed for at komme med kommentarer, der medtages i den endelige årsrapport.

Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

DANBIOs årsrapport i Ugeskrift for Læger

Mandag d.28/10-2019

DANBIOs årsrapport beskrives i Ugeskrift for Læger. Se artiklen her 

Med venlig hilsen
DANBIO-sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside