Alle kategorier , , ,

14. april 2014. Danbios sekretariat er ubemandet tirsdag og onsdag i uge 16.

Danbios sekretariat er ubemandet tirsdag den 15/4 og onsdag den 16/4.
Vi læser mails på databasen@danbio-online.dk og er tilbage ved telefonen tirsdag den 22/4.

God påske!

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Sæt kryds i kalenderen!

 

DANBIOs kursuskalender for første halvår 2014

Onsdag 14. maj 2014 på Hotel Hilton Copenhagen Airport, kl. 12-17.
DANBIO-update
(daglig brug og flexsøgning) samt oplæg om sekundær binyrebarkinsufficiens.
Kurset henvender sig til alle brugere, som gerne vil have genopfrisket de gamle og lært de
nye funktioner i databasen.

Tilmelding til DANBIO på databasen@danbio-online.dk senest den 1. maj 2014.

Udførligt program kan findes under fanen "om DANBIO".

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Problemer med Firefox? Kig her!

Kære brugere af DANBIO

Hvis I har oplevet problemer med at komme på Firefox, kan årsagen ligge i

forbindelsesindstillingerne. Denne vejledning kan løse problemet hurtigt!

 

 

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Nye DANBIO-indikatorer for leddegigt og rygsøjlegigt


En arbejdsgruppe bestående af prof. Kim Hørslev, prof. Berit Schiøttz-Christensen, prof. Merete Hetland,
overlæge Inge Juul Sørensen samt overlæge Dorte vendelbo Jensen har udarbejdet et oplæg til nye
DANBIO-indikatorer for leddegigt og rygsøjlegigt.

Oplæggene kan findes på DRS` hjemmeside (www.danskreumatologiskselskab.dk) under nyheder samt
på DANBIOs hjemmeside (www.danbio-online.dk).


Udkastene vil blive drøftet ved Forårsmødet i DRS og alle er meget velkomne til at kommentere.

Med venlig hilsen
På arbejdsgruppens vegne
Dorte Vendelbo Jensen

Handlinger tilknyttet webside

HUSK AT INDBERETTE DATA VEDR. DÆKNINGSGRAD TIL DANBIO!

Deadline for indsendelse af oplysninger til brug for beregning af dækningsgraden 2013 er den 24. marts 2014.

Indtastning og oprydning på patientniveau i forhold til opfyldelse af indikatorerne i Årsrapporten 2013 kan ske
til og med den 4. april 2014.

Hvis I har spørgsmål til opgaverne, må I endelig kontakte DANBIOs sekretariat på: databasen@danbio-online.dk

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Opdatering af rapport- og søgefaciliteter - hvornår og hvor tit?

Danbio indeholder en række faciliteter til VISNING af data som tidligere er indtastet i systemet. Vi viser nedenfor hvor tit vi opdaterer datagrundlag for de forskellige rapporter og søgefaciliteter vi tilbyder:

A. Patienttavler

 • Datagrundlag opdateres omgående ifbm bruger trykker GEM på danbio-online.dk

B. Indtastning på touch skærm (visning som Rød og Gul markering til venstre på skærmen)

 • Datagrundlag opdateres omgående når bruger har trykket GEM på touchskærm

C. Dækningsgrad sammenligning udfra eget regneark der oploades

 • Datagrundlag opdateres omgående ifbm bruger trykke GEM på danbio-online.dk

D. Månedsvise oversigter vedr. aktivitet i biologisk behandling

 • Datagrundlag opdateres hver weekend - incl. data indtastet frem til fredag kl. 18.

E. Flexsøgning

 • Datagrundlag opdateres hver weekend - incl. data indtastet frem til fredag kl. 18.

F. Årsrapport 2013 data

 • Datagrundlag opdateres ad hoc - seneste opdatering: 28. februar 2014

G. RADS-rapport

 • Datagrundlag opdateres ad hoc - seneste opdatering: 14. februar 2014

 

Evt. spørgsmål til databasen@danbio-online.dk

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Opdaterede nationale vejledninger fra RADS

Danske Regioners Råd for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) vejledninger for behandling med biologiske lægemidler er udgivet og findes på følgende link:
http://www.regioner.dk/Sundhed/Medicin/Rådet+for+Anvendelse+af+Dyr+Sygehusmedicin+RADS/Behandlingsvejledninger.aspx

Her kan man læse såvel vejledningerne og baggrundsbeskrivelserne for både RA, SpA og PsA.

RADS-vejledninger vil fremover ligge under fanen "RADS" på DANBIOs hjemmeside.

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Danbio på innovationskonference 21. januar med Telehealth løsning

Danbio, Parker og partnere var inviteret med på Region Hovedstadens Innovationskonference 21. Januar 2014.

Danbio, Parker og partnere viste telemedicinsk løsning under overskriften "Fremtidens gigtpatienter bruger smart teknologi" med følgende features:

Elector
 • NEMID login
 • Eget laboratorium med blodprøver hjemmefra
 • Videochat / Text chat mellem patient og hospital
 • Visning af egen medicin (via FMK)
 • Visning af egne tal
 • Touch skemaer hjemmefra
 • Notifikation per SMS
 • Billedbaseret instruktion i egen ledscoring
 • Alertsystem baseret på ændring i sygdomsaktivitet

Skriv til databasen@danbio-online.dk, hvis du har lyst til at prøve vores løsning, medens den bliver udviklet færdig.

Handlinger tilknyttet webside

Vejledning vedr. datafangst og rapportering til DANBIO

Til alle privatpraktiserende speciallæger

Der er nu udkommet en vejledning vedr. datafangst og rapportering til DANBIO, som kan hentes her.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I meget velkomne til at kontakte DANBIO på mail

databasen@danbio-online.dk eller telefon 3863 3103.

Handlinger tilknyttet webside

Information om projektet painDETECT i DANBIO.

Spørgeskemaundersøgelse om smertemekanismer hos artritpatienter i DANBIO.

Fra den 1. december 2013 til den 31. maj 2014 er spørgeskemaet painDETECT implementeret sidst i DANBIOs eksisterende spørgeskemamodul på touch-skærmene på de afdelinger, der ønsker at medvirke til projektet. Spørgeskemaet indeholder 13 spørgsmål incl. en smertetegning og tager ca. 5 min. at besvare. Spørgeskemaundersøgelsens formål er at kortlægge prævalensen af forskellige smertemekanismer ved artritsygdom, herunder non-nociceptive smerter.

Spørgeskemaundersøgelsen er frivillig og patienten skal aktivt klikke ja for at deltage. Vælger patienten at klikke nej eller forlade skærmen vender skærmbilledet tilbage til startsiden, hvor cpr-nr. indtastes.

Man kan følge afdelingens deltagelse ved at klikke på linket painDETECT under menuen ”projekter”. Den enkelte patients besvarelse vil i løbet af uge 49 kunne ses ved at klikke på linket på patienttavlen.

Ved behov for yderligere information eller problemer med funktionen kan forsøgsansvarlig kontaktes:

Signe Rifbjerg-Madsen: signe.rifbjerg-madsen.02@regionh.dk. Tlf 3816 4148.

Handlinger tilknyttet webside

Log ind


Glemt adgangskode?