Alle kategorier , ,

Funktion i DANBIO gør det nemt at skifte fra Remsima til Inflectra

Kære DANBIO-brugere

For at gøre det nemt at skifte fra Remsima til Inflectra, er denne årsag til ophør tilføjet i DANBIO for de patienter, der er i Remsima behandling. 

Systemet vil automatisk genbruge seneste Remsima dosis og interval.

Klik her for at læse en kort vejledning.

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte sekretariatet.

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  DANBIO-kursus den 19. januar 2018

  DANBIO afholder heldagskursus fredag den 19. januar 2018 kl. 10-16 på Hotel Park Inn i København (ved metrostationen Femøren).

  Se programmet her

  Du kan allerede nu skrive til databasen@danbio-online.dk og tilmelde dig. Du kan også komme med ønsker om, hvilke data, du gerne vil, kunne søge på i flexsøgningen.

  Kursusledere: overlæge Gina Kollerup, overlæge Dorte Vendelbo Jensen og AC-medarbejder Rikke Hodal Meincke

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Udløb af adgangskode

  Hver tredje måned vil alle DANBIO-brugere af sikkerhedsmæssige årsager blive bedt om at skifte adgangskode.

  Da nogle brugere har oplevet problemer i forbindelse med dette, har vi udarbejdet en vejledning, som findes her.

  Hvis I oplever problemer med at ændre adgangskode, er I altid velkomne til at kontakte sekretariatet på 38 63 31 03 eller databasen@danbio-online.dk

  Med venlig hilsen

  Rikke

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Opdatering af rapport- og søgefaciliteter - hvornår og hvor tit?

   

  DANBIO indeholder en række faciliteter til visning af data, der er indtastet i systemet. Nedenfor ses hvor tit, vi opdaterer datagrundlag for de forskellige rapporter og søgefaciliteter, vi tilbyder:

  A. Patienttavler

  • Datagrundlag opdateres omgående, når bruger trykker GEM på danbio-online.dk

  B. Indtastning på touch skærm (visning som Rød og Gul kasse til venstre på skærmen)

  • Datagrundlag opdateres omgående, når bruger har trykket GEM på touchskærm

  C. Dækningsgrad - sammenligning udfra eget regneark, der oploades

  • Datagrundlag opdateres omgående, når bruger trykker GEM på danbio-online.dk

  D. Månedsvise oversigter vedr. aktivitet i biologisk behandling

  • Datagrundlag opdateres hver weekend - dato for seneste opdatering ses øverst på afdelingstavlen.

  E. Flexsøgning

  • Datagrundlag opdateres hver weekend - dato for seneste opdatering ses øverst på afdelingstavlen.

  F. Årsrapport 2017 data

  • Datagrundlag opdateres ad hoc - seneste opdatering: 3. november 2017

  G. RADS-rapport

  • Datagrundlag opdateres ad hoc - seneste opdatering: 4. august 2017

   

  Evt. spørgsmål til databasen@danbio-online.dk

  — Gemt under kategorien: ,

  Handlinger tilknyttet webside

  DANBIO hjemmefra (projektadgang)

  DANBIO afprøver for tiden muligheden for, at udvalgte patienter kan taste skemaer hjemmefra.

  Hvis du er med i projekt, hvor du er blevet vejledt om brug af DANBIO hjemmefra, kan du bruge linket nedenfor.

  Du kan også gå via vores nye hjemmeside danbio.dk som har patientlogin øverst på siden.

   

  DANBIO hjemmefra patient login

   

   

  Handlinger tilknyttet webside

  Tilskud til indkøb af touchskærm

  Vi vil gerne minde om, at hvis en afdeling har brug for en touchskærm, yder DANBIO et tilskud på 8000 kr.

  Hvis en privatklinik eller afdeling ønsker tilskud til køb af en touchskærm, skal der være >50 patienter registreret i DANBIO.

  Ved eventuelle spørgsmål til muligheden for tilskud, er I meget velkomne til at kontakte sekretariatet på telefon 3863 3103.

   

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Diagnose 46.8 og 46.9 samlet under 46.9 fra 19. januar 2015

  DANBIO har besluttet af "lukke" for brug af diagnosen "Anden spondylartropati M46.8" fra i dag.

  Patienter med denne diagnosekode blev den 19 januar 2015 (kl. 22.50) automatisk flyttet til "Inflammatorisk spondylopati uden spec M46.9".

  Det bemærkes, at kombinationsdiagnoser med 46.8 fortsat kan benyttes.

  Evt. spørgsmål kan rettes til databasen@danbio-online.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  De nye indikatorer for RA og SpA er nu blevet vedtaget!

  De nye indikatorer for RA og SpA er nu blevet vedtaget af DRS´bestyrelse, DANBIOs styregruppe
  og ved DRS´ Årsmøde i foråret, du kan se mere om dem her:

  Nye indikatorer for RA
  Nye indikatorer for SpA

  For RA vil vi i Årsrapporten for 2014 bruge alle de nye undtagen den, der omhandler sygdomsaktivitet
  og et pop-up vindue; den vil først  blive anvendt fra 2015.
  I stedet vil vi stadig bruge den "gamle", som kun omhandler DAS28-værdier.

  For SpA vil de nye indikatorer ikke blive anvendt i Årsrapporten for 2014, men ved Årsrapportmødet
  den 20. marts 2015 vil de blive vist, så alle kan få et indtryk af, hvordan de vil komme til at se ud
  fremadrettet.
  Det planlægges således at inddrage SpA indikatorerne i Årsrapporten for 2015.

  Mange hilsener

  Dorte Vendelbo Jensen
  Daglig leder af DANBIO

  Handlinger tilknyttet webside

  CDAI på patienttavlen

  Fra i dag vises også CDAI (Clinical Disease Activity Index) på patienttavlen.

  CDAI afspejler sygdomsaktivitet ved RA, og er et supplement til DAS28. CDAI udregnes efter følgende formel: SJC28+TJC28+PGA+EGA, hvor SJC28=antal hævede led af 28, TJC28=antal ømme led af 28, PGA=patient global VAS, EGA=evaluator (læge/sygeplejerske) VAS.

  Hvis du klikker på infoknappen over patienttavlen kan du se, hvad farverne betyder.

  Fordelen ved CDAI er, at CRP ikke indgår, og dermed kan den udregnes også selv om CRP værdien endnu ikke foreligger ved besøget.

  CDAI reference: Aletaha D. et al., Best Practice & Research Clinical Rheumatology, Vol. 21, No. 4, 2007

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Vejledning vedr. datafangst og rapportering til DANBIO

  Til alle privatpraktiserende speciallæger

  Der er nu udkommet en vejledning vedr. datafangst og rapportering til DANBIO, som kan hentes her.

  Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I meget velkomne til at kontakte DANBIO på mail

  databasen@danbio-online.dk eller telefon 3863 3103.

  Handlinger tilknyttet webside