Alle kategorier , ,

Der har været problemer med touchskærmene over hele landet fredag formiddag.

Fredag d.13/12-2019

 

Driftproblemer synes løst kl.10.40 og ZiteLab er ved at sikre sig at driften fortsat er stabil. 

 

----------------------------------- Tidligere besked -------------

Der er i øjeblikket problemer med touchskærmene over hele landet. Der arbejdes på højtryk for at løse problemet.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Vigtigt: Nye arbejdsgange med DANBIO 6 Kiosk

Kære DANBIO bruger 

Vi gør opmærksom på to nye arbejdsgange, som en del af DANBIO 6 Kiosk platform, der lanceres d.23. december 2019.

1.               Personalelogin på touchskærme/tablets (ugentligt)

2.               Patienter skal være oprettet i DANBIO for at kunne taste på skærmen

Se beskrivelse af nødvendige procedurer i personaleguiden du kan finde her.

Med venlig hilsen

DANBIO-sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Sæt kryds i kalenderen d.18. september 2020 - DANBIOs 20 års jubilæum

DANBIO har 20 års jubilæum i 2020 og vi glæder os til at fejre denne begivenhed med et jubilæumsseminar D.18. SEPTEMBER 2020 på Park Inn i København.

Prof. Daniel Aletaha vil holde oplæg om “Collection of real-world data from a EULAR perspective”.

 

Så reserver dagen i kalenderen allerede nu.

Med venlig hilsen
DANBIO-sekretariatet

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Vejledning til test af DANBIOs kiosksystem

Onsdag d.27/11-2019

DANBIOs nye brugerflade er på trapperne og forventes lanceret d.23. december 2019. Lanceringen af den nye brugerflade på DANBIO kiosk og den efterfølgende lancering af appen er blevet lettere forsinket af forældede skærme og browsere, der kræver opdatering og udskiftning.

Afdelinger og klinikker er selv ansvarlige for at undersøge de lokale forhold og inddrage IT-afdelingen. En vejledning vedr. adgang til og test af det nye DANBIO 6 kiosksystem kan findes her.

Med vejledningen er det muligt at blive helt klar til at den nye brugerflade kan lanceres på jeres afdeling eller klinik. Vejledningen er udarbejdet af ZiteLab og målgruppen er it-personale på afdelinger/klinikker.

Ved hjælp af denne vejledning og det lokale it-personale håber vi at hjælpe til at alle bliver klar til udrulning af den nye kiosk brugerflade. Da hverken ZiteLab eller DANBIO har mulighed for at supportere det lokale it-udstyr er det vigtigt at processen omkring opdatering af skærme og browsere ledes lokalt.

Denne information er også sendt ud til DANBIO kontaktpersoner, afdelingsledelse og klinikker.

Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet

 

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Vigtig information til alle afdelinger, som indsamler blodprøver o.l. til projekter i Dansk Reuma Biobank

Mandag d.25/11-2019

Biobank-sekretariatet på Herlev er ved at udarbejde årsrapport for 2019, der illustrerer aktiviteter og datakvalitet i biobanken. De tilhørende kliniske data trækkes fra DANBIO i uge 5, 2020.

Det er vigtigt, at der for alle blodprøver til DRB er angivet et projektsamtykke i DANBIO.

For patienter med prøvetagning til Biomarkørprotokollen skal den underskrevne samtykkeerklæring fremsendes til Glostrup og indscannes. Øvrige projektsamtykker håndteres i henhold til projekt-anmeldelsen.

Indsamling af prøver honoreres af regionen via drift-budgettet med kr. 300 per prøve til den kliniske afdeling (evt. fraset udgift til pax-gene rør), som til gengæld er forpligtet til at sikre at relevante kliniske oplysninger er indsamlet, herunder patientsamtykket.

Vi beder derfor om, at I kontrollerer, at jeres data er korrekte. Fokus er på registrering af projektsamtykket. I bioflex kan du udsøge, hvilke patienter, som har blodprøver uden samtykke. Følg vedhæftede vejledning (skærmbilleder svarer til DANBIO version 5). Deadline er 27. januar 2020.

Hvis du er i tvivl, kontakt Bente Glintborg, mail glintborg@dadlnet.dk

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

DANBIOs kvalitetsindikatorer for 2019 med standarder og køreplan for dataoprensning til årsrapport frem til Årsrapportmøde den 15. maj 2020

Mandag d.4/11 2019

Kære DANBIO bruger

DANBIOs styregruppe har efter indstilling fra formandsskabet for Udvalget for Nationale Behandlingsvejledninger, DANBIOs sekretariat og i samarbejde med RKKP sat standarder for kvalitetsindikatorerne for RA og axSpA. Der er tillige foretaget enkelte justeringer af de 2 kvalitetsindikatorsæt. De 2 kvalitetsindikatorsæt gældende for 2019 kan findes her.

DANBIOs indikatorsøgninger i flexsøgningen vil snarest blive tilpasset justeringerne, så det er muligt på ugentlig basis at tilgå sin egen afdelings indikatorresultater.

Data der bruges til Årsrapporten for 2019 vil blive ”låst” den 23. marts 2020, og du vil ind til da kunne ”rydde op”. Indikatorresultaterne sendes ud den 1. maj 2020 og Årsrapportmødet afholdes den 15. maj 2020 i København, hvor resultaterne drøftes, og der vil være mulighed for at komme med kommentarer, der medtages i den endelige årsrapport.

Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

DANBIOs årsrapport i Ugeskrift for Læger

Mandag d.28/10-2019

DANBIOs årsrapport beskrives i Ugeskrift for Læger. Se artiklen her 

Med venlig hilsen
DANBIO-sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Overflytning af patienter foretages i tidsrummet efter kl.13.00

Mandag d.27/8-2019:

Overflytning af patienter foretages i øjeblikket først efter kl.13.00.

Det er stadig muligt at ringe ind før kl.13.00, men selve overflytningen foretages først senere på dagen.

Dette gør vi for at undgå unødig belastning af systemet og dermed et langsomt DANBIO.

Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Ekstraordinært tilskud fra DANBIO til indkøb af touchskærme og tablets i forbindelse med overgangen til ny touch-løsning

Fredag d.5/7-2019:

Kære DANBIO bruger,

I forbindelse med forberedelser til udrulning af den nye touch-løsning (ny brugerflade) har vi konstateret at flere afdelinger har forældede skærme, som ikke fungerer med en opdateret browser.

DANBIOs styregruppe har derfor besluttet at der ekstraordinært gives mulighed for at få tilskud på op til 15.000 kr. pr. hospitalsafdeling og 8.000 kr. pr. praksisklinik. Således at afdelinger der har fået tilskud i 2011-2012 igen kan få tilskud til at købe nyt. Læs her for yderligere information.

Ved eventuelle spørgsmål til muligheden for tilskud kan sekretariatet kontaktes på telefon 3863 3103.

Med venlig hilsen
DANBIO-sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

SAE-indberetninger sendes fra i dag krypteret til Lægemiddelstyrelsen

Tirsdag d.2/7-2019:

Fra i dag sendes SAE-indberetninger krypteret til Lægemiddelsesstyrelsen, når en læge trykker på 'send til lægemiddelstyrelsen'-knappen i DANBIO.

Fra i dag vil der ikke længere blive sendt en kopi til lægens egen email-adresse. I stedet kan en pdf med indberetningen findes via den allerede i DANBIO gemte SAE.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside