Alle kategorier , ,

Sikker udveksling af CPR-nummer mellem DANBIO-bruger og DANBIO-sekretariat via kontaktformular på DANBIO

Vær opmærksom på at det ikke er sikkert at sende CPR-nummer via din mail, hvorfor datalovgivningen kræver, at I fremover anvender kontaktformularen på DANBIO eller kontakter os på 38633103 ml. kl: 9-14.

Kontaktformularen benyttes allerede af rigtig mange brugere og findes nederst i kolonnen i venstre side ved at klikke på "Kontakt DANBIO".

 

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Nyt fra Medicinrådet og RADS

Medicinrådets behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation vedrørende RA er nu godkendt og kan findes her.

Som følge af udbuddet på biologiske lægemidler og biosimilær adalimumab, er RADS’ lægemiddelrekommandationer for biologisk behandling af SpA og PsA også opdateret og godkendt. Du kan finde dem her og her

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Funktion i DANBIO gør det nemt at skifte fra Humira (Adalimumab) til Hyrimoz eller Imraldi

Kære DANBIO bruger

Det er nu afklaret at alle voksne patienter behandlet med Humira (Adalimumab) skifter til biosimilære præparater (Hyrimoz eller Imraldi). Valget af biosimilært Adalimumab er ikke ens for regionerne. F.eks. skal man i Region Hovedstaden anvende Hyrimoz, mens man i Region Syd og Region Nord skal anvende Imraldi.

For at gøre det nemt at skifte fra Humira til Hyrimoz eller Imraldi, er der allerede nu tilføjet en switch-knap i DANBIO. Systemet vil automatisk genbruge seneste Humira dosis og interval.

Klik her for en kort vejledning

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Det er nu muligt at ordinere det nye biosimilære Rixathon (rituximab) og den nye IL-6-hæmmer Kevzara (sarilumab) i DANBIO

  Kære DANBIO-bruger,

  De reumatologiske afdelinger skifter fra Mabthera (rituximab) til Rixathon (rituximab) pr. d. 1.11.2018. Dette er gældende for både nye og igangværende patienter.

  For at gøre det nemt at skifte fra Mabthera til Rixathon, er denne årsag til ophør tilføjet i DANBIO for de patienter, der er i Mabthera behandling. Systemet vil automatisk genbruge seneste Mabthera dosis og interval.

  Klik her for at læse en kort vejledning.

  Der er blevet introduceret en ny IL-6-hæmmer til reumatoid arthrit, kaldet Kevzara (sarilumab). Det er blevet vurderet ligeværdigt i forhold til RoActemra (tocilizumab) af medicinrådet. Kevzara er billigere end RoActemra hvorfor Kevzara kan anvendes til RA patienter, hvor behandling med en IL-6-hæmmer overvejes. Kevzara er kun indiceret til behandling af RA, ikke til behandling af KCA.

  Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

   

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Ændringer i patienttavlen, projektoverblik og ny funktion til hurtig indhentning af patientnavn

  Se dette 2-sides dokument med gennemgang af ændringerne

  --- eller læs nedenfor ---

   

  Vejledning til ændringer i patienttavle, projektoverblik og ny funktionalitet til indhentning af patientnavn

   

  Ændringer til scoreboard/patienttavle

  Det grå scoreboard i toppen af patienttavlen er nu gjort mindre. Dette bevirker, at scoreboardet fremstår betydeligt smallere, men stadig indeholder de samme informationer. Desuden er teksten i scoreboardet tilpasset, så den nu flugter med den øverste kant af boksen, så teksten er mere læsbar.


  Screenshot 1: Scoreboard i toppen af patienttavlen  Ændringer til projektadministrationsboks i patienttavlen

  Der er foretaget ændringer til den projektadministrationsboks, som findes i scoreboardet (vist på billedet ovenfor med rød markering) øverst på patienttavlen. Der kan nu klikkes på et særligt “Administration”-link. Dette link fører hen til en side, der giver et overblik over de forskellige projekter/moduler for patienten.

  Projekterne er inddelt i tre drop-down menuer: “Dansk Reuma Biobank”, “Aktive projekter med eCRF” og “Projekter med eCRF”. De to første menuer viser en liste over aktive projekter, mens sidstnævnte viser projekter, som kan aktiveres for patienten.

  Screenshot 2: Den nye projektadministrationsside (den røde markering på billedet viser de nye dropdown-menuer med projektinformationer)

   

  Ny funktionalitet til indhentning af patientnavn

  I menuen “Stamdata” er det nu muligt at indhente patientnavn direkte fra CPR-registeret. Dette gøres ved at klikke på knappen “hent navn fra cpr-register”, som findes under indtastningsfeltet til CPR-nummer. Ved at klikke på denne, dukker en pop-up menu frem med en knap: “klik for at patientens fulde navn bliver [Test Name] baseret på CPR-opslag”.

  Screenshot 3: "Stamdata" med den nye funktionalitet til at indhente patientnavn markeret i rødt

   

  Screenshot 4: Efter klik på knappen "hent navn fra cpr-register" dukker en pop-up boks op med teksten "tryk for at Patientens fulde navn bliver "Test Name" baseret på CPR-opslag"

   

  Handlinger tilknyttet webside

  Nyt fra DANBIO: Datoer vedr. DANBIOs Årsrapport for 2018, nyt om vitalstatus i DANBIO samt kursusinvitation

  Kære DANBIO brugere,

  Vi sender her et nyhedsbrev med tre vigtige temaer:

  1. Årsrapport for 2019:

  1.1. Årsrapportmødet afholdes i Ålborg d. 8 marts 2019 på Comwell Hvide Hus. Invitation udsendes på et senere tidspunkt.

  1.2 Følgende datoer for datotræk til årsrapporten er vedtaget:
  1.2.1. Datatræk der ligger til grund for årsrapportmødet bliver trukket 25. januar 2019
  1.2.2. Andet datatræk som indgår i den endelige årsrapport 2018 bliver trukket 1. april 2019

  2. Vitalstatus i DANBIO
  Fremover registreres dødsfald af sekretariatet via CPR registret to gange årligt. Det betyder, at du som bruger ikke behøver at være opmærksom på dette.

  3. Vi vedlægger invitation og program til et helt nyt DANBIO-kursus, der afholdes fredag den 30. november 2018 på Kursuscenter Severin i Middelfart med titlen "Kursus om forskning baseret på DANBIO data – inspirationskursus for forskningsinteresserede læger og sygeplejersker" BEMÆRK KURSET ER AFLYST!

  Med venlig hilsen
  DANBIO sekretariatet

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Øget sikkerhed i forbindelse med DANBIO login

  DANBIO har øget sikkerheden i forbindelse med oprettelse af nye brugere og skift af adgangskode. Det betyder at:

  • Alle brugere bliver bedt om at skifte adgangskode hver 3. måned
  • Man kan ikke genbruge en adgangskode, der tidligere har været brugt
  • Ønske om oprettelse af nye brugere skal komme fra DANBIOs kontaktperson på afdelingen/klinikken

  Der findes en vejledning til at skifte adgangskode her.

  Hvis I oplever problemer med at ændre adgangskode, er I altid velkomne til at kontakte sekretariatet på 38 63 31 03 eller databasen@danbio-online.dk

  Med venlig hilsen

  DANBIO-sekretariatet

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  Implementering af nyt element til SLE-modul i DANBIO

  Det nye element, der er implementeret fra d. 1. maj 2018, er et spørgeskema vedrørende SLE-patienters eksponering for eksempelvis rygning, alkohol, infektioner, vaccinationer, arbejdsmiljøpåvirkninger, graviditet, menstruation, anvendelse af p-piller og kost. Data vil blive anvendt i et planlagt nationalt studium af danske patienter med SLE til bestemmelse af faktorer med indflydelse på sygdomsrisiko, sygdomsforløb og behandlingseffekt ved SLE.

   

  Alle danske reumatologiske afdelinger, der behandler SLE-patienter, vil blive inviteret til at deltage.

  For patienter:

  - Alle SLE-patienter, som indvilger i projektet, udfylder skemaet én gang i livet. Skemaet tager ca. 15-20 min. at udfylde

  - Patienten bliver ligeledes bedt om at udfylde systemic lupus activity questionnaire (SLAQ), hvilket gøres ved alle fremtidige konsultationer

  For den behandlende læge:

  - Resultaterne af det udfyldte skema kan ses i særskilt fane under ’stamdata’

   

  Arbejdsgruppe: Henrik Leffers, Anne Voss, Bent Deleuran, Lene Dreyer og Søren Jacobsen

  Handlinger tilknyttet webside

  Medicinrådets anbefaling vedr. tocilizumab til kæmpecellearteritis

  Medicinrådet har udarbejdet anbefaling vedrørende brugen af tocilizumab til kæmpecellearteritis.

  Anbefaling kan tilgås under Gigtsygdomme her

  Med venlig hilsen

  DANBIOs sekretariat

  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside

  DANBIOs SpA-modul og DANBIOs Ordinations-skema er blevet opdateret.

   

  Se dette 2-sides dokument med gennemgang af ændringerne.

  --- eller læs mere nedenfor ---.

  SpA-modulet

  SpA-modulet er, i samarbejde med SpA-NBV gruppen, blevet opdateret, så det svarer til den nye nationale behandlingsvejledning for SpA.

  • Det betyder blandt andet, at patienttavlen er blevet opdateret, så den er mere relevant for SpA-patienter.
  • Bl.a. vises dato for seneste MR-scanning i bjælken øverst på patienttavlen. Samtidig er der fjernet ikke-SpA-relevante rækker fra patienttavlen.
  • Man kan også give mere præcise SpA diagnoser under stamdata svarende til de diagnoser, der anbefales i den nye NBV for SpA.
  • Ved registrering af MR og røntgen er der nu flere afkrydsningsmuligheder for evaluering af MR/røntgen. Det er dog fortsat det vigtigste, at der registreres en dato for MR/røntgen.
  • Ledvurdering følger for fremtidige visits samme metodik som PSA. (68 led vurdering). For allerede indtastede visits ses fortsat 28+6+12 (44 led vurdering)
  • Ledvurdering på patienttavlen vises altid for 28/6/12/68 led
  • Som noget nyt kan man nu ordinere ”Ingen medicin”, ”Ingen NSAID - kontraindiceret” og ”Ingen NSAID - ikke indiceret”.


  Ordinations-skema

  • Ved nye ordinationer skal man fremover fremsøge medicin ved at indtaste et eller flere bogstaver fra indholdsstof eller handelsnavn.
  • Herved udfolder sig en liste over præparater indeholdende de indtastede bogstaver.


  — Gemt under kategorien:

  Handlinger tilknyttet webside