Årsrapporter

DANBIO udarbejder hvert år en årsrapport i overensstemmelse med de krav, der er opstillet af Danske Regioner for de landsdækkende kliniske databaser.

Årsrapporterne kan hentes som pdf-fil nedenunder.

Handlinger tilknyttet webside