Udrulning af ny superbrugerfuktion til DANBIOS kontaktpersoner.

Mandag d. 08.03.2021

I tiden der kommer, vil der blive udrullet en ny superbrugerfuktion til DANBIOs kontaktpersoner.

Funktionen gør det lettere for DANBIOs kontaktpersoner at danne sig overblik over de relevante tilknyttede brugere. Det vil derfor i fremtiden blive lettere at udføre den kvartalsvise brugergennemgang.

Funktion der tilgår oversigten over tilknyttede brugere samt hvilke brugergrupper de tilhører vil fremover kunne findes ved at klikke på mappen ’Projekter og webfolder’ i venstre side af skærmen og benytte knappen ’USERS AND GROUPS’ i den nederste rubrik benævnt ’Superuser tasks.’

Funktionen bliver løbende udrullet i den kommende tid.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet