DANBIOs årsrapport i Ugeskrift for Læger

Tirsdag d.10/11-2020

DANBIOs årsrapport vedr. 2019 omtales med resumé i Ugeskrift for Læger. Se link til pdf her:

Med venlig hilsen
DANBIO-sekretariatet