Årsrapport Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase DRK for 2020, 2021 og 2022

Mandag d. 10. juli 2023.

Det er med stor fornøjelse at vi hermed kan fremsende link til Årsrapporten for Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase 2020, 2021 og 2022.

Årsrapporten er udarbejdet af RKKP og styregruppen for DRK.

Det er også muligt at tilmelde sig nyhedsbreve fra RKKP.

Tak for det gode samarbejde, vi ser frem det forsatte frugtbare samspil frem til næste årsrapport.

God læselyst

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

------------------------------------------