Adgang til lokale kvalitetsdata via de regionale ledelsesinformationssystemer (LIS)

Kvalitetsdata fra DANBIO bliver nu løbende, via DRK, indrapporteret til de regionale kvalitetsafdelinger og data kan hentes via din lokale kvalitetsafdeling eller via din regions ledelsesinformationssystem LIS.

De lokale kvalitetsafdelinger kan kontaktes her:

Region Hovedstaden: ekp-databaser.center-for-sundhed@regionh.dk

Region Midtjylland: sundhed.rkkp-admin@rm.dk

Region Sjælland: rs-rkkp@regionsjaelland.dk

Region Syddanmark: Funktionspostkasse – rkkp_kontaktperson@rsyd.dk

Region Nordjylland: RKKP-admin@rn.dk

 

Ved yderligere spørgsmål kan du kontakte DANBIO-sekretariatet eller DRKs kontaktperson Rune Bjerg Hansen.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

------------------------------------------