Årsrapporten for Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase 2023, høring

Kære DANBIO-brugere,

RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) har sendt årsrapporten til kvalitetsafdelingerne i
hver enkelt region. Derefter skal kvalitetsafdelingerne videresende til de enkelte afdelinger.

Det er afdelingsledelsernes ansvar, at årsrapporten kommer ud til DANBIO-brugerne, så I får mulighed for at
kommentere inden den endelige offentliggørelse d. 28. juni 2024.

Årsrapporten kommenteres parallelt hos alle regioner, ledelser og brugere.

Data i rapporten er fortrolige indtil den endelig version, da det først er her årsrapporten anonymiseres ved små populationsmængder.

Der er deadline for tilbagemelding til RKKP fra hver region senest d. 24. Juni 2024.

Hvis I ikke modtager årsrapporten eller orienteres om denne på anden vis, bedes I kontakte Jeres
afdelingsledelser eller Jeres regionale kvalitetsafdeling.

Hvordan kontakter du din Region:

Region Hovedstaden: ekp-databaser.center-for-sundhed@regionh.dk
Region Midtjylland: sundhed.rkkp-admin@rm.dk
Region Sjælland: rs-rkkp@regionsjaelland.dk
Region Syddanmark: rkkp_kontaktperson@rsyd.dk
Region Nordjylland: RKKP-admin@rn.dk

Ved spørgsmål kan I kontakte DANBIO-sekretariatet eller DRKs kontaktperson Rune Bjerg Hansen, RKKP.

Tak for samarbejdet det forgangne år

Venlig hilsen

DANBIO sekretariatet
databasen@danbio-online.dk
--
DANBIO
Rigshospitalet, Glostrup
Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Indgang 5, stuen Valdemar Hansens Vej 17
DK- 2600 Glostrup