CDAI på patienttavlen

Fra i dag vises også CDAI (Clinical Disease Activity Index) på patienttavlen.

CDAI afspejler sygdomsaktivitet ved RA, og er et supplement til DAS28. CDAI udregnes efter følgende formel: SJC28+TJC28+PGA+EGA, hvor SJC28=antal hævede led af 28, TJC28=antal ømme led af 28, PGA=patient global VAS, EGA=evaluator (læge/sygeplejerske) VAS.

Hvis du klikker på infoknappen over patienttavlen kan du se, hvad farverne betyder.

Fordelen ved CDAI er, at CRP ikke indgår, og dermed kan den udregnes også selv om CRP værdien endnu ikke foreligger ved besøget.

CDAI reference: Aletaha D. et al., Best Practice & Research Clinical Rheumatology, Vol. 21, No. 4, 2007

Handlinger tilknyttet webside