DANBIO heldagssymposie. Fredag d. 28. Oktober 2022.

DANBIO afholder heldagssymposie i anledning af DANBIOs formandsskifte.

Så sæt allerede nu kryds❌ i kalenderen 🗓️.
Det foregår i København, Fredag d. 28. Oktober 2022.

Dagen bliver tilbragt i selskab med nationale som internationale oplægsholdere, med emner der vedrører klinkere og forskere inden for felterne klinisk praksis, AI, Machine learning og datafangst.

Det fulde fulde program for dagen og mulighed for tilmelding offentliggøres snarest. - Hold jer underrettet for yderligere datoer vedr. arrangementet ved at følge DANBIO på LinkedIn.

Der er begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. Det tilstræbes dog, at alle afdelinger bliver repræsenteret med 1-2 deltagere.

Med venlig hilsen

DANBIOs styregruppe