Udskydelse af DANBIOs virtuelle årsrapportmøde

DANBIOs årsrapportmøde torsdag den 6. maj 2021 om årets kvalitetsdata må desværre udsættes til et endnu ikke bestemt tidspunkt efter sommerferien.
Færdiggørelse af DANBIOs årsrapport forsinkes tilsvarende.

Udskydelsen af årsmødet og årsrapporten sker på foranledning af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), der varetager databehandlingen i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten.

Vi afholder et nyt årsrapportmøde efter sommerferien forud for færdiggørelsen af DANBIOs årsrapport 2020.

 

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet