Ny funktion i DANBIO fra 11. januar 2022: automatisk import af CRP.

Fredag d. 6. januar 2022.

DANBIO lancerer real-time datafangst af CRP-værdier til patienttavlen.

Du skal ikke gøre noget, det sker helt automatisk via et landsdækkende system (LABA), som har adgang til laboratoriesvar. Det betyder, at sekunder efter at prøvesvaret foreligger i laboratoriet, vises det i patienttavlen.

Dermed er det slut med dobbeltarbejdet med at registrere CRP manuelt. Datafangsten går tilbage til 1/1-2000.

Der oprettes et nyt felt i bjælken over patienttavlen ”LABA”. Her vises altid den seneste CRP og dato for prøvetagning.

 Hvis du klikker på værdien i LABA-feltet (se screendump) vises detaljeret information om de anvendte LABA-data, hvordan LABA-integration fungerer, reglerne for LABA-datafangst og NPU-koder.

LABA_Markeret.jpg

Tilsvarende datafangst vedr. IgM-RF og anti-CCP er under udarbejdelse og lanceres efter planen i løbet af et par uger. HLA-B27 kan desværre ikke medtages, da det er en genetisk analyse, dvs. prøvesvaret findes ikke hos LABA.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet