Ny funktion i DANBIO fra 26. januar 2022: automatisk import af CRP, IgM-RF og Anti-CCP

DANBIO lancerer nu foruden CRP også datafangst af IgM-RF og anti-CCP til patienttavlen i realtid.

Når CRP fanges ind i DANBIO vil værdien ses på patientavlen – og ikke på ”STANDARD-fanen”, hvor man tidligere har indtastet CRP.

Som ved CRP skal du ikke taste værdierne i DANBIO, da det sker helt automatisk via det landsdækkende system (LABA). Ganske som ved datafangsten af CRP vises prøvesvaret på IgM-RF og anti-CCP på patienttavlen, allerede få sekunder efter laboratoriet har svar på prøven.

LABA IgM-RF og anti-CCP_Markeret.jpg

Ved at klikke på det nye felt i til højre i bjælken på patienttavlen ’IGM-RF/ANTI-CCP’ tilgås ’IgM-RF og anti-CCP informationssiden’ hvor værdier for prøvesvar, prøve dato og referenceværdier fremgår.

På informationssiden findes desuden information om, hvilke værdier der er at finde i bjælken på patienttavlen, samt hvordan man selv kan indtaste IgM-RF og anti-CCP.

LABA IgM-RF og anti-CCP informationsside.jpg

Datafangsten går tilbage til 1/1-2000.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet