Nye funktionaliteter i DANBIO marts 2022

Fra tirsdag d. 8. marts introducerer DANBIOs styregruppe fire nye tiltag i DANBIOs brugerflade:

   1) Revideret patienttavle for RA, AxSpA og PSA.

De nye patienttavler har til formål at skabe mere overskuelighed over det enkelte visit og samle Labdata,
Prodata og kliniske fund i klynger. Se eksempel (PSA patient) herunder.
Ny patienttavle.jpg

   2) Nyt faneblad i visit for PSA og AxSpA patienter

Med baggrund i NBV for PsA, får patienter med PsA og AxSpA fra samme dato supplerende spørgsmål (PRO) på skærmen/hjemmefra vedr. hud, øjne, negle og daktylitter.
Svarene på disse findes på en ny fane ’HUD/ØJNE’ under visit.

Under det enkelte visit indeholder den nye fane ’HUD/ØJNE’ patientens besvarelser relateret til hud og øjensymptomer.
HUD_ØJNE_Markeret.jpg

    3) Nye PRO for patienter med PsA og AxSpA

For patienterne betyder det nye PsA-modul i praksis præsentation af 5-6 nye spørgsmål vedr. hud og øjensymptomer for at få mere helhed i behandlingen.
Disse spørgsmål præsenteres på patient-skærmen umiddelbart før standardspørgsmålene vedr. MD-HAQ, BASFI, BASDAI, 3x VAS.

   4) Reminderfunktion for DXA

Med i opdateringen er der desuden en ny reminderfunktion, der vil være en hjælp i det kliniske arbejde med at huske frister for DXA-scanninger.
Reminderfunktionen vil øverst i bjælken fremhæve med rød markering, når det nærmer sig tidspunktet hvor patienten snart har behov for en ny DXA-scan.DXA-reminder_markeret.jpg

Med venlig hilsen

På vegne af styregruppen

DANBIO sekretariatet