DANBIOs Årsrapportmøde for Årsrapport 2020 og 2021 den 22. april 2022

Tirsdag d.19/10-2021

DANBIOs Årsrapportmøde for Årsrapport 2020 og 2021 den 22. april 2022.

Reserver allerede nu dagen for DANBIOs årsrapportmøde for Årsrapporten 2020 og 2021, der afholdes i København fredag d. 22. april 2022, tæt ved Københavns Lufthavn.

Data der bruges til Årsrapporten for 2020 og 2021 vil blive ”låst” onsdag d. 2. marts 2022. Indikatorresultaterne sendes ud til høring 1-2 uger før årsrapportmødet, hvor resultaterne drøftes, og der er mulighed for at komme med kommentarer, som medtages i den endelige årsrapport.

Program og mulighed for tilmelding udsendes senere.

Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet