Formandsskifte i DANBIO

DANBIOs styregruppe har i dag, enstemmigt, valgt overlæge, dr.med. et ph.d. Bente Glintborg som ny styregruppeformand.

Hun efterfølger DANBIOs nuværende styregruppeformand Merete Lund Hetland, som har ønsket at træde tilbage for at vie mere tid til forskning.

Styregruppen takker Merete for hendes kæmpe indsats for DANBIO siden starten i år 2000 og ser frem til det kommende samarbejde med Bente Glintborg der fortsat vil knytte DANBIO, landets reumatologiske afdelinger, de reumatologiske speciallægepraksis, Regionerne Gigtforeningen, RKKP og patienterne sammen.
Formandsskiftet finder endeligt sted, når de praktiske formaliteter er på plads og markeres ved et heldagssymposium d. 28. oktober. 🥳