Kvalitetsindikatorer og årsrapportmøde vedr. årsrapporten for 2020

DANBIOs kvalitetsindikatorer for 2020 med standarder og køreplan for dataoprensning til årsrapport frem til årsrapportmøde den 6. maj

Tirsdag d.3/11 2020

Kære DANBIO bruger

DANBIOs styregruppe har efter indstilling fra formandsskabet for Udvalget for Nationale Behandlingsvejledninger, DANBIOs sekretariat og i samarbejde med RKKP sat standarder for kvalitetsindikatorerne for RA og axSpA. Der er foretaget enkelte justeringer af de 2 kvalitetsindikatorsæt gældende for 2020. De kan findes her

DANBIOs indikatorsøgninger i FLEX-søgningen er tilpasset justeringerne, og det er muligt på ugentlig basis at tilgå sin egen afdelings indikatorresultater.

Data der bruges til Årsrapporten for 2020 vil blive ”låst” den 12. marts 2021, og du vil ind til da kunne ”rydde op”. Årsrapportmødet afholdes den 6. maj 2021, hvor resultaterne drøftes, og der vil være mulighed for at komme med kommentarer, der medtages i den endelige årsrapport.

DANBIOs årsrapport for 2019 kan findes her: Årsrapport 2019


Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet