Genåbning af forskningsadgangen til Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase (DRK)

Det er med stor fornøjelse, at vi kan meddele, at der nu er genåbnet for forskningsadgangen til Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase (DRK). 

  • Der er nu etableret løbende dataleverancer fra DANBIO til RKKP.
  • Disse leverancer danner grundlag for udarbejdelse af årsrapporten for 2020-2022 (forventes færdigt ultimo juni 2023) samt forskningsdatasæt.

 Ansøgning om forskningsdata fra DRK sker via RKKP, der tager stilling til lovhjemmel og teknik - hvorefter DRKs styregruppe godkender ansøgningen. Forskningsdatasættet udleveres via RKKP.

Du kan læse mere her, https://www.rkkp.dk/data-til-forskning/ og du er altid velkommen til at kontakte RKKP eller DANBIOs sekretariat, hvis du er i tvivl. 

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

------------------------------------------