Nye funktioner i DANBIO februar 2023

1) Hvilke PRO-skemaer bliver patienten præsenteret for?

Nu kan du hurtigt danne dig et overblik over, hvilke PRO-skemaer patienten bliver præsenteret for.

I menuen ’patienttavle’ kan brugeren ved oprettelse eller ændring af diagnose (A) se en Infoboks (B), der viser, hvilke PRO-skemaer der vises for patienten.
INFOBOKS ved pt. diagnoser1.jpg

2) Tolkning af HAQ og VAS Scoring i PRO-fanebladet

Du kan nu se forklaringer på patientens besvarelse af MDHAQ og VAS.

Under ’Rediger visit’, hvor der klikkes på datoen for visit (C), HAQ (D), findes der nu en Infolinje i headeren for hhv. HAQ (E) og VAS (F), der forklarer, hvad værdierne i PRO-fanebladet repræsenterer.
Rediger visit1.jpg
HAQ1.jpg
HAQ_21.jpg
VAS1.jpg

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

------------------------------------------