Orientering vedrørende opdatering af indikatorer i Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase

Opdaterede indikatorer for leddegigt (RA), rygsøjlegigt (axSpA) og psoriasisgigt (PsA)

Repræsentanter fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), Dansk Reumatologisk Database (DANBIO) og Dansk Reumatologisk Selskab/National Behandlingsvejlednings-udvalg (DRS/NBV) har i samarbejde justeret det nuværende indikatorsæt for Dansk Reumatologisk kvalitetsdatabase (DRK). Dette er sket med udgangspunkt i de nationale behandlingsvejledninger og indikatorer, som tidligere har været i høring for RA, PsA og AxSpA. Derudover er indikatorsættenes beregningsregler blevet ajourført.

Dette medfører en række ændringer i indikatorerne.

De ændringer og justeringer, som er foretaget i eksisterende indikatorer, er tilgængelige allerede nu via vores kommunikationskanaler om nyt for DRK på DANBIOs Hjemmeside og DRKs Hjemmeside.

Dual-energy X-ray Absorptiometry Scanning (DXA) for RA udgår fra årsrapporten, hvilket allerede træder i kraft nu, og kommer ikke til at indgå i årsrapporten for 2023 (offentliggørelse i 2024)

PsA kommer med som ny sygdomsgruppe i årsrapporterne. Indberetningen er startet per 1. januar 2024, og de første resultater gøres således op i årsrapporten for 2024 (offentliggørelse i 2025). Der introduceres først standardmål i årsrapporten, som offentliggøres i 2026.

RKKP, DANBIO/DRK og DRS/NBV-udvalget har i fællesskab udarbejdet de nye indikatorer og ser frem til samarbejdet om dem.

Skriv til databasens kontaktperson Rune Bjerg Hansen, ruhans@rkkp.dk eller DANBIO sekretariatet, hvis du har spørgsmål.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

------------------------------------------