Påmindelse i e-Boks om COVID-19 undersøgelse de kommende to fredage

Kære DANBIO bruger

De kommende to fredage (enten d.30/10 eller d.6/11) vil patienter, der endnu ikke har besvaret runde 2 af COVID-19 spørgeskemaundersøgelsen ”Dig og din gigt i en tid med corona”, modtage en påmindelse i deres e-Boks med frist for at svare inden d.16. november 2020. Information om undersøgelsen, kopi af e-Boks brevene til patienterne og selve spørgeskemaet kan du finde her: https://danbio-online.dk/research/covid-19-undersogelsen-dig-og-din-gigt-i-en-tid-med-corona

Patienterne besvarer de normale DANBIO spørgsmål før de inviteres til spørgeskemaundersøgelsen Dig og din gigtsygdom i en tid med corona. Hvis de svarer nej til spørgeskemaet om COVID-19 bliver de ikke spurgt igen. Patienter, der har takket nej til deltagelse ved 1. runde af spørgeskemaundersøgelsen, vil hverken modtage e-Boksbrevet om 2. runde, påmindelsen eller få spørgsmålene i venteværelset eller via DANBIO hjemmefra.

Patienterne blev første gang informeret om DANBIO hjemmefra i foråret og igen i september. Det er fondsmidler til spørgeskemaundersøgelsen, som har gjort en hurtigere lancering af DANBIO hjemmefra mulig.

Yderligere information om spørgeskemaundersøgelsen fås ved henvendelse til Bente Glintborg (glintborg@dadlnet.dk). Her kan I også henvende jer, hvis afdelingen/klinikken ønsker akademisk deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen iht. Vancouverreglerne.

Patienterne kan læse mere om undersøgelsen på https://danbio.dk/patientvejledninger. Hjemmesiden https://danbio.dk/ linker også til https://patient.danbio.dk/, hvor patienten får adgang til at besvare spørgsmål efter log-in med NemID.

Spørgsmål vedrørende spørgeskemaundersøgelsen rettes til Bente Glintborg (glintborg@dadlnet.dk), og spørgsmål vedrørende DANBIO hjemmefra rettes til DANBIO sekretariatet (databasen@danbio-online.dk).

Vigtig information om IT-support for patienter med login-problemer:

1) Browseren Explorer kan ikke benyttes. I stedet benyttes: Chrome, Firefox, Safari eller Edge
2) På https://danbio.dk/faq vil der ligge svar på de hyppigste problemer, der kan opstå for patienten. Disse svar vil blive opdateret løbende.
3) For problemer der ikke kan afhjælpes via information på danbio.dk/faq beder vi afdelingen sende følgende informationer til support@zitelab.dk: mobilnummer, navn og første 6 cifre fra cpr.

DANBIOs opdaterede patientvejledning informerer også om DANBIO hjemmefra og kan findes her: https://danbio-online.dk/patientinformation

Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet