Registrering af projekttilknytning og samtykke til årsrapporten for RBGB

Fredag d.8/1-2021

Kære DANBIO-brugere

I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for Regionernes Bio- og GenomBank (Dansk ReumaBiobank) skal der trækkes data fra DANBIO om bl.a. projekttilknytning, diagnose og samtykke.
I bedes derfor huske at have færdigregistreret data på jeres patienter i 2020 senest den 1. februar 2021.

Bioanalytiker Debbie Nadelmann registrerer samtykkeerklæringer for Biomarkørprotokollen og erstatter Teresa Rozenfeld, som er gået på pension. Debbie kan kontaktes på debbie.nadelmann@regionh.dk

Dette vedrører altså årsrapporten for RBGB og IKKE DANBIOs årsrapport.

Mvh RBGB-sekretariatet/DANBIO-sekretariatet