Afdelinger, der indberetter

Afdelinger der registrerer patienter:
 • Bornholms Hospital (4001)
 • Dansk Gigthospital, Sønderborg (5007)
 • Frederiksberg Hospital (1401)
 • Gentofte Hospital (1501)
 • Glostrup Hospital (1502)
 • Holbæk Sygehus (3001)
 • Odense Universitetshospital (4202)
 • Regionshospital Nordjylland (8003)
 • Regionshospitalet Gødstrup (6501)
 • Regionshospitalet Horsens (6006)
 • Regionshospitalet Randers (7005)
 • Hospitalsenhed Midt (7002)
 • Rigshospitalet (1301)
 • Sjællands Universitetshospital (Roskilde og Køge)
 • Slagelse Sygehus (3002)
 • Svendborg Sygehus (4201)
 • Syddansk Universitetshospital (5501)
 • Sygehus Lillebælt (6008)
 • Aalborg Universitetshospital (8001)
 • Aarhus Universitetshospital (7003)

(Hospitalskode angivet i parentes)