Baggrund og historie

De første TNF-alfa-hæmmere blev markedsført omkring år 2000.

På baggrund af præparaternes høje behandlingspris og lovende resultater i kliniske studier tilbød Institut for Rationel Farmakoterapi ved Jens Peter Kampmann at oprette og drive en database over disse nye behandlingsformer til patienter med leddegigt.

Den 1. oktober 2000 påbegyndtes registreringen i et samarbejde mellem Dansk Reumatologisk Selskab og Institut for Rationel Farmakoterapi.

Frem til 1. januar 2004 husede Institut for Rationel Farmakoterapi databasen og stod for den daglige drift inkl. finansiering.

Fra nytår 2004 flyttede databasen til Hvidovre Hospital.
I 2004 påbegyndtes desuden registreringen af andre reumatologiske patienter i behandling med biologisk medicin, hvilket primært inkluderer patienter med Mb. Bechterew og uspecificeret artrit.

Styregruppen fortsatte uændret med repræsentation fra såvel Dansk Reumatologisk Selskab som Institut for Rationel Farmakoterapi.

I løbet af 2006 blev det besluttet at fusionere DANBIO med Dansk Reumatologisk Database (DRD) under navnet DANBIO-DRD.
I 2006 blev databasen desuden godkendt som kvalitetsdatabase af Sundhedsstyrelsen.
Styregruppen blev suppleret med en repræsentant fra Region Hovedstaden (databasens værtsregion), Kompetencecenter for Landsdækkende Kliniske Databaser og en repræsentant for Yngre Reumatologer.

Det er i dag obligatorisk for alle afdelinger at indberette voksne, reumatologiske patienter behandlet med biologisk lægemiddel og alle nyhenviste og nydiagnosticerede leddegigt patienter.
Dækningsgraden er opgjort til godt 90%.

Siden 1. januar 2006 har databasen været webbaseret og i 2008 blev det første kioskbesøg taget i brug. Dette er en funktion, hvor patienterne, på en touchscreen i venteværelset, selv kan registrere deres sygdomsaktivitet.
I oktober 2010 flyttede databasen til Glostrup Hospital.

Databasen støttes økonomisk af Danske Regioner og gennem sponsorater.