IT system

Databasen udvikles og vedligeholdes af firmaet ZiteLab ApS.

 

DANBIOs IT-løsning består af

  • En landsdækkende webbaseret løsning: danbio-online.dk.
  • En touchskærm løsning til brug for patienterne i venteværelset.
  • DANBIO-hjemmefra til brug af patienterne på egen smartphone, tablet eller computer (med NemId/MitID login)
  • Reuma-eCRF til brug  ved forskningsmæssig dataindsamling
  • Automatisk datafangst fra LABA (laboratorieværdier)

 

IT-løsningen er programmet i python, R og en række web-teknologier med udgangspunkt i IT-rammeværktøjet plone (se plone.org) og microservice FastAPI (se https://fastapi.tiangolo.com).

IT-løsningen benytter FHIR som standard for spørgeskemaer og tillhørende bestillingssystemer.

Den samme IT-løsning er i drift på en række sygdomsområder i Danmark og internationalt.

DANBIO's IT-løsning er  opdateret i Marts/April 2020 under release-navnet DANBIO6 baseret på Plone version 5.2 /  python 3

I Maj 2020 er tilføjet hjemme-fra-adgang.

I December 2021 er tilføjet automatisk datafangst fra LABA

I Juni 2022 er tilføjet mulighed for MitID login.

Inden udgangen af juni 2023 forventes tilføjet FMK integration