Styregruppe

DANBIOs styregruppe

 • Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Merete Lund Hetland (formand)
 • Overlæge, ph.d., dr.med. Bente Glintborg udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab for Region Hovedstaden (udpeget 2019)
 • Ledende overlæge, Ada Colic, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab for Region Sjælland (udpeget 2021)
 • Afdelingslæge, ph.d. Dzenan Masic, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab for Region Midtjylland (udpeget 2020)
 • Professor, overlæge, ph.d. Lene Dreyer, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab for Region Nord (udpeget 2021)
 • Professor, specialeansvarlig overlæge Oliver Hendriks udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab for Region Syd (udpeget 2022)
 • Afdelingslæge, Iris Marie Jakobsen, udpeget af Yngre Reumatologer (udpeget 2022)
 • Privatpraktiserende speciallæge, ph.d. Mogens Pfeiffer, udpeget af DRFO (udpeget 2022)
 • Ph.d., Post Doc  Anne Magrethe Troldborg, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab, Formand for NBV-udvalget (udpeget 2022)
 • Patientrepræsentant Connie Ziegler, udpeget af Gigtforeningen, Region Hovedstaden (udpeget 2019)
 • Patientrepræsentant Jette Agerbo, udpeget af Gigtforeningen, Region Nordjylland (udpeget 2019)
 • Kvalitetskonsulent Rune Bjerg Hansen, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
 • Klinisk epidemiolog, ph.d. Gitte Juel Holst, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
 • Overlæge, Dorte Vendelbo Jensen, sekretariatsleder

 

DANBIO styregruppe 2019.jpg

Styregruppen 2019

Fra venstre:

Forreste række: Mette Holland-Fischer, Annette Schlemmer, Sara Engel, Dorte Vendelbo Jensen, Jette Agerbo, Connie Ziegler

Midterste række: Mette Yde Matthiesen, Thomas Adelsten, Rune Bjerg Hansen, Bente Glintborg, Merete Lund Hetland

Bagerste række: Michael Sejer Hansen, Jens Kristian Pedersen