Styregruppe

 Styregruppen

 • Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Merete Lund Hetland (formand)
 • Overlæge, ph.d., dr.med. Bente Glintborg udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab for Region Hovedstaden (udpeget 2019)
 • Overlæge, Thomas Adelsten, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab for Region Sjælland (udpeget 2019)
 • Overlæge, Mette Yde Matthiesen, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab for Region Midtjylland
 • Overlæge, ph.d. Mette Holland-Fischer, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab for Region Nord (genudpeget 2019)
 • Afdelingslæge, ph.d. Jens Kristian Pedersen, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab for Region Syd
 • Repræsentant udpeget af Yngre Reumatologer (afventer tilbagemelding)
 • Privatpraktiserende speciallæge Michael Sejer Hansen, udpeget af DRFO
 • Overlæge Annette Schlemmer, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab, repræsentant fra NBV-udvalget (udpeget 2019)
 • Patientrepræsentant Connie Ziegler, udpeget af Gigtforeningen, Region Hovedstaden (udpeget 2019)
 • Patientrepræsentant Jette Agerbo, udpeget af Gigtforeningen, Region Nordjylland (udpeget 2019)
 • Kvalitetskonsulent Rune Bjerg Hansen, repræsentant for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
 • Overlæge, Dorte Vendelbo Jensen, sekretariatsleder

Handlinger tilknyttet webside