Patientinformation

DANBIO filmen pixieudgaver

Filmene varer 2 min og 50 sek. og kan for eksempel vises i venteværelser og lignende. Fimene besvarer de relevante spørgsmål: - Hvad er DANBIO - Hvor og hvordan tilgås DANBIO spørgeskemaerne - Hvad bruges patientens besvarelser i DANBIO til - Hvorfor er det vigtigt at patienten besvarer DANBIO spørgsmålene DANBIOs informationsfilm findes her med hhv. danske og engelske tekster til download og er velegnede til at fremvise på informationstavlerne i venteværelser og lignende.

Patientvejledninger om lægemidler

Du kan finde de seneste udgaver af patientvejledningerne om lægemidler på danskreumatologi.dk