PRO-data

DANBIO indsamler PRO-data, når patienter besvarer spørgeskemaer i forbindelse med behandlingen. PRO-data indsamles elektronisk når patienterne besvarer spørgeskemaer via touchskærme eller tablets ude på afdelingerne og i klinikkerne. Fra maj 2020 har patienterne ligeledes mulighed for at besvare spørgeskemaer hjemmefra fra smartphones, tablet eller PC'er med NemID login. 


DANBIO har indsamlet PRO-data i omkring 20 år, hvilket har muliggjort anvendelse af PRO-data i behandling, forskning og kvalitetsudvikling.
Sundhedsdatastyrelsen definerer PRO-data som patientrapporterede data om patientens helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer og helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau.