e-Boks brev til DANBIO patienter udsendt i uge 21/22 2020

Information om DANBIO Hjemmefra og invitation til deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen "Mig og min gigt i en tid med corona"