Hvad skriver jeg i DANBIO når CRP er < x ?

I DANBIO kan man ikke skrive tegnet "<". Hvilket tal skal jeg registrere i DANBIO når CRP er angivet som "< X"?

Hvis CRP i labsvaret angives som "<" (mindre end) X, skrives i DANBIO det tal som står angivet efter tegnet.

Fx: "CRP < 8" skrives i DANBIO som "8".