3. runde af COVID-19 spørgeskemaundersøgelsen via DANBIO Hjemmefra

Spørgeskemaundersøgelsen ”Dig og din gigt i en tid med corona”

Kære DANBIO-bruger

 Patienterne i DANBIO vil blive mindet om muligheden for fortsat at brug af DANBIO hjemmefra (danbio.dk) i forbindelse samtidigt med at tredje runde af COVID-19 spørgeskemaundersøgelsen udsendes.

 Information om spørgeskemaet med link til besvarelse sendes ud via e-Boks til alle aktive patienter i DANBIO i perioden den 21. til 26. april 2021 på samme måde som de to forrige runder i foråret og efteråret 2020.

Mere end 14.000 patienter har hidtil svaret på spørgeskemaerne, og vi håber at få mange med i denne opfølgende 3. runde.
Information om undersøgelsen, kopi af e-Boks brev til patienterne og selve spørgeskemaet kan du finde her:
COVID-19 spørgeskemaundersøgelsen "Dig og din gigt i en tid med corona" — DANBIO 6 (danbio-online.dk)

Husk, at du skal være logget ind, enten via Sundhedsdatanettet (SDN) eller 2-faktor godkendelse (sms-kode) førend der klikkes på ovenstående link.

Yderligere information om spørgeskemaundersøgelsen fås ved henvendelse til Bente Glintborg (glintborg@dadlnet.dk).

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet, Dorte Vendelbo Jensen, Merete Lund Hetland og Klaus Westenbæk