Om Danbio

Hvad er DANBIO?
DANBIO er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for reumatologi. Databasen er baseret på indrapportering fra personale på landets reumatologiske afdelinger og private klinikker.

I DANBIO registreres alle voksne reumatologiske patienter, som behandles med biologiske lægemidler, f.eks. tumor-necrosis-factor alfa hæmmere (TNF-alfa-hæmmere). Desuden registreres alle patienter med reumatoid artrit uanset behandling.

Formålet med DANBIO er at samle oplysninger om patienter med leddegigt og at indsamle oplysninger om alle patienter i Danmark, der sættes i behandling med biologiske lægemidler for reumatologiske sygdomme. Oplysningerne anvendes til at sikre en effektiv behandling af den enkelte patient, samtidig med at de indsamlede data er værdifulde i videnskabelige studier.

DANBIO er resultatet af et samarbejde mellem Dansk Reumatologisk Selskab og Institut For Rationel Farmakoterapi. Databasen ledes af en styregruppe med repræsentanter udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab, Yngre Reumatologer, Danske Reumatologers og Fysiurgers Organisation og Danske Regioner.

Daglig ledelse og drift
Sekretariatet er åbent for henvendelser mandag til fredag fra kl. 9-14.
DANBIOs administrative medarbejder varetager alle henvendelser og står for den daglige drift af sekretariatet.
DANBIOs sekretariatsleder træffes hver tirsdag og besvarer alle lægefaglige spørgsmål.
DANBIO er geografisk placeret på Rigshospitalet - Glostrup, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, VRR.

Databasen udvikles og vedligeholdes af ZiteLab ApS.

DANBIOs drift finansieres af tilskud fra Danske Regioner samt af sponsorater.

Vil du vide mere?
Meget mere information om DANBIO findes i vores Årsrapport - se venligst den nyeste udgave under fanen "Årsrapporter". Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte sekretariatet, telefon 38 63 31 03 eller e-mail: databasen@danbio-online.dk.

Kontakt
Vedtægter for DANBIO
Baggrund og historie
IT system
Afdelinger, der indberetter
Indikatorer for RA og SpA
Styregruppe
Sponsorer
Kurser
Her samler vi udvalgte invitationer, programmer og oplæg fra kommende og allerede gennemførte kurser
Billede Styregruppen 2019