Om Danbio

Hvad er DANBIO?
DANBIO er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for reumatologi, som er baseret på indrapportering fra landets afdelinger og private klinikker. Rapporteringen gøres af afdelingernes personale.

I DANBIO registreres alle voksne, reumatologiske patienter, som behandles med biologiske lægemidler, f.eks. tumor-necrosis-factor alfa hæmmere (TNF-alfa-hæmmere). Desuden registreres alle patienter med Reumatoid Atrit uanset behandling.

Formålet med DANBIO er at samle oplysninger om patienter med leddegigt, og at indsamle oplysninger om alle patienter i Danmark, der sættes i behandling med de såkaldte biologiske lægemidler for reumatologiske sygdomme. Oplysningerne anvendes til at sikre en effektiv behandling af den enkelte patient, samtidig med at de samlede data er værdifulde i videnskabelige studier.

DANBIO er resultatet af et samarbejde mellem Dansk Reumatologisk Selskab og Institut For Rationel Farmakoterapi. Databasen ledes af en styregruppe med repræsentanter udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab og Institut For Rationel Farmakoterapi.

Daglig ledelse og drift
Sekretariatet er åbent for henvendelser mandag til fredag fra kl. 9 - 14.
DANBIOs administrative medarbejder varetager alle henvendelser og står for den daglige drift af sekretariatet.
DANBIOs daglige leder træffes hver onsdag og besvarer alle lægefaglige spørgsmål.
DANBIO er geografisk placeret på Glostrup Hospital, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VRR.

Databasen udvikles og vedligeholdes af ZiteLab ApS.

DANBIOs drift finansieres af tilskud fra Danske Regioner samt af sponsorater.

Vil du vide mere?
Meget mere information om DANBIO findes i vores Årsrapport - se venligst den nyeste udgave under fanen "Årsrapporter". Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte sekretariatet, telefon 3863 3103 eller e-mail: databasen@danbio-online.dk.