Hvad er DANBIO?

DANBIO er et landsdækkende patientbehandlingssystem og en klinisk kvalitetsdatabase for reumatologi. Databasen er baseret på indrapportering fra patienter og personale på landets reumatologiske afdelinger og private klinikker.

I DANBIO registreres alle voksne reumatologiske patienter med inflammatorisk bevægeapparatssygdom (f.eks. leddegigt, psoriasisgigt og rygsøjlegigt). Oplysningerne anvendes til at sikre en effektiv behandling af den enkelte patient, samtidig med at de indsamlede data er værdifulde i videnskabelige studier.

DANBIO er resultatet af et samarbejde mellem Dansk Reumatologisk Selskab og landets reumatologiske afdelinger samt praktiserende reumatologer. Databasen ledes af en styregruppe med repræsentanter udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab, Yngre Reumatologer, Danske Reumatologers og Fysiurgers Organisation, Danske Regioner og patientrepræsentation.

Daglig ledelse og drift
Sekretariatet er åbent for henvendelser mandag til fredag fra kl. 9-14.
DANBIOs akademiske medarbejder varetager alle henvendelser og står for den daglige drift af sekretariatet.
DANBIOs sekretariatsleder træffes hver tirsdag og besvarer alle lægefaglige spørgsmål.
DANBIO er geografisk placeret på Rigshospitalet - Glostrup, Afdeling for Rygkirurgi, Led og Bindevævssygdomme, RLB

.

ce-mark.png

Databasen er baseret på ZiteLab PRO IT-system, som  udvikles, CE-mærkes og vedligeholdes af ZiteLab ApS, Peter Bangsvej 7A, 2000 Frederiksberg. 

DANBIOs drift finansieres af tilskud fra Danske Regioner samt af sponsorater.

Vil du vide mere?
Meget mere information om DANBIO findes i vores Årsrapport - se venligst den nyeste udgave under fanen "Årsrapporter". Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte sekretariatet, telefon 38 63 31 03 eller e-mail: databasen@danbio-online.dk.

Kontakt

Information in English

Funktionsbeskrivelser

Baggrund og historie

Indikatorer for RA, SpA og PsA

Afdelinger der indberetter

Styregruppe

Habilitetspolitik

Sponsorer

Vedtægter for DANBIO

IT-system

Kurser

Dataflow

Du kan læse styregruppereferater her (kræver login)