DANBIO forside

Årsrapport Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase DRK for 2023

Mandag d. 2. juli 2024.

Det er med stor fornøjelse at vi hermed kan fremsende link til Årsrapporten for Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase 2023.

Årsrapporten er udarbejdet af RKKP og styregruppen for DRK.

Det er også muligt at tilmelde sig nyhedsbreve fra RKKP.

Tak for det gode samarbejde, vi ser frem det forsatte frugtbare samspil frem til næste årsrapport.

God læselyst

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

------------------------------------------

DANBIO support varetages af ZiteLab

15. april 2024.

Alt der kan klares via email skal  sendes til databasen@danbio-online.dk, som vil blive håndteret af en medarbejder fra ZiteLab.

Det vil f.eks. omfatte 

  • Patient flytning
  • Bruger oprettelse
  • Glemt kodeord
  • Ophævelse af blokeret adgang

Hastende problemstillinger kan løses ved opkald til +45 22 10 02 27

Telefonen vil være bemandet alle hverdage klokken 9-12.

DANBIO's sekretariat

Orientering vedrørende opdatering af indikatorer i Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase

Opdaterede indikatorer for leddegigt (RA), rygsøjlegigt (axSpA) og psoriasisgigt (PsA)

Repræsentanter fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), Dansk Reumatologisk Database (DANBIO) og Dansk Reumatologisk Selskab/National Behandlingsvejlednings-udvalg (DRS/NBV) har i samarbejde justeret det nuværende indikatorsæt for Dansk Reumatologisk kvalitetsdatabase (DRK). Dette er sket med udgangspunkt i de nationale behandlingsvejledninger og indikatorer, som tidligere har været i høring for RA, PsA og AxSpA. Derudover er indikatorsættenes beregningsregler blevet ajourført.

Dette medfører en række ændringer i indikatorerne.

De ændringer og justeringer, som er foretaget i eksisterende indikatorer, er tilgængelige allerede nu via vores kommunikationskanaler om nyt for DRK på DANBIOs Hjemmeside og DRKs Hjemmeside.

Dual-energy X-ray Absorptiometry Scanning (DXA) for RA udgår fra årsrapporten, hvilket allerede træder i kraft nu, og kommer ikke til at indgå i årsrapporten for 2023 (offentliggørelse i 2024)

PsA kommer med som ny sygdomsgruppe i årsrapporterne. Indberetningen er startet per 1. januar 2024, og de første resultater gøres således op i årsrapporten for 2024 (offentliggørelse i 2025). Der introduceres først standardmål i årsrapporten, som offentliggøres i 2026.

RKKP, DANBIO/DRK og DRS/NBV-udvalget har i fællesskab udarbejdet de nye indikatorer og ser frem til samarbejdet om dem.

Skriv til databasens kontaktperson Rune Bjerg Hansen, ruhans@rkkp.dk eller DANBIO sekretariatet, hvis du har spørgsmål.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

------------------------------------------

Nyt udseende på DANBIO touchløsningerne (touchskærm og tablets/IPad)

Torsdag d. 01/2-24.

DANBIOs touchløsning, til venteværelsernes touchskærme, tablets og IPads, bliver dags dato opdateret.

Dette kan ved opstart betyde, at browservinduet ved opstart har behov for at blive genhentet (CTRL +F5), eller evt. lukket helt ned for så at blive genstartet.

Ved genstart vil man kunne se, at selve brugerfladen fremstår en anelse anderledes, men der skal blot logges på som man plejer.

Der har fredag d. 02/2-24, kunne opleves problemer med, at patienters PRO ikke blev importeret til patienttavlen, men i stedet havde "lagt sig passivt" i "KIOSK / APP MANAGEMENT."

Serveren er nu opdateret og problemet løst og alle patienters PRO er nu at finde til import på patienttavlen.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

------------------------------------------

DANBIO filmen er nu revideret til pixi-format til f.eks. brug i venteværelser

DANBIO filmen er nu revideret til pixi-format velegnet til at fremvise på informationstavlerne i venteværelser og lignende (2:50 min varighed) og kan rekvireres med hhv. danske og engelske undertekster.

DANBIO sekretariatet kan kontaktes, såfremt man ønsker mere information om filmene, eller evt. ønsker filmene tilsendt, så de kan placeres på lokalafdelingernes sikre videodelingværktøj.

Filmene kan downloades herpå siden, og ses via DANBIO hjemmefra.

Download den danske pixi udgave her

Download den engelske pixi udgave her


Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

------------------------------------------

Husk at du kan indrapportere Serious Adverse Event (SAE) via DANBIO

Indrapportering af SAE, sker ved at klikke på knappen 'Alvorlige bivirkninger,' til venstre for patienttavlen.

Alvorlige bivirkninger_markering.jpg

Derefter klikkes der på den blå knap 'ADD NEW SAE' der findes øverst på siden.

Add New SAE_markering.jpg

Nu kan den alvorlige bivirkning tilføjes med Dato for visit, hvor medicinbivirkning registreres, type af bivirkning, mistænkt medicin samt andre oplysninger der er relevante for indrapporteringen.

Tilføj Alvorlig bivirkning_1.jpg

Herefter kan der ske rapportering til Lægemiddelstyrelsen ved at trykke på den sorte knap.

Sende SAE til myndigheder_markering1.jpg

På Pt. tavlen registreres der, at der er sket en registrering af SAE.

SAE sendt til myndigheder_markeret.jpg

Rigtig god arbejdslyst.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

------------------------------------------

Adgang til lokale kvalitetsdata via de regionale ledelsesinformationssystemer (LIS)

Kvalitetsdata fra DANBIO bliver nu løbende, via DRK, indrapporteret til de regionale kvalitetsafdelinger og data kan hentes via din lokale kvalitetsafdeling eller via din regions ledelsesinformationssystem LIS.

De lokale kvalitetsafdelinger kan kontaktes her:

Region Hovedstaden: ekp-databaser.center-for-sundhed@regionh.dk

Region Midtjylland: sundhed.rkkp-admin@rm.dk

Region Sjælland: rs-rkkp@regionsjaelland.dk

Region Syddanmark: Funktionspostkasse – rkkp_kontaktperson@rsyd.dk

Region Nordjylland: RKKP-admin@rn.dk

 

Ved yderligere spørgsmål kan du kontakte DANBIO-sekretariatet eller DRKs kontaktperson Rune Bjerg Hansen.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

------------------------------------------

Ny QR kode på informationsmaterialet til patienterne

DANBIO har tilføjet en ny QR kode på informationsmateriale henvendt til patienterne.

Nu kan patienterne tilgå DANBIO hjemmefra ved at scanne QR koden med tablet eller mobiltelefon, og logge på med NemID/MitID.

Plakat DANBIO Hjemmefra patientinformation.jpg

Det nye materiale kan finde her på hjemmesiden under fanebladet ’Patientinformation.’

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

------------------------------------------

Genåbning af forskningsadgangen til Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase (DRK)

Det er med stor fornøjelse, at vi kan meddele, at der nu er genåbnet for forskningsadgangen til Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase (DRK). 

  • Der er nu etableret løbende dataleverancer fra DANBIO til RKKP.
  • Disse leverancer danner grundlag for udarbejdelse af årsrapporten for 2020-2022 (forventes færdigt ultimo juni 2023) samt forskningsdatasæt.

 Ansøgning om forskningsdata fra DRK sker via RKKP, der tager stilling til lovhjemmel og teknik - hvorefter DRKs styregruppe godkender ansøgningen. Forskningsdatasættet udleveres via RKKP.

Du kan læse mere her, https://www.rkkp.dk/data-til-forskning/ og du er altid velkommen til at kontakte RKKP eller DANBIOs sekretariat, hvis du er i tvivl. 

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

------------------------------------------

Nye funktioner i DANBIO februar 2023

1) Hvilke PRO-skemaer bliver patienten præsenteret for?

Nu kan du hurtigt danne dig et overblik over, hvilke PRO-skemaer patienten bliver præsenteret for.

I menuen ’patienttavle’ kan brugeren ved oprettelse eller ændring af diagnose (A) se en Infoboks (B), der viser, hvilke PRO-skemaer der vises for patienten.
INFOBOKS ved pt. diagnoser1.jpg

2) Tolkning af HAQ og VAS Scoring i PRO-fanebladet

Du kan nu se forklaringer på patientens besvarelse af MDHAQ og VAS.

Under ’Rediger visit’, hvor der klikkes på datoen for visit (C), HAQ (D), findes der nu en Infolinje i headeren for hhv. HAQ (E) og VAS (F), der forklarer, hvad værdierne i PRO-fanebladet repræsenterer.
Rediger visit1.jpg
HAQ1.jpg
HAQ_21.jpg
VAS1.jpg

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

------------------------------------------

DANBIO video

Hvad er DANBIO?

Disse spørgsmål giver denne lille informationsfilm om DANBIO dig svar på.
Varighed 5:18 min.

------------------------------------------

Opdaterede beregningsregler for indikatorerne

Du ved det sikkert allerede…..

Nu er der kommet opdaterede beregningsregler for indikatorerne for hhv. axial spondyl artrit (AxSpA) og reumatoid artritis (RA).

  • Arbejdet med den længe ventede årsrapport, der dækker de tre seneste år (2020-2022), påbegyndes snart
  • Data til årsrapporten bliver trukket onsdag d. 1. marts 2023
  • I den forbindelse beder vi de dataindberettende afdelinger om at validere deres data i DANBIO 
  • Kontakt DANBIO sekretariatet, hvis du har spørgsmål

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Tak for et godt DANBIO symposium i anledning af formandsskiftet – fredag d. 28. oktober 2022

Endnu engang tak til alle oplægsholdere og fremmødte for at være med til at skabe en lærerig dag i anledning af DANBIOs symposium fredag d. 28 oktober 2022

Collage.jpg

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Tiltrædende og afgående formand på DANBIO symposiet – fredag d. 28. oktober 2022

Tiltrædende og afgående formand Bente Glintborg og Merete Lund Hetland bød indenfor på Clarion Hotel Copenhagen Airport til DANBIOs symposium fredag den 28. oktober 2022 i anledning af formandsskiftet i styregruppen.

DANBIO-Symposium22-16.jpg
Der skal lyde et stort tak til alle de engagerede deltagere og ikke mindst de inspirerende oplægsholdere: Oliver Hendricks, Saedis Saevarsdottir, Tuulikki Sokka-Isler, Johan Askling, Espen A. Haavardsholm, Jens Kristian Pedersen, Lene Dreyer, Tanja T., Mikkel Østergaard, Søren Jacobsen, Bent Deleuran, Søren Andreas Just, Niels Steen Krogh, Connie Ziegler og Finn Cilius.

Med venlig hilsen

DANBIOs styregruppe

Hvor bliver min mail fra DANBIO af?

Det sker desværre oftere og oftere, at brugere oplever ikke at modtage svar fra DANBIO, når DANBIO kontaktes på mailen ’databasen@danbio-online.dk,’ eller via ’kontakt DANBIO’- knappen på hjemmesiden.

Dette skyldes i mange tilfælde, at mailen fra DANBIO bliver markeret som SPAM og derved havner i brugernes SPAM-filter eller som ’Uønsket post’.
Hvis brugerne benytter usikre mailsystemer (gmail, hotmail eller lign) vil mails fra DANBIO ikke kunne leveres, da DANBIOs e-mail klient ikke godkender usikre mailsystemer. 

Af sikkerhedsmæssige grunde opfordres der til IKKE at benytte usikre mailsystemer. Dette vil forhåbentlig også lette kommunikationen mellem DANBIO og brugerne.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

17. JULI 2022. DANBIO HJEMMEFRA HAR NU MULIGHED FOR MITID LOGIN (NEMID KAN OGSÅ STADIG BRUGES)

Der er nu tilføjet mulighed for MitID login til DANBIO-HJEMMEFRA.

Den ny implementering for MitID til DANBIO-HJEMMEFRA  vil samtidig indeholde fortsat mulighed for at bruge NemID.

Den nye implementering vil fungere helt som det allerede kendes f.eks. fra borger.dk.

Hvis du har spørgsmål omkring MitID kan du kontakte databasen@danbio-online.dk

Med venlig hilsen ZiteLab og DANBIO

Formandsskifte i DANBIO

DANBIOs styregruppe har i dag, enstemmigt, valgt overlæge, dr.med. et ph.d. Bente Glintborg som ny styregruppeformand.

Hun efterfølger DANBIOs nuværende styregruppeformand Merete Lund Hetland, som har ønsket at træde tilbage for at vie mere tid til forskning.

Styregruppen takker Merete for hendes kæmpe indsats for DANBIO siden starten i år 2000 og ser frem til det kommende samarbejde med Bente Glintborg der fortsat vil knytte DANBIO, landets reumatologiske afdelinger, de reumatologiske speciallægepraksis, Regionerne Gigtforeningen, RKKP og patienterne sammen.
Formandsskiftet finder endeligt sted, når de praktiske formaliteter er på plads og markeres ved et heldagssymposium d. 28. oktober. 🥳

DANBIO på LinkedIn

DANBIO er nu også på LinkedIn.

Her holder vi jer opdateret med aktuelle nyheder, nye funktioner i DANBIO og aktuelle kurser.

Find  DANBIO her: www.linkedin.com/company/danbio

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Nye funktionaliteter i DANBIO marts 2022

Fra tirsdag d. 8. marts introducerer DANBIOs styregruppe fire nye tiltag i DANBIOs brugerflade:

   1) Revideret patienttavle for RA, AxSpA og PSA.

De nye patienttavler har til formål at skabe mere overskuelighed over det enkelte visit og samle Labdata,
Prodata og kliniske fund i klynger. Se eksempel (PSA patient) herunder.
Ny patienttavle.jpg

   2) Nyt faneblad i visit for PSA og AxSpA patienter

Med baggrund i NBV for PsA, får patienter med PsA og AxSpA fra samme dato supplerende spørgsmål (PRO) på skærmen/hjemmefra vedr. hud, øjne, negle og daktylitter.
Svarene på disse findes på en ny fane ’HUD/ØJNE’ under visit.

Under det enkelte visit indeholder den nye fane ’HUD/ØJNE’ patientens besvarelser relateret til hud og øjensymptomer.
HUD_ØJNE_Markeret.jpg

    3) Nye PRO for patienter med PsA og AxSpA

For patienterne betyder det nye PsA-modul i praksis præsentation af 5-6 nye spørgsmål vedr. hud og øjensymptomer for at få mere helhed i behandlingen.
Disse spørgsmål præsenteres på patient-skærmen umiddelbart før standardspørgsmålene vedr. MD-HAQ, BASFI, BASDAI, 3x VAS.

   4) Reminderfunktion for DXA

Med i opdateringen er der desuden en ny reminderfunktion, der vil være en hjælp i det kliniske arbejde med at huske frister for DXA-scanninger.
Reminderfunktionen vil øverst i bjælken fremhæve med rød markering, når det nærmer sig tidspunktet hvor patienten snart har behov for en ny DXA-scan.DXA-reminder_markeret.jpg

Med venlig hilsen

På vegne af styregruppen

DANBIO sekretariatet

Ny funktion i DANBIO fra 26. januar 2022: automatisk import af CRP, IgM-RF og Anti-CCP

DANBIO lancerer nu foruden CRP også datafangst af IgM-RF og anti-CCP til patienttavlen i realtid.

Når CRP fanges ind i DANBIO vil værdien ses på patientavlen – og ikke på ”STANDARD-fanen”, hvor man tidligere har indtastet CRP.

Som ved CRP skal du ikke taste værdierne i DANBIO, da det sker helt automatisk via det landsdækkende system (LABA). Ganske som ved datafangsten af CRP vises prøvesvaret på IgM-RF og anti-CCP på patienttavlen, allerede få sekunder efter laboratoriet har svar på prøven.

LABA IgM-RF og anti-CCP_Markeret.jpg

Ved at klikke på det nye felt i til højre i bjælken på patienttavlen ’IGM-RF/ANTI-CCP’ tilgås ’IgM-RF og anti-CCP informationssiden’ hvor værdier for prøvesvar, prøve dato og referenceværdier fremgår.

På informationssiden findes desuden information om, hvilke værdier der er at finde i bjælken på patienttavlen, samt hvordan man selv kan indtaste IgM-RF og anti-CCP.

LABA IgM-RF og anti-CCP informationsside.jpg

Datafangsten går tilbage til 1/1-2000.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet