Alle kategorier , ,

DANBIOs sekretariat er ubemandet torsdag og fredag

Torsdag d. 19. og fredag d. 20. april er DANBIOs sekretariat ubemandet.

Send en mail til databasen@danbio-online.dk, så svarer vi hurtigst muligt.

Mange hilsner

Rikke 

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Nyhed 26. marts 2018. Årsrapport 2017. Endeligt datatræk for indikatorer blev foretaget 9. april kl. 18

Rapporterne - adgang gives via afdelingstavlen - med indikatorer-beregninger svarende til den kommende 2017 årsrappport  er blevet opdateret.

Indikatorberegningerne er nu tilføjet mindre justeringer, så de benytter samme metoder, som vil blive brugt ved de endelige indikatoropgørelser i årsrapporten.

Udover 0 og 1 for hhv. ikke opfyldt og opfyldt indikator er der også medtaget en særlig 9-markering, som  IKKE benyttes i årsrapporten.

9-markering vedrører projektdeltagelse, start på afdelingen i 2017 eller senere og manglende diagnosetidspunkt.

Rapporterne vil også efterfølgende blive opdateret. Der vil være mindre afvigelser for de endelige rapporter fra RKKP.

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Opdateringer af DANBIO i påsken 2018 (online fra 3. april 2018)

1. Ny diagnose

Det er nu muligt at vælge diagnosen Polymyalgia rheumatica/arteritis temporalis
(M31.5+M31.5A+M31.6+M316A+M35.3) under patientens Stamdata

 

2. Nyt medikament

Det er nu muligt at ordinere Zurampic (Lesinurad) til artritis urica patienter. Ordinering foregår som
vanligt ved, at de første bogstaver indtastes hvorved forslag fremkommer. Herefter kan man få vist forslag
til dosis og hyppighed (200 mg, een gang dagligt).

— Gemt under kategorien: ,

Handlinger tilknyttet webside

Nye indikatorer fra 2018

I forbindelse med godkendelse af de nye NBV’er for RA og axSpA blev indikatorerne for de to sygdomsgrupper også justeret.

Her kan du se en kort beskrivelse af de to indikatorsæt, som gælder for 2018 og frem.

Med venlig hilsen

DANBIOs sekretariat

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

DANBIOs SpA-modul og DANBIOs Ordinations-skema er blevet opdateret.

 

Se dette 2-sides dokument med gennemgang af ændringerne.

--- eller læs mere nedenfor ---.

SpA-modulet

SpA-modulet er, i samarbejde med SpA-NBV gruppen, blevet opdateret, så det svarer til den nye nationale behandlingsvejledning for SpA.

  • Det betyder blandt andet, at patienttavlen er blevet opdateret, så den er mere relevant for SpA-patienter.
  • Bl.a. vises dato for seneste MR-scanning i bjælken øverst på patienttavlen. Samtidig er der fjernet ikke-SpA-relevante rækker fra patienttavlen.
  • Man kan også give mere præcise SpA diagnoser under stamdata svarende til de diagnoser, der anbefales i den nye NBV for SpA.
  • Ved registrering af MR og røntgen er der nu flere afkrydsningsmuligheder for evaluering af MR/røntgen. Det er dog fortsat det vigtigste, at der registreres en dato for MR/røntgen.
  • Ledvurdering følger for fremtidige visits samme metodik som PSA. (68 led vurdering). For allerede indtastede visits ses fortsat 28+6+12 (44 led vurdering)
  • Ledvurdering på patienttavlen vises altid for 28/6/12/68 led
  • Som noget nyt kan man nu ordinere ”Ingen medicin”, ”Ingen NSAID - kontraindiceret” og ”Ingen NSAID - ikke indiceret”.


Ordinations-skema

  • Ved nye ordinationer skal man fremover fremsøge medicin ved at indtaste et eller flere bogstaver fra indholdsstof eller handelsnavn.
  • Herved udfolder sig en liste over præparater indeholdende de indtastede bogstaver.


— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Medicinrådets anbefaling vedr. tofacitinib RA

Medicinrådets anbefaling vedrørende brugen af tbl. tofacitinib (xeljans) er nu offentliggjort og kan ses her.

Baggrund for anbefalingen findes her.

Med venlig hilsen

DANBIOs sekretariat

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Ny it-teknisk vejledning for installation af touchskærm (version 13)

En ny vejledning kan nu hentes her.

Som noget nyt beskriver vejledningen installation og opsætning af Chrome browser på touchskærmen (mod Firefox i tidligere vejledninger).

De eksisterende nyere installationer (som formentlig kører Firefox) kan køre videre, men alle nye installationer (eller reinstallationer) bør følge den nye vejledning.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at spørge sekretariatet - eller spørge direkte på de i vejledningen angivne email-adresser.

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Årsrapportmødet fredag den 16. marts 2018

DANBIOs Årsrapportmøde afholdes fredag den 16. marts 2018 fra kl. 12


På mødet vil indikatorresultaterne for 2017 blive gennemgået.

Herudover vil overlæge Ulrik Tarp, formand for det reumatologiske fagudvalg, Medicinrådet, fortælle om arbejdet i fagudvalget. Og Katrine Abildtrup Nielsen fra Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) vil fortælle om DANBIOs nye RKKP-team. 

Dagens program kan ses her.

Mødet finder sted på Hotel Park Inn, Engvej 171, 2300 København S 

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Slides og øvelser fra DANBIOs kursus fredag d. 19. januar

Vi vil gerne takke for det store fremmøde fra hele landet ved DANBIOs kursus  d. 19. januar 2018 i København.

Slides fra Uffe Møller Døhns oplæg vedr. JAK-inhibitorer kan findes her.

Øvelser/undervisning i hhv. brug af DANBIO og flexsøgning findes i fanen Vejledning. Link til dem findes her: øvelser for begyndere og øvelser i flexsøgning.

Med venlig hilsen

Dorte, Gina og Rikke


— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Nye behandlingsvejledninger vedr. RA og AxSpA

NBV-udvalget under Dansk Reumatologisk Selskab er nu klar med de nye nationale behandlingsvejledninger vedrørende RA og AxSpA.

Behandlingsvejledningerne trådte i kraft 1. januar 2018.

Vejledningerne samt indikatoroversigter kan findes her.

Med venlig hilsen

DANBIOs sekretariat

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside