DANBIO forside

Opdaterede beregningsregler for indikatorerne

Du ved det sikkert allerede…..

Nu er der kommet opdaterede beregningsregler for indikatorerne for hhv. axial spondyl artrit (AxSpA) og reumatoid artritis (RA).

  • Arbejdet med den længe ventede årsrapport, der dækker de tre seneste år (2020-2022), påbegyndes snart
  • Data til årsrapporten bliver trukket onsdag d. 1. marts 2023
  • I den forbindelse beder vi de dataindberettende afdelinger om at validere deres data i DANBIO 
  • Kontakt DANBIO sekretariatet, hvis du har spørgsmål

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Tak for et godt DANBIO symposium i anledning af formandsskiftet – fredag d. 28. oktober 2022

Endnu engang tak til alle oplægsholdere og fremmødte for at være med til at skabe en lærerig dag i anledning af DANBIOs symposium fredag d. 28 oktober 2022

Collage.jpg

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Tiltrædende og afgående formand på DANBIO symposiet – fredag d. 28. oktober 2022

Tiltrædende og afgående formand Bente Glintborg og Merete Lund Hetland bød indenfor på Clarion Hotel Copenhagen Airport til DANBIOs symposium fredag den 28. oktober 2022 i anledning af formandsskiftet i styregruppen.

DANBIO-Symposium22-16.jpg
Der skal lyde et stort tak til alle de engagerede deltagere og ikke mindst de inspirerende oplægsholdere: Oliver Hendricks, Saedis Saevarsdottir, Tuulikki Sokka-Isler, Johan Askling, Espen A. Haavardsholm, Jens Kristian Pedersen, Lene Dreyer, Tanja T., Mikkel Østergaard, Søren Jacobsen, Bent Deleuran, Søren Andreas Just, Niels Steen Krogh, Connie Ziegler og Finn Cilius.

Med venlig hilsen

DANBIOs styregruppe

Hvor bliver min mail fra DANBIO af?

Det sker desværre oftere og oftere, at brugere oplever ikke at modtage svar fra DANBIO, når DANBIO kontaktes på mailen ’databasen@danbio-online.dk,’ eller via ’kontakt DANBIO’- knappen på hjemmesiden.

Dette skyldes i mange tilfælde, at mailen fra DANBIO bliver markeret som SPAM og derved havner i brugernes SPAM-filter eller som ’Uønsket post’.
Hvis brugerne benytter usikre mailsystemer (gmail, hotmail eller lign) vil mails fra DANBIO ikke kunne leveres, da DANBIOs e-mail klient ikke godkender usikre mailsystemer. 

Af sikkerhedsmæssige grunde opfordres der til IKKE at benytte usikre mailsystemer. Dette vil forhåbentlig også lette kommunikationen mellem DANBIO og brugerne.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

17. JULI 2022. DANBIO HJEMMEFRA HAR NU MULIGHED FOR MITID LOGIN (NEMID KAN OGSÅ STADIG BRUGES)

Der er nu tilføjet mulighed for MitID login til DANBIO-HJEMMEFRA.

Den ny implementering for MitID til DANBIO-HJEMMEFRA  vil samtidig indeholde fortsat mulighed for at bruge NemID.

Den nye implementering vil fungere helt som det allerede kendes f.eks. fra borger.dk.

Hvis du har spørgsmål omkring MitID kan du kontakte databasen@danbio-online.dk

Med venlig hilsen ZiteLab og DANBIO

Formandsskifte i DANBIO

DANBIOs styregruppe har i dag, enstemmigt, valgt overlæge, dr.med. et ph.d. Bente Glintborg som ny styregruppeformand.

Hun efterfølger DANBIOs nuværende styregruppeformand Merete Lund Hetland, som har ønsket at træde tilbage for at vie mere tid til forskning.

Styregruppen takker Merete for hendes kæmpe indsats for DANBIO siden starten i år 2000 og ser frem til det kommende samarbejde med Bente Glintborg der fortsat vil knytte DANBIO, landets reumatologiske afdelinger, de reumatologiske speciallægepraksis, Regionerne Gigtforeningen, RKKP og patienterne sammen.
Formandsskiftet finder endeligt sted, når de praktiske formaliteter er på plads og markeres ved et heldagssymposium d. 28. oktober. 🥳

DANBIO på LinkedIn

DANBIO er nu også på LinkedIn.

Her holder vi jer opdateret med aktuelle nyheder, nye funktioner i DANBIO og aktuelle kurser.

Find  DANBIO her: www.linkedin.com/company/danbio

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Nye funktionaliteter i DANBIO marts 2022

Fra tirsdag d. 8. marts introducerer DANBIOs styregruppe fire nye tiltag i DANBIOs brugerflade:

   1) Revideret patienttavle for RA, AxSpA og PSA.

De nye patienttavler har til formål at skabe mere overskuelighed over det enkelte visit og samle Labdata,
Prodata og kliniske fund i klynger. Se eksempel (PSA patient) herunder.
Ny patienttavle.jpg

   2) Nyt faneblad i visit for PSA og AxSpA patienter

Med baggrund i NBV for PsA, får patienter med PsA og AxSpA fra samme dato supplerende spørgsmål (PRO) på skærmen/hjemmefra vedr. hud, øjne, negle og daktylitter.
Svarene på disse findes på en ny fane ’HUD/ØJNE’ under visit.

Under det enkelte visit indeholder den nye fane ’HUD/ØJNE’ patientens besvarelser relateret til hud og øjensymptomer.
HUD_ØJNE_Markeret.jpg

    3) Nye PRO for patienter med PsA og AxSpA

For patienterne betyder det nye PsA-modul i praksis præsentation af 5-6 nye spørgsmål vedr. hud og øjensymptomer for at få mere helhed i behandlingen.
Disse spørgsmål præsenteres på patient-skærmen umiddelbart før standardspørgsmålene vedr. MD-HAQ, BASFI, BASDAI, 3x VAS.

   4) Reminderfunktion for DXA

Med i opdateringen er der desuden en ny reminderfunktion, der vil være en hjælp i det kliniske arbejde med at huske frister for DXA-scanninger.
Reminderfunktionen vil øverst i bjælken fremhæve med rød markering, når det nærmer sig tidspunktet hvor patienten snart har behov for en ny DXA-scan.DXA-reminder_markeret.jpg

Med venlig hilsen

På vegne af styregruppen

DANBIO sekretariatet

Ny funktion i DANBIO fra 26. januar 2022: automatisk import af CRP, IgM-RF og Anti-CCP

DANBIO lancerer nu foruden CRP også datafangst af IgM-RF og anti-CCP til patienttavlen i realtid.

Når CRP fanges ind i DANBIO vil værdien ses på patientavlen – og ikke på ”STANDARD-fanen”, hvor man tidligere har indtastet CRP.

Som ved CRP skal du ikke taste værdierne i DANBIO, da det sker helt automatisk via det landsdækkende system (LABA). Ganske som ved datafangsten af CRP vises prøvesvaret på IgM-RF og anti-CCP på patienttavlen, allerede få sekunder efter laboratoriet har svar på prøven.

LABA IgM-RF og anti-CCP_Markeret.jpg

Ved at klikke på det nye felt i til højre i bjælken på patienttavlen ’IGM-RF/ANTI-CCP’ tilgås ’IgM-RF og anti-CCP informationssiden’ hvor værdier for prøvesvar, prøve dato og referenceværdier fremgår.

På informationssiden findes desuden information om, hvilke værdier der er at finde i bjælken på patienttavlen, samt hvordan man selv kan indtaste IgM-RF og anti-CCP.

LABA IgM-RF og anti-CCP informationsside.jpg

Datafangsten går tilbage til 1/1-2000.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Ny funktion i DANBIO fra 11. januar 2022: automatisk import af CRP.

Fredag d. 6. januar 2022.

DANBIO lancerer real-time datafangst af CRP-værdier til patienttavlen.

Du skal ikke gøre noget, det sker helt automatisk via et landsdækkende system (LABA), som har adgang til laboratoriesvar. Det betyder, at sekunder efter at prøvesvaret foreligger i laboratoriet, vises det i patienttavlen.

Dermed er det slut med dobbeltarbejdet med at registrere CRP manuelt. Datafangsten går tilbage til 1/1-2000.

Der oprettes et nyt felt i bjælken over patienttavlen ”LABA”. Her vises altid den seneste CRP og dato for prøvetagning.

 Hvis du klikker på værdien i LABA-feltet (se screendump) vises detaljeret information om de anvendte LABA-data, hvordan LABA-integration fungerer, reglerne for LABA-datafangst og NPU-koder.

LABA_Markeret.jpg

Tilsvarende datafangst vedr. IgM-RF og anti-CCP er under udarbejdelse og lanceres efter planen i løbet af et par uger. HLA-B27 kan desværre ikke medtages, da det er en genetisk analyse, dvs. prøvesvaret findes ikke hos LABA.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Ny knap i DANBIO: 'MTX switch fra p.o. til s.c.'

Torsdag d. 4/11.2021

Mange brugere oplever ofte et behov for at skifte fra MTX tabletform til MTX injektion.

DANBIO introducerer nu en MTX switch knap, der gør det nemt lave et skift fra MTX tabl. til MTX inj., på samme måde som man skifter til nye biosimilære præparater via 'seponeringsårsagen.' Skiftet fra tablet- til injektionsbehandling vil også fremgå af det automatiske journalnotat.

Den nye funktion ser således ud:

Ny knap_MTX switch fra p.o. til s.c..jpg

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Oprettelse af patienter på DemoHospitalet

Onsdag d. 27/10-21.

DANBIO har nu gjort det mere tydeligt, når der oprettes 'demopatienter' på 'DemoHospitalet.'

Når der fremover oprettes patienter  på DemoHospital vil der være en tydelig markering af, at patienten oprettes på DemoHospitalet, og ikke på en afdeling eller klinik (Se billede nedenfor).
Dette er for at forhindre, at demopatienter oprettes andre steder end på Demohospitalet.

DemoHospital_Oprettelse.jpg

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Problemer med DANBIO Touchskærme

Der kommer lige nu fra flere steder i landet meldinger om certifikat-fejl eller lignende på touch skærmene.

Vi tror det skyldes at skærmene ikke er blevet rettet til at bruge touch.danbio.dk som startside uagtet at det har været den kørende løsning i nu ca. 18 måneder..
"Fejlen" opstår "netop nu" fordi vores leverandør ZiteLab har lukket for det tidligere link (dc290-zope.rackhosting.com/...) og den tilhørende automatiske omstilling til den ny løsning.
Løsningen vil være at bede din IT-afdeling om at rette startsiden for skærmen til at være https://touch.danbio.dk

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

DANBIOs Årsrapportmøde for Årsrapport 2020 og 2021 den 22. april 2022

Tirsdag d.19/10-2021

DANBIOs Årsrapportmøde for Årsrapport 2020 og 2021 den 22. april 2022.

Reserver allerede nu dagen for DANBIOs årsrapportmøde for Årsrapporten 2020 og 2021, der afholdes i København fredag d. 22. april 2022, tæt ved Københavns Lufthavn.

Data der bruges til Årsrapporten for 2020 og 2021 vil blive ”låst” onsdag d. 2. marts 2022. Indikatorresultaterne sendes ud til høring 1-2 uger før årsrapportmødet, hvor resultaterne drøftes, og der er mulighed for at komme med kommentarer, som medtages i den endelige årsrapport.

Program og mulighed for tilmelding udsendes senere.

Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet

Ny forbedret brugerflade af HAQ-fanen

Mandag d. 04.10.2021

Nu fremgår det tydeligt hvilke af HAQ-spørgsmålene der hører til MD-HAQ.

Dette er for at gøre det lettere for brugeren at udfylde spørgeskemaet i de tilfælde hvor patienten ikke på forhånd har udfyldt MDHAQ inden konsultationen.

Der er desuden nu også muligt for at registrere MDHAQ-scoren manuelt, sådan som det allerede kan gøres for HAQ-score(papirskema).

MDHAQ_markering.jpg

Har I nogle spørgsmål til ovenstående er I som altid velkomne til at kontakte sekretariatet.

 

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

HAQ- og MD-HAQ-spørgeskemaet.

Fra mandag d.4. januar 2021 vil patienterne møde færre spørgsmål, når de går på DANBIO-skærmen i venteværelset eller logger på DANBIO hjemmefra (danbio.dk).

HAQ spørgeskemaet afløses af MD-HAQ, som er en reduceret udgave af den fulde HAQ, fx ”forsvinder” badekarspørgsmålet. Antallet af spørgsmål reduceres med 12 spørgsmål.
Der er udarbejdet en algoritme, en omregningsfaktor, så man kan beregne den fulde HAQ-score ud fra MD-HAQ til brug i forskningsprojekter.

Klik her for at hente mere information om HAQ- og MD-HAQ-spørgeskemaet.

Hvad får det af betydning for dig som benytter DANBIO i dit arbejde?

  • Når man åbner HAQ-fanebladet vil man i en overgangsperiode (ca. 1 år) fortsat få vist alle HAQ spørgsmålene. De HAQ spørgsmål, der er pillet ud af patienternes spørgsmålspakke, vil da være ubesvarede.
  • I dag kan man aflæse to HAQ-scorer fra patienttavlen (HAQ-score baseret på den fulde HAQ og MD-HAQ). Det vil man fortsat kunne for de eksisterende besøg, men for fremtidige besøg vil kun MD-HAQ beregnes.
  • Eksisterende eCRF’er vil ikke få ændret i deres HAQ spørgsmål

Har I nogle spørgsmål til ovenstående er I som altid velkomne til at kontakte sekretariatet.

Indikatorberegninger 2021. Nu til rådighed

Vi er nu snart 4 måneder inde i 2021, og det er derfor relevant at kunne se, hvordan indikatorer-beregninger ligger -  baseret på året 2021 som forløbet frem til nu.

Indikatorberegninger for 2021 vil blive opdateret hver weekend baseret på datatræk fredag aften.

Vi har samtidig stoppet med opdatering af indikatorer for 2020 men lader tallene stå indtil videre.

Udskydelse af DANBIOs virtuelle årsrapportmøde

DANBIOs årsrapportmøde torsdag den 6. maj 2021 om årets kvalitetsdata må desværre udsættes til et endnu ikke bestemt tidspunkt efter sommerferien.
Færdiggørelse af DANBIOs årsrapport forsinkes tilsvarende.

Udskydelsen af årsmødet og årsrapporten sker på foranledning af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), der varetager databehandlingen i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten.

Vi afholder et nyt årsrapportmøde efter sommerferien forud for færdiggørelsen af DANBIOs årsrapport 2020.

 

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Ny funktion i DANBIO: Kort standard journalnotat

Tirsdag d. 09.03.2021

Nyt kort standard journalnotat

Der er udviklet et kort standard journalnotat, der kan overføres til andre journalsystemer.

Du henter notatet på patienttavlen ved at trykke på notat-ikonet Journalnotat1.png lige over datomarkeringen.

Det nye standard journalnotat ser således ud:

Journalnotat2.png

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Udrulning af ny superbrugerfuktion til DANBIOS kontaktpersoner.

Mandag d. 08.03.2021

I tiden der kommer, vil der blive udrullet en ny superbrugerfuktion til DANBIOs kontaktpersoner.

Funktionen gør det lettere for DANBIOs kontaktpersoner at danne sig overblik over de relevante tilknyttede brugere. Det vil derfor i fremtiden blive lettere at udføre den kvartalsvise brugergennemgang.

Funktion der tilgår oversigten over tilknyttede brugere samt hvilke brugergrupper de tilhører vil fremover kunne findes ved at klikke på mappen ’Projekter og webfolder’ i venstre side af skærmen og benytte knappen ’USERS AND GROUPS’ i den nederste rubrik benævnt ’Superuser tasks.’

Funktionen bliver løbende udrullet i den kommende tid.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet