DANBIO forside

Årsrapport 2019

DANBIOs årsrapport for 2019 er nu udkommet og kan findes her: Årsrapport 2019

Rapporten er sendt til de regionale kontaktpersoner. Som sædvanligt vil rapporten i løbet af sommeren desuden udkomme i en trykt udgave.

 

Ny vejledning - Vindue mellem patientens besvarelse hjemmefra og den objektive undersøgelse

Med lanceringen af DANBIO hjemmefra er der flere brugere, der har efterspurgt generelle retningslinjer for et passende vindue mellem patientens besvarelse hjemmefra og den objektive undersøgelse med behandleren.

DANBIO anbefaler et vindue på max +/- 14 dage, med mindre at patienten/behandleren vurderer, at situationen har ændret sig siden besvarelsen.

Se her for en kort vejledning til håndtering af dette i DANBIO

Nyt fra Medicinrådet: Opdateret lægemiddelrekommandation vedr. kronisk leddegigt

Fra Medicinrådet er der kommet en ny opdateret lægemiddelrekommandation vedr. kronisk leddegigt.

Lægemiddelrekommandationen kan hentes her.

Ny opdateret vejledning til patienter om DANBIO

Find den nye opdaterede vejledning til patienter om DANBIO her

Vejledningen indeholder bl.a. information om, hvordan patienten kommer på DANBIO hjemmefra via patient.danbio.dk

Lancering af DANBIO hjemmefra

Til alle DANBIO brugere

Lancering af DANBIO hjemmefra, patient.danbio.dk

Patienterne kan nu også besvare spørgsmål i DANBIO hjemmefra. Indtastning kan ske via PC, tablet eller smartphone. I konsultationen indhentes patientens svar på vanlig vis via den røde knap i DANBIO. Dette kan være en stor fordel både ved de for tiden hyppigere telefonkontakter men også ved fysiske fremmøder.

Patienterne er informeret via et brev, der blev sendt i e-Boks i perioden 19/5-26/5. I brevet henvises patienten til patient.danbio.dk for at benytte DANBIO Hjemmefra. Login foregår med NemID.

Danbio.dk er en ny DANBIO hjemmeside, som er rettet mod patienten. Her vil patienten kunne læse mere om DANBIO, DANBIO hjemmefra og COVID-19 spørgeskemaundersøgelsen - samt finde link til indtastning (patient.danbio.dk). Siden vil løbende blive opdateret med information af relevans for patienterne.

 

Procedure hvis patient henvender sig til afdeling vedr. login problemer på DANBIO hjemmefra via patient.danbio.dk

  • På danbio.dk vil der under FAQ ligge svar på de hyppigste problemer, der kan opstå for patienten. Disse svar vil blive opdateret løbende.
  • For problemer, der ikke kan afhjælpes via information på danbio.dk, beder vi afdelingen sende følgende informationer til support@zitelab.dk: mobilnummer, navn og første 6 cifre fra cpr., hvornår (dag og time), var det på touchskærm i venteværelse eller hjemmefra, hvis da på mobil eller computer? Der vil herefter ske en prioritering af henvendelser, evt. således at patienten vil blive kontaktet direkte af en medarbejder fra ZiteLab for at afdække evt. særlige problemer.

Spørgsmål vedrørende DANBIO hjemmefra rettes til DANBIO sekretariatet (databasen@danbio-online.dk), og vedrørende COVID-19 spørgeskemaundersøgelsen til Bente Glintborg (glintborg@dadlnet.dk).

Vi glæder os meget til at tilbyde disse nye muligheder til vores patienter og ser frem til fortsat godt nationalt samarbejde.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet, Dorte Vendelbo Jensen, Sara Engel, Merete Lund Hetland 

Touch løsning. Tjek af version og evt. opdatering af version

Dette er en opgave du skal foretage een gang. Herefter kan din touch løsning automatisk blive opdateret

Vi har en ny version ude nu som gør det lettere at blive "opdateret".

Da manglende automatisk opdatering er problemet vi vil løse - er det første gang netop ikke automatisk ...

Du kan selv få den seneste version ved at klikke øverst til højre så Menuen kommer frem som vist nedenfor og derefter klikke på "Genhent løsning".

For at se at det virkede skal du se version 1.2.5 skrevet med svag grå skrift som vist nederst til venstre.

Screenshot from 2020-06-12 10-22-40.png

Opdateret touch løsning og særlig instruktion hvis denne side kommer frem

Du skal kun gøre noget særligt hvis du ser en touch skærm som vist på billedet.

Vi har her til morgen 12. Juni 2020 en ny løsning ude som kan betyde at jeres touch skærm viser side som nedenfor.

Hvis det sker er instruktionen følgende:

1. Tryk på tekst "Genhent løsning"  som vist nedenfor i venstre top (linie 3) af billedet

2 Tryk på "Bekræft" som vist nederst i billedet

Det kan også være (det er det vi forventer sker) du ser en helt fin side. Så skal du intet gøre!

touch_2020_06_12.pngxxxx

Påmindelse i e-Boks i uge 24 om COVID-19 spørgeskemaundersøgelse

Til alle DANBIO brugere

Spørgeskemaundersøgelsen ”Dig og din gigt i en tid med corona”

I perioden den. 10-16. juni vil patienter, der endnu ikke har besvaret COVID-19 spørgeskemaundersøgelsen, modtage en påmindelse i deres e-Boks. Information om undersøgelsen, kopi af e-Boks brevene til patienterne og selve spørgeskemaet kan findes her.

Patienterne giver samtykke og besvarer spørgeskemaet via DANBIO hjemmefra (patient.danbio.dk) eller på skærmen i venteværelset. Patienterne blev første gang informeret om både DANBIO hjemmefra og den frivillige spørgeskemaundersøgelse i perioden 19/5-26/5. Det er fondsmidler til spørgeskemaundersøgelsen, som har gjort en hurtigere lancering af DANBIO hjemmefra mulig.

Hvis patienterne besvarer DANBIO spørgsmålene på skærmen i venteværelset - som de plejer - vil de til slut blive inviteret til at deltage i ”Dig og din gigt i en tid med corona” og besvare de ekstra spørgsmål.

Yderligere information om spørgeskemaundersøgelsen fås ved henvendelse til Bente Glintborg (glintborg@dadlnet.dk). Her kan I også henvende jer, hvis afdelingen/klinikken ønsker akademisk deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen iht. Vancouverreglerne.

VELKOMMEN TIL DANBIO 6

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER EFTER LANCERING AF DANBIO 6, SOM OPDATERES LØBENDE

INTERNET EXPLORER MÅ IKKE BENYTTES! BENYT CHROME ELLER FIREFOX I STEDET, NÅR DU SKAL PÅ DANBIO.

FLEXSØGNING: Søgningen kan igen benyttes.

SKIFT ADGANGSKODE: Den systemgenererede mail ved kodeskift bliver blokeret pga. lokale indstillinger hos nogle brugere. Kontakt DANBIO, hvis du ikke modtager en mail.

BEHANDLENDE LÆGE: Vi er opmærksomme på, at der er fejl i listerne over behandlende læger. Disse læger der er fejlagtigt placeret på listerne har ikke samtidig adgang til hospitalets data i DANBIO.

Ny version af DANBIOs brugervejledning (version 5)

TUR-FUNKTION: For at gøre sig hurtigst muligt bekendt med den nye brugerflade, anbefaler vi, at man benytter sig af tur-funktionen, som du finder ved at klikke på det blå spørgsmålstegn, når du er logget ind på DANBIO. Her kan du vælge imellem forskellige emner, heriblandt: oprette en patient, oprette et visit, oprette en ordination.

Med venlig hilsen

DANBIO

DANBIO 6 lanceres tirsdag d.7. april - Information om nye arbejdsgange

Fredag d.27. marts 2020

Kære DANBIO-bruger

DANBIO 6 lanceres tirsdag d.7. april 2020. Vi gør opmærksom på to nye arbejdsgange, når DANBIO 6 lanceres. Du kan finde en vejledning her.

Det drejer sig specifikt om DANBIO 6 Kiosk platformen (dvs. touchskærmene).

1.               Personalelogin på touchskærme/tablets (ugentligt)

2.               Patienter skal være oprettet i DANBIO for at kunne taste på skærmen

Det vil være muligt at teste adgangen til den nye DANBIO 6 Kiosk brugerflade på touchskærme og tablets dagen før lancering d. 6. april kl.14.00-15.00. I dette tidsrum kan ZiteLab kontaktes i forhold til spørgsmål om adgang på telefon 22673738 eller 53771005.

Bemærk, ZiteLab lukker det gamle system (DANBIO 5) ned dagen før (mandag den 6. april)  kl.12.00 (både touch og hospitals-løsning).

Med venlig hilsen

DANBIO-sekretariatet

DANBIOs 20 års jubilæum udskydes til 2021 - nærmere information følger

BEMÆRK - JUBILÆET UDSKYDES TIL 2021 - NÆRMERE INFORMATION FØLGER

DANBIO har 20 års jubilæum i 2020 og vi glæder os til at fejre denne begivenhed med et jubilæumsseminar D.18. SEPTEMBER 2020 på Park Inn i København.

Prof. Daniel Aletaha vil holde oplæg om “Collection of real-world data from a EULAR perspective”.

 

Så reserver dagen i kalenderen allerede nu.

Med venlig hilsen
DANBIO-sekretariatet

Vejledning til test af DANBIOs kiosksystem

Onsdag d.1/4-2020

DANBIOs nye brugerflade er på trapperne og lanceres d.7. april 2020. 

Afdelinger og klinikker er selv ansvarlige for at undersøge de lokale forhold og inddrage IT-afdelingen. En vejledning vedr. adgang til og test af det nye DANBIO 6 kiosksystem kan findes her.

Med vejledningen er det muligt at blive helt klar til at den nye brugerflade kan lanceres på jeres afdeling eller klinik. Vejledningen er udarbejdet af ZiteLab og målgruppen er it-personale på afdelinger/klinikker.

Ved hjælp af denne vejledning og det lokale it-personale håber vi at hjælpe til at alle bliver klar til udrulning af den nye kiosk brugerflade. Da hverken ZiteLab eller DANBIO har mulighed for at supportere det lokale it-udstyr er det vigtigt at processen omkring opdatering af skærme og browsere ledes lokalt.

Denne information er tidligere sendt ud til DANBIO kontaktpersoner, afdelingsledelser og klinikker.

Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet