DANBIO forside

Påmindelse i e-Boks om COVID-19 undersøgelse de kommende to fredage

Kære DANBIO bruger

De kommende to fredage (enten d.30/10 eller d.6/11) vil patienter, der endnu ikke har besvaret runde 2 af COVID-19 spørgeskemaundersøgelsen ”Dig og din gigt i en tid med corona”, modtage en påmindelse i deres e-Boks med frist for at svare inden d.16. november 2020. Information om undersøgelsen, kopi af e-Boks brevene til patienterne og selve spørgeskemaet kan du finde her: https://danbio-online.dk/research/covid-19-undersogelsen-dig-og-din-gigt-i-en-tid-med-corona

Patienterne besvarer de normale DANBIO spørgsmål før de inviteres til spørgeskemaundersøgelsen Dig og din gigtsygdom i en tid med corona. Hvis de svarer nej til spørgeskemaet om COVID-19 bliver de ikke spurgt igen. Patienter, der har takket nej til deltagelse ved 1. runde af spørgeskemaundersøgelsen, vil hverken modtage e-Boksbrevet om 2. runde, påmindelsen eller få spørgsmålene i venteværelset eller via DANBIO hjemmefra.

Patienterne blev første gang informeret om DANBIO hjemmefra i foråret og igen i september. Det er fondsmidler til spørgeskemaundersøgelsen, som har gjort en hurtigere lancering af DANBIO hjemmefra mulig.

Yderligere information om spørgeskemaundersøgelsen fås ved henvendelse til Bente Glintborg (glintborg@dadlnet.dk). Her kan I også henvende jer, hvis afdelingen/klinikken ønsker akademisk deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen iht. Vancouverreglerne.

Patienterne kan læse mere om undersøgelsen på https://danbio.dk/patientvejledninger. Hjemmesiden https://danbio.dk/ linker også til https://patient.danbio.dk/, hvor patienten får adgang til at besvare spørgsmål efter log-in med NemID.

Spørgsmål vedrørende spørgeskemaundersøgelsen rettes til Bente Glintborg (glintborg@dadlnet.dk), og spørgsmål vedrørende DANBIO hjemmefra rettes til DANBIO sekretariatet (databasen@danbio-online.dk).

Vigtig information om IT-support for patienter med login-problemer:

1) Browseren Explorer kan ikke benyttes. I stedet benyttes: Chrome, Firefox, Safari eller Edge
2) På https://danbio.dk/faq vil der ligge svar på de hyppigste problemer, der kan opstå for patienten. Disse svar vil blive opdateret løbende.
3) For problemer der ikke kan afhjælpes via information på danbio.dk/faq beder vi afdelingen sende følgende informationer til support@zitelab.dk: mobilnummer, navn og første 6 cifre fra cpr.

DANBIOs opdaterede patientvejledning informerer også om DANBIO hjemmefra og kan findes her: https://danbio-online.dk/patientinformation

Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet

Opdaterede procedurebeskrivelser vedr. DANBIO

Fredag d.30/10-2020

Der er publiceret nye versioner af DANBIOs SOP'er heriblandt::

DAN-002 Brugeradministration i DANBIO

DAN-004 Anvendelse af DANBIOs platform til eCRF i kliniske studier

Alle DANBIOs SOP'er kan findes her

Root-certifikatproblemer på netværket i Region Syddanmark

Torsdag d.22. oktober 2020

Vi får for tiden en del meldinger fra brugere i Region Syddanmark om "certifikat-fejl" på danbio-online.dk. Vi kender ikke den præcise årsag, men har brug for din hjælp.

HVIS du oplever problemer må du gerne prøve via regionsyddanmark.danbio-online.dk og derefter give en melding til databasen@danbio-online.dk, om det løste problemet.

På forhånd tak for hjælpen,

Med venlig hilsen

DANBIO

2. runde af COVID-19 spørgeskemaundersøgelsen via DANBIO Hjemmefra

Spørgeskemaundersøgelsen ”Dig og din gigt i en tid med corona”

I de kommende uger (d. 5.-14. oktober) vil alle DANBIOs patienter (tilmeldt e-Boks) modtage et brev med invitation til deltagelse i 2. runde af COVID-19 spørgeskemaundersøgelsen via DANBIO hjemmefra. En kopi af brevet og selve spørgeskemaet kan findes her. 

Patienter, der har takket nej til deltagelse ved 1. runde af spørgeskemaundersøgelsen, vil hverken modtage e-Boksbrevet om 2. runde eller få spørgsmålene i venteværelset eller via DANBIO hjemmefra. Patienterne besvarer de normale DANBIO spørgsmål før spørgeskemaundersøgelsen Dig og din gigtsygdom i en tid med corona.

Patienterne kan læse mere om undersøgelsen på danbio.dk/patientvejledninger. Denne hjemmeside linker også til patient.danbio.dk, hvor patienten får adgang til at besvare spørgsmål efter log-in med NemID.

Spørgsmål vedrørende spørgeskemaundersøgelsen rettes til Bente Glintborg (glintborg@dadlnet.dk), og spørgsmål vedrørende DANBIO hjemmefra rettes til DANBIO sekretariatet (databasen@danbio-online.dk).

Vigtig information om IT-support for patienter med login-problemer:

1)    Browseren Explorer kan ikke benyttes. I stedet benyttes: Chrome, Firefox, Safari eller Edge
2)    På danbio.dk/faq vil der ligge svar på de hyppigste problemer, der kan opstå for patienten. Disse svar vil blive opdateret løbende.
3)    For problemer der ikke kan afhjælpes via information på danbio.dk/faq beder vi afdelingen sende følgende informationer til support@zitelab.dk: mobilnummer, navn og første 6 cifre fra cpr.

DANBIOs opdaterede patientvejledning informerer også om DANBIO hjemmefra og kan findes her: https://danbio-online.dk/patientinformation

Du kan læse mere om, hvordan DANBIO med fordel kan anvendes i samarbejdet med patienten i den daglige klinik her: https://danbio-online.dk/vejledning/information-om-danbio-til-sundhedsfagligt-personale_version-2.pdf/view

Patienter modtager e-Boks brev med påmindelse om mulighed for at benytte DANBIO hjemmefra

Kære DANBIO bruger

I denne uge (d. 9.–11. september) vil alle DANBIOs patienter (tilmeldt e-Boks) modtage et brev med information om DANBIO hjemmefra. En kopi af brevet kan du finde her. Brevet er en opfølgning på et tidligere brev udsendt i maj.

Vi ønsker at øge patienternes opmærksomhed på, at det er muligt at besvare spørgsmål hjemmefra – og dermed sikre, at lægen/sygeplejersken får kendskab til de patient rapporterede outcomes under konsultationen. Dette er fortsat vigtigt i en tid, hvor mange fysiske kontroller er afløst af telefonkonsultationer. Desuden er adgangen til touchskærme mange steder begrænset pga. covid-19 smitterisiko.

Patienterne kan læse mere på Danbio.dk, hvor der findes generel information. Denne hjemmeside linker også til patient.danbio.dk, hvor patienten får adgang til at besvare spørgsmål efter log-in med NemID.

DANBIOs opdaterede patientvejledning informerer også om DANBIO hjemmefra og kan findes her:

Du kan læse mere om, hvordan DANBIO med fordel kan anvendes i samarbejdet med patienten i den daglige klinik her

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Ny vejledning - Vindue mellem patientens besvarelse hjemmefra og den objektive undersøgelse

Med lanceringen af DANBIO hjemmefra er der flere brugere, der har efterspurgt generelle retningslinjer for et passende vindue mellem patientens besvarelse hjemmefra og den objektive undersøgelse med behandleren.

DANBIO anbefaler et vindue på max +/- 14 dage, med mindre at patienten/behandleren vurderer, at situationen har ændret sig siden besvarelsen.

Se her for en kort vejledning til håndtering af dette i DANBIO

DANBIOs 20 års jubilæum fejres næste år fredag d.24. september 2021

BEMÆRK - NY DATO

DANBIO har 20 års jubilæum i 2020 og vi glæder os til at fejre denne begivenhed med et jubilæumseminar D.24. SEPTEMBER 2021 på Park Inn i København.

Prof. Daniel Aletaha vil holde oplæg om “Collection of real-world data from a EULAR perspective”.

Så reserver dagen i kalenderen allerede nu. 

Med venlig hilsen
DANBIO-sekretariatet

Årsrapport 2019

DANBIOs årsrapport for 2019 er nu udkommet og kan findes her: Årsrapport 2019

Rapporten er sendt til de regionale kontaktpersoner. Som sædvanligt vil rapporten i løbet af sommeren desuden udkomme i en trykt udgave.

 

Nyt fra Medicinrådet: Medicinrådets vurdering af upadacitinib til behandling af kronisk leddegigt

Medicinrådets vurdering af upadacitinib til behandling af kronisk leddegigt kan hentes her

Nyt fra Medicinrådet: Opdateret lægemiddelrekommandation vedr. kronisk leddegigt

Fra Medicinrådet er der kommet en ny opdateret lægemiddelrekommandation vedr. kronisk leddegigt.

Lægemiddelrekommandationen kan hentes her.

Ny opdateret vejledning til patienter om DANBIO

Find den nye opdaterede vejledning til patienter om DANBIO her

Vejledningen indeholder bl.a. information om, hvordan patienten kommer på DANBIO hjemmefra via patient.danbio.dk

Lancering af DANBIO hjemmefra

Til alle DANBIO brugere

Lancering af DANBIO hjemmefra, patient.danbio.dk

Patienterne kan nu også besvare spørgsmål i DANBIO hjemmefra. Indtastning kan ske via PC, tablet eller smartphone. I konsultationen indhentes patientens svar på vanlig vis via den røde knap i DANBIO. Dette kan være en stor fordel både ved de for tiden hyppigere telefonkontakter men også ved fysiske fremmøder.

Patienterne er informeret via et brev, der blev sendt i e-Boks i perioden 19/5-26/5. I brevet henvises patienten til patient.danbio.dk for at benytte DANBIO Hjemmefra. Login foregår med NemID.

Danbio.dk er en ny DANBIO hjemmeside, som er rettet mod patienten. Her vil patienten kunne læse mere om DANBIO, DANBIO hjemmefra og COVID-19 spørgeskemaundersøgelsen - samt finde link til indtastning (patient.danbio.dk). Siden vil løbende blive opdateret med information af relevans for patienterne.

 

Procedure hvis patient henvender sig til afdeling vedr. login problemer på DANBIO hjemmefra via patient.danbio.dk

  • På danbio.dk/faq kan man finde svar på de hyppigste problemer, der kan opstå for patienten. Disse svar vil blive opdateret løbende.
  • For problemer, der ikke kan afhjælpes via information på danbio.dk, beder vi afdelingen sende følgende informationer til support@zitelab.dk: mobilnummer, navn og første 6 cifre fra cpr., hvornår (dag og time), var det på touchskærm i venteværelse eller hjemmefra, hvis da på mobil eller computer? Der vil herefter ske en prioritering af henvendelser, evt. således at patienten vil blive kontaktet direkte af en medarbejder fra ZiteLab for at afdække evt. særlige problemer.

Spørgsmål vedrørende DANBIO hjemmefra rettes til DANBIO sekretariatet (databasen@danbio-online.dk), og vedrørende COVID-19 spørgeskemaundersøgelsen til Bente Glintborg (glintborg@dadlnet.dk).

Vi glæder os meget til at tilbyde disse nye muligheder til vores patienter og ser frem til fortsat godt nationalt samarbejde.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet, Dorte Vendelbo Jensen, Sara Engel, Merete Lund Hetland 

Touch løsning. Tjek af version og evt. opdatering af version

Dette er en opgave du skal foretage een gang. Herefter kan din touch løsning automatisk blive opdateret

Vi har en ny version ude nu som gør det lettere at blive "opdateret".

Da manglende automatisk opdatering er problemet vi vil løse - er det første gang netop ikke automatisk ...

Du kan selv få den seneste version ved at klikke øverst til højre så Menuen kommer frem som vist nedenfor og derefter klikke på "Genhent løsning".

For at se at det virkede skal du se version 1.2.5 skrevet med svag grå skrift som vist nederst til venstre.

Screenshot from 2020-06-12 10-22-40.png

Opdateret touch løsning og særlig instruktion hvis denne side kommer frem

Du skal kun gøre noget særligt hvis du ser en touch skærm som vist på billedet.

Vi har her til morgen 12. Juni 2020 en ny løsning ude som kan betyde at jeres touch skærm viser side som nedenfor.

Hvis det sker er instruktionen følgende:

1. Tryk på tekst "Genhent løsning"  som vist nedenfor i venstre top (linie 3) af billedet

2 Tryk på "Bekræft" som vist nederst i billedet

Det kan også være (det er det vi forventer sker) du ser en helt fin side. Så skal du intet gøre!

touch_2020_06_12.pngxxxx

VELKOMMEN TIL DANBIO 6

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER EFTER LANCERING AF DANBIO 6, SOM OPDATERES LØBENDE

INTERNET EXPLORER MÅ IKKE BENYTTES! BENYT CHROME ELLER FIREFOX I STEDET, NÅR DU SKAL PÅ DANBIO.

FLEXSØGNING: Søgningen kan igen benyttes.

SKIFT ADGANGSKODE: Den systemgenererede mail ved kodeskift bliver blokeret pga. lokale indstillinger hos nogle brugere. Kontakt DANBIO, hvis du ikke modtager en mail.

BEHANDLENDE LÆGE: Vi er opmærksomme på, at der er fejl i listerne over behandlende læger. Disse læger der er fejlagtigt placeret på listerne har ikke samtidig adgang til hospitalets data i DANBIO.

Ny version af DANBIOs brugervejledning (version 5)

TUR-FUNKTION: For at gøre sig hurtigst muligt bekendt med den nye brugerflade, anbefaler vi, at man benytter sig af tur-funktionen, som du finder ved at klikke på det blå spørgsmålstegn, når du er logget ind på DANBIO. Her kan du vælge imellem forskellige emner, heriblandt: oprette en patient, oprette et visit, oprette en ordination.

Med venlig hilsen

DANBIO