DANBIO forside

Ny funktion i DANBIO fra 26. januar 2022: automatisk import af CRP, IgM-RF og Anti-CCP

DANBIO lancerer nu foruden CRP også datafangst af IgM-RF og anti-CCP til patienttavlen i realtid.

Når CRP fanges ind i DANBIO vil værdien ses på patientavlen – og ikke på ”STANDARD-fanen”, hvor man tidligere har indtastet CRP.

Som ved CRP skal du ikke taste værdierne i DANBIO, da det sker helt automatisk via det landsdækkende system (LABA). Ganske som ved datafangsten af CRP vises prøvesvaret på IgM-RF og anti-CCP på patienttavlen, allerede få sekunder efter laboratoriet har svar på prøven.

LABA IgM-RF og anti-CCP_Markeret.jpg

Ved at klikke på det nye felt i til højre i bjælken på patienttavlen ’IGM-RF/ANTI-CCP’ tilgås ’IgM-RF og anti-CCP informationssiden’ hvor værdier for prøvesvar, prøve dato og referenceværdier fremgår.

På informationssiden findes desuden information om, hvilke værdier der er at finde i bjælken på patienttavlen, samt hvordan man selv kan indtaste IgM-RF og anti-CCP.

LABA IgM-RF og anti-CCP informationsside.jpg

Datafangsten går tilbage til 1/1-2000.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Ny funktion i DANBIO fra 11. januar 2022: automatisk import af CRP.

Fredag d. 6. januar 2022.

DANBIO lancerer real-time datafangst af CRP-værdier til patienttavlen.

Du skal ikke gøre noget, det sker helt automatisk via et landsdækkende system (LABA), som har adgang til laboratoriesvar. Det betyder, at sekunder efter at prøvesvaret foreligger i laboratoriet, vises det i patienttavlen.

Dermed er det slut med dobbeltarbejdet med at registrere CRP manuelt. Datafangsten går tilbage til 1/1-2000.

Der oprettes et nyt felt i bjælken over patienttavlen ”LABA”. Her vises altid den seneste CRP og dato for prøvetagning.

 Hvis du klikker på værdien i LABA-feltet (se screendump) vises detaljeret information om de anvendte LABA-data, hvordan LABA-integration fungerer, reglerne for LABA-datafangst og NPU-koder.

LABA_Markeret.jpg

Tilsvarende datafangst vedr. IgM-RF og anti-CCP er under udarbejdelse og lanceres efter planen i løbet af et par uger. HLA-B27 kan desværre ikke medtages, da det er en genetisk analyse, dvs. prøvesvaret findes ikke hos LABA.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Ny knap i DANBIO: 'MTX switch fra p.o. til s.c.'

Torsdag d. 4/11.2021

Mange brugere oplever ofte et behov for at skifte fra MTX tabletform til MTX injektion.

DANBIO introducerer nu en MTX switch knap, der gør det nemt lave et skift fra MTX tabl. til MTX inj., på samme måde som man skifter til nye biosimilære præparater via 'seponeringsårsagen.' Skiftet fra tablet- til injektionsbehandling vil også fremgå af det automatiske journalnotat.

Den nye funktion ser således ud:

Ny knap_MTX switch fra p.o. til s.c..jpg

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Oprettelse af patienter på DemoHospitalet

Onsdag d. 27/10-21.

DANBIO har nu gjort det mere tydeligt, når der oprettes 'demopatienter' på 'DemoHospitalet.'

Når der fremover oprettes patienter  på DemoHospital vil der være en tydelig markering af, at patienten oprettes på DemoHospitalet, og ikke på en afdeling eller klinik (Se billede nedenfor).
Dette er for at forhindre, at demopatienter oprettes andre steder end på Demohospitalet.

DemoHospital_Oprettelse.jpg

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Problemer med DANBIO Touchskærme

Der kommer lige nu fra flere steder i landet meldinger om certifikat-fejl eller lignende på touch skærmene.

Vi tror det skyldes at skærmene ikke er blevet rettet til at bruge touch.danbio.dk som startside uagtet at det har været den kørende løsning i nu ca. 18 måneder..
"Fejlen" opstår "netop nu" fordi vores leverandør ZiteLab har lukket for det tidligere link (dc290-zope.rackhosting.com/...) og den tilhørende automatiske omstilling til den ny løsning.
Løsningen vil være at bede din IT-afdeling om at rette startsiden for skærmen til at være https://touch.danbio.dk

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

DANBIOs Årsrapportmøde for Årsrapport 2020 og 2021 den 22. april 2022

Tirsdag d.19/10-2021

DANBIOs Årsrapportmøde for Årsrapport 2020 og 2021 den 22. april 2022.

Reserver allerede nu dagen for DANBIOs årsrapportmøde for Årsrapporten 2020 og 2021, der afholdes i København fredag d. 22. april 2022, tæt ved Københavns Lufthavn.

Data der bruges til Årsrapporten for 2020 og 2021 vil blive ”låst” onsdag d. 2. marts 2022. Indikatorresultaterne sendes ud til høring 1-2 uger før årsrapportmødet, hvor resultaterne drøftes, og der er mulighed for at komme med kommentarer, som medtages i den endelige årsrapport.

Program og mulighed for tilmelding udsendes senere.

Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet

Ny forbedret brugerflade af HAQ-fanen

Mandag d. 04.10.2021

Nu fremgår det tydeligt hvilke af HAQ-spørgsmålene der hører til MD-HAQ.

Dette er for at gøre det lettere for brugeren at udfylde spørgeskemaet i de tilfælde hvor patienten ikke på forhånd har udfyldt MDHAQ inden konsultationen.

Der er desuden nu også muligt for at registrere MDHAQ-scoren manuelt, sådan som det allerede kan gøres for HAQ-score(papirskema).

MDHAQ_markering.jpg

Har I nogle spørgsmål til ovenstående er I som altid velkomne til at kontakte sekretariatet.

 

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

HAQ- og MD-HAQ-spørgeskemaet.

Fra mandag d.4. januar 2021 vil patienterne møde færre spørgsmål, når de går på DANBIO-skærmen i venteværelset eller logger på DANBIO hjemmefra (danbio.dk).

HAQ spørgeskemaet afløses af MD-HAQ, som er en reduceret udgave af den fulde HAQ, fx ”forsvinder” badekarspørgsmålet. Antallet af spørgsmål reduceres med 12 spørgsmål.
Der er udarbejdet en algoritme, en omregningsfaktor, så man kan beregne den fulde HAQ-score ud fra MD-HAQ til brug i forskningsprojekter.

Klik her for at hente mere information om HAQ- og MD-HAQ-spørgeskemaet.

Hvad får det af betydning for dig som benytter DANBIO i dit arbejde?

  • Når man åbner HAQ-fanebladet vil man i en overgangsperiode (ca. 1 år) fortsat få vist alle HAQ spørgsmålene. De HAQ spørgsmål, der er pillet ud af patienternes spørgsmålspakke, vil da være ubesvarede.
  • I dag kan man aflæse to HAQ-scorer fra patienttavlen (HAQ-score baseret på den fulde HAQ og MD-HAQ). Det vil man fortsat kunne for de eksisterende besøg, men for fremtidige besøg vil kun MD-HAQ beregnes.
  • Eksisterende eCRF’er vil ikke få ændret i deres HAQ spørgsmål

Har I nogle spørgsmål til ovenstående er I som altid velkomne til at kontakte sekretariatet.

Indikatorberegninger 2021. Nu til rådighed

Vi er nu snart 4 måneder inde i 2021, og det er derfor relevant at kunne se, hvordan indikatorer-beregninger ligger -  baseret på året 2021 som forløbet frem til nu.

Indikatorberegninger for 2021 vil blive opdateret hver weekend baseret på datatræk fredag aften.

Vi har samtidig stoppet med opdatering af indikatorer for 2020 men lader tallene stå indtil videre.

Udskydelse af DANBIOs virtuelle årsrapportmøde

DANBIOs årsrapportmøde torsdag den 6. maj 2021 om årets kvalitetsdata må desværre udsættes til et endnu ikke bestemt tidspunkt efter sommerferien.
Færdiggørelse af DANBIOs årsrapport forsinkes tilsvarende.

Udskydelsen af årsmødet og årsrapporten sker på foranledning af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), der varetager databehandlingen i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten.

Vi afholder et nyt årsrapportmøde efter sommerferien forud for færdiggørelsen af DANBIOs årsrapport 2020.

 

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Ny funktion i DANBIO: Kort standard journalnotat

Tirsdag d. 09.03.2021

Nyt kort standard journalnotat

Der er udviklet et kort standard journalnotat, der kan overføres til andre journalsystemer.

Du henter notatet på patienttavlen ved at trykke på notat-ikonet Journalnotat1.png lige over datomarkeringen.

Det nye standard journalnotat ser således ud:

Journalnotat2.png

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Udrulning af ny superbrugerfuktion til DANBIOS kontaktpersoner.

Mandag d. 08.03.2021

I tiden der kommer, vil der blive udrullet en ny superbrugerfuktion til DANBIOs kontaktpersoner.

Funktionen gør det lettere for DANBIOs kontaktpersoner at danne sig overblik over de relevante tilknyttede brugere. Det vil derfor i fremtiden blive lettere at udføre den kvartalsvise brugergennemgang.

Funktion der tilgår oversigten over tilknyttede brugere samt hvilke brugergrupper de tilhører vil fremover kunne findes ved at klikke på mappen ’Projekter og webfolder’ i venstre side af skærmen og benytte knappen ’USERS AND GROUPS’ i den nederste rubrik benævnt ’Superuser tasks.’

Funktionen bliver løbende udrullet i den kommende tid.

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

DANBIO på Sundhedsdatanettet

Mandag d.8.2.2021

Sikkerheden ved brug af danbio-online.dk er øget. Fremover vil man som bruger benytte DANBIO via Sundhedsdatanettet (sdn.danbio-online.dk), når man benytter loginfeltet "Login via Sundhedsdatanettet". Vi anbefaler at alle brugere benytter adgang via Sundhedsdatanettet.

Er din institution/klinik ikke på Sundhedsdatanettet vil du opleve at du ikke kan logge på. Du skal da benytte login feltet "Login udenom Sundhedsdatanettet". Fra 1. marts vil brugere der benytter login udenom Sundhedsdatanettet blive afkrævet såkaldt 2-faktor godkendelse (sms-kode) ved login.

Kvalitetsindikatorer og årsrapportmøde vedr. årsrapporten for 2020

DANBIOs kvalitetsindikatorer for 2020 med standarder og køreplan for dataoprensning til årsrapport frem til årsrapportmøde den 6. maj

Tirsdag d.3/11 2020

Kære DANBIO bruger

DANBIOs styregruppe har efter indstilling fra formandsskabet for Udvalget for Nationale Behandlingsvejledninger, DANBIOs sekretariat og i samarbejde med RKKP sat standarder for kvalitetsindikatorerne for RA og axSpA. Der er foretaget enkelte justeringer af de 2 kvalitetsindikatorsæt gældende for 2020. De kan findes her

DANBIOs indikatorsøgninger i FLEX-søgningen er tilpasset justeringerne, og det er muligt på ugentlig basis at tilgå sin egen afdelings indikatorresultater.

Data der bruges til Årsrapporten for 2020 vil blive ”låst” den 12. marts 2021, og du vil ind til da kunne ”rydde op”. Årsrapportmødet afholdes den 6. maj 2021, hvor resultaterne drøftes, og der vil være mulighed for at komme med kommentarer, der medtages i den endelige årsrapport.

DANBIOs årsrapport for 2019 kan findes her: Årsrapport 2019


Med venlig hilsen
DANBIO sekretariatet

 

NYT: Plakater om DANBIO til venteværelset målrettet patienterne

Ons. d.6.1.2021

Kære DANBIO bruger,

Som led i en oplysningskampagne målrettet patienterne, har vi udarbejdet to plakater:

Plakaterne er udarbejdet i DANBIOs brugerarbejdsgruppe, hvor flere patientrepræsentanter deltager. Tanken er, at plakaterne kan printes ud lokalt og hænges op i venteområder.

Plakaterne i lagt op i Power Point, så det er muligt fx at tilføje lokale kontaktoplysninger i bunden af plakaten.

Find DANBIOs vejledning til patienter om DANBIO her

Vejledningen indeholder bl.a. information om, hvordan patienten kommer på DANBIO hjemmefra via patient.danbio.dk

Se her for vejledninger om DANBIO til sundhedsfagligt personale og kontaktpersoner og afdelingsledelser 

Med venlig hilsen

DANBIO sekretariatet

Færre spørgsmål til patienterne i det nye år

Fra mandag d.4. januar 2021 vil patienterne møde færre spørgsmål, når de går på DANBIO-skærmen i venteværelset eller logger på DANBIO hjemmefra (danbio.dk).

HAQ spørgeskemaet afløses af MD-HAQ, som er en reduceret udgave af den fulde HAQ, fx ”forsvinder” badekarspørgsmålet. Antallet af spørgsmål reduceres med 12 spørgsmål.
Der er udarbejdet en algoritme, en omregningsfaktor, så man kan beregne den fulde HAQ-score ud fra MD-HAQ til brug i forskningsprojekter.

Hvad får det af betydning for dig som benytter DANBIO i dit arbejde?

  • Når man åbner HAQ-fanebladet vil man i en overgangsperiode (ca. 1 år) fortsat få vist alle HAQ spørgsmålene. De HAQ spørgsmål, der er pillet ud af patienternes spørgsmålspakke, vil da være ubesvarede.
  • I dag kan man aflæse to HAQ-scorer fra patienttavlen (HAQ-score baseret på den fulde HAQ og MD-HAQ). Det vil man fortsat kunne for de eksisterende besøg, men for fremtidige besøg vil kun MD-HAQ beregnes.
  • Eksisterende eCRF’er vil ikke få ændret i deres HAQ spørgsmål

Har I nogle spørgsmål til ovenstående er I som altid velkomne til at kontakte sekretariatet.

Ny version af DANBIOs brugervejledning

Onsdag d.11. november 2020

Kære DANBIO bruger

Vi gør opmærksom på at der er kommet tilføjelser til DANBIOs brugervejledning som indebærer:
- Udtrapning af ordination (overføres endnu ikke ikke til journalnotat) s.21
- Visning af ordination fra patienttavlen s.23
- Registrering af behandlende læge s.30
- Henvisning til vejledning vedr. vindue ml. patientens besvarelse hjemmefra og den objektive undersøgelse s.34. Se også her
- Flexsøgning og indikatorsøgning s.35
- Slette knap i visit s.36

I disse måneder er der mange afdelinger der rydder op i data og afslutter patienter. Se på s.17, hvordan du afslutter en patient i DANBIO.

Den seneste version af brugervejledningen kan findes her

Har du spørgsmål til DANBIO er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. 38633103 (kl.9.00-14.00) eller på mail databasen@danbio-online.dk

Med venlig hilsen
DANBIO-sekretariatet

Lister til prioritering af COVID-19 vaccination blandt patienter i DANBIO

man d.11. januar 2021

Find lister til prioritering af COVID-19 vaccination blandt patienter i DANBIO

Listerne findes lokalt i DANBIO med ny knap "PATIENT STATUS LISTE (C-REPORT)" samme sted som du finder webfolderen. Se også guide til at finde lister herimage001.jpg

To nye studier om COVID-19 pandemiens betydning for gigtpatienter

Tirsdag d.12. januar 2021

Der er publiceret 2 studier der benytter DANBIO-data til belysning af COVID-pandemiens betydning for vores inflammatoriske gigtpatienter.

Det ene studie er en spørgeskemaundersøgelse blandt DANBIOs patienter. Gennemførelse af dette studie sikrede i øvrigt lanceringen af DANBIO hjemmefra og en stor del af landets reumatologiske afd. har deltaget.

Self-protection strategies and health behavior in patients with inflammatory rheumatic diseases during the COVID-19 pandemic: results and predictors in more than 12 000 patients with inflammatory rheumatic diseases followed in the Danish DANBIO registry.

Glintborg B et al. RMD Open 2021;7:e001505.doi:10.1136/rmdopen-2020-001505 (Link https://rmdopen.bmj.com/content/rmdopen/7/1/e001505.full.pdf )

Det andet studie undersøger risikoen for at blive indlagt med COVID-19 hos danske patienter med leddegigt, spondylartropati, bindevævssygdomme og vaskulitis og er baseret på nationale data fra DANBIO og Landspatientregisteret. Studiet er gennemført af en forskergruppe fra Reumatologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital i samarbejde med kollega fra Videncenter for Gigt- og Rygsygdomme på Rigshospitalet

Incidence and severeness of COVID-19 hospitalisation in patients with inflammatory rheumatic disease: a nationwide cohort study from Denmark

Cordtz R et al. Rheumatology (Oxford)2020 Dec 28;keaa897. doi: 10.1093/rheumatology/keaa897. Online ahead of print (Link til pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33369663/)

Registrering af projekttilknytning og samtykke til årsrapporten for RBGB

Fredag d.8/1-2021

Kære DANBIO-brugere

I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for Regionernes Bio- og GenomBank (Dansk ReumaBiobank) skal der trækkes data fra DANBIO om bl.a. projekttilknytning, diagnose og samtykke.
I bedes derfor huske at have færdigregistreret data på jeres patienter i 2020 senest den 1. februar 2021.

Bioanalytiker Debbie Nadelmann registrerer samtykkeerklæringer for Biomarkørprotokollen og erstatter Teresa Rozenfeld, som er gået på pension. Debbie kan kontaktes på debbie.nadelmann@regionh.dk

Dette vedrører altså årsrapporten for RBGB og IKKE DANBIOs årsrapport.

Mvh RBGB-sekretariatet/DANBIO-sekretariatet