Alle kategorier , ,

De nye indikatorer for RA og SpA er nu blevet vedtaget!

De nye indikatorer for RA og SpA er nu blevet vedtaget af DRS´bestyrelse, DANBIOs styregruppe
og ved DRS´ Årsmøde i foråret, du kan se mere om dem her:

Nye indikatorer for RA
Nye indikatorer for SpA

For RA vil vi i Årsrapporten for 2014 bruge alle de nye undtagen den, der omhandler sygdomsaktivitet
og et pop-up vindue; den vil først  blive anvendt fra 2015.
I stedet vil vi stadig bruge den "gamle", som kun omhandler DAS28-værdier.

For SpA vil de nye indikatorer ikke blive anvendt i Årsrapporten for 2014, men ved Årsrapportmødet
den 20. marts 2015 vil de blive vist, så alle kan få et indtryk af, hvordan de vil komme til at se ud
fremadrettet.
Det planlægges således at inddrage SpA indikatorerne i Årsrapporten for 2015.

Mange hilsener

Dorte Vendelbo Jensen
Daglig leder af DANBIO

Handlinger tilknyttet webside

CDAI på patienttavlen

Fra i dag vises også CDAI (Clinical Disease Activity Index) på patienttavlen.

CDAI afspejler sygdomsaktivitet ved RA, og er et supplement til DAS28. CDAI udregnes efter følgende formel: SJC28+TJC28+PGA+EGA, hvor SJC28=antal hævede led af 28, TJC28=antal ømme led af 28, PGA=patient global VAS, EGA=evaluator (læge/sygeplejerske) VAS.

Hvis du klikker på infoknappen over patienttavlen kan du se, hvad farverne betyder.

Fordelen ved CDAI er, at CRP ikke indgår, og dermed kan den udregnes også selv om CRP værdien endnu ikke foreligger ved besøget.

CDAI reference: Aletaha D. et al., Best Practice & Research Clinical Rheumatology, Vol. 21, No. 4, 2007

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Forskningsadgang til DANBIO

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger om udtræk af kliniske kvalitetsdata (RA) til forskningsbrug
vil fremover blive varetaget af RKKP.
Ansøgninger om udtræk af forskningsdata (alle øvrige diagnoser) vil blive
varetaget som hidtil af DANBIOs styregruppe.

Ved yderligere spørgsmål vedr. DANBIO og forskningsmuligheder kontaktes
DANBIOs sekretariat på telefon 3863 3103 eller mail: databasen@danbio-online.dk.


— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Vejledning vedr. datafangst og rapportering til DANBIO

Til alle privatpraktiserende speciallæger

Der er nu udkommet en vejledning vedr. datafangst og rapportering til DANBIO, som kan hentes her.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I meget velkomne til at kontakte DANBIO på mail

databasen@danbio-online.dk eller telefon 3863 3103.

Handlinger tilknyttet webside

Hvad SKAL du og hvad KAN du registrere i DANBIO?

Der hersker lidt forvirring vedrørende, hvad der er obligatorisk at registrere i DANBIO.

Kravet til hvad du skal registrere er uændret siden 2005, hvor DANBIO begyndte at få tilskud
fra Danske Regioner.

Skal registreres:

-  Alle patienter i biologisk behandling uanset diagnose

-  Alle patienter med RA diagnosticeret siden 2006, eller nyhenviste

Der skal for disse patienter registreres:

-  Stamoplysninger

-  Mindst 2 komplette visits årligt, inkl. 28 ledskore og den givne medicin

-  Røntgenstatus ved diagnosetidspunkt/start af behandling, 12 og 24 måneder samt i øvrigt ved skift af DMARD/biologisk behandling og 1 år efter dette.

Kan registreres, dvs frivilligt:

-  Patienter som ikke er i biologisk behandling og har diagnosen PsA, AS, SpA, SLE, arthritis urica

-  Årlig status, uanset diagnose og behandling

-  Diagnostiske/klassifikationskriterier


Ved spørgsmål ring gerne til DANBIOs sekretariat på 3863 3103 eller send en mail til databasen@danbio-online.dk.

Handlinger tilknyttet webside

Dansk Reumatologisk Selskabs retningslinie for SpA

Dansk Reumatologisk Selskabs kliniske retningslinie for SpA er nu udkommet. Se dokumentet her.

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

Patientinformation!

Kære DANBIO-bruger

Der er nu lagt patientinformationer vedr. DMARD præparater på DANBIOs hjemmeside under fanen
patientinformation.

Vi takker for de gode input, vi har modtaget!

— Gemt under kategorien:

Handlinger tilknyttet webside

PDF document icon Kursusprogram DANBIO kursus 1 februar 2017.pdf — PDF-dokument, 207 KB (212274 bytes)

PDF document icon Årsrapportmøde 2017 program.pdf — PDF-dokument, 139 KB (142520 bytes)

PDF document icon Årsrapportmøde 2017 program.pdf — PDF-dokument, 139 KB (142891 bytes)